Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Михаил Райков Миков

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2005-07-11 2008-04-24 40-то Народно събрание член
2001-07-05 2005-06-17 39-то Народно събрание член
2009-07-14 2013-03-14 41-во Народно събрание член
2013-05-21 2013-05-21 42-ро Народно събрание член
2013-05-21 42-ро Народно събрание председател на НС
Парламентарни групи
От До Име позиция
2005-07-11 2005-08-18 Коалиция за България зам.-председател на ПГ
2005-08-18 2008-04-24 Коалиция за България председател на ПГ
2001-07-05 2001-07-05 Коалиция за България член
2001-07-05 2005-06-17 Коалиция за България зам.-председател на ПГ
2009-07-14 2009-07-29 Коалиция за България член
2009-07-29 2013-03-14 Коалиция за България зам.-председател на ПГ
2013-05-21 Коалиция за България член
Постоянни комисии
От До Име позиция
2005-08-24 2008-04-24 Комисия по правни въпроси член
2005-08-24 2008-04-24 Комисия по европейските въпроси член
2001-07-20 2005-06-17 Kомисия по икономическата политика член
2001-07-20 2005-06-17 Kомисия по правни въпроси член
2009-07-29 2013-03-14 Комисия по правни въпроси член
2009-07-29 2013-03-14 Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред член
2009-12-22 2012-01-11 Постоянно действаща подкомисия към комисията по правни въпроси, която осъществява предвидения в чл. 34б от закона за специалните разузнавателни средства и чл. 261б от закона за електронните съобщения парламентарен контрол и наблюдение член
2012-01-11 2012-09-04 Постоянно действаща подкомисия към комисията по правни въпроси, която осъществява предвидения в чл. 34б от закона за специалните разузнавателни средства и чл. 261б от закона за електронните съобщения парламентарен контрол и наблюдение председател
2012-09-04 2013-03-14 Постоянно действаща подкомисия към комисията по правни въпроси, която осъществява предвидения в чл. 34б от закона за специалните разузнавателни средства и чл. 261б от закона за електронните съобщения парламентарен контрол и наблюдение член
Временни комисии
От До Име позиция
2005-07-11 2005-08-18 Временна комисия по Правилника за организацията и дейността на Народното събрание член
2005-07-15 2005-08-24 Временна комисия по правни въпроси член
2006-01-18 2006-03-30 Временна комисия за подготовка на предложения за промени в Конституцията на Република България член
2006-10-11 2007-02-02 Временна комисия за обсъждане на проекта и предложения за промени в Конституцията на Република България член
2003-04-23 2005-02-18 Временна комисия за подготовка на предложения за промени в Конституцията на Република България член
2012-05-16 2012-09-17 Временна парламентарна комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с действия и инициативи на длъжностни лица от органи на изпълнителната власт, при и по повод помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания, и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него през периода януари 2002 - януари 2012 г. член
Няма парламентарни подкомисии
Делегации
От До Име позиция
2002-11-13 2005-06-17 Делегация в парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива член
2013-08-01 Делегация в Интерперламентарния съюз ръководител
Групи за приятелство
От До Име позиция
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Австрия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Китай зам.-председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Русия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Сърбия член
2013-11-27 Група за приятелство България - Сърбия член
Зададени въпроси
 • спешната медицинска помощ
 • спешната медицинска помощ
 • спешната медицинска помощ
 • спешната медицинска помощ
 • спешната медицинска помощ
 • довършване и пускане в експлоатация на Дунав мост 2
 • изграждането на участъка Димово - Ружинци от път Е-79
 • ремонт и поддръжка на третокласен път Раковица - Бранковци - Церова вода - Милчина лъка - Буковец - Видин
 • финансиране на лекарските специализации
 • финансиране на лекарските специализации
 • финансиране на лекарските специализации
 • размер на средствата, изразходени за поддръжка на дигите на р. Дунав, във Видинска област, през 2012 г
 • екотакси при внос на автомобили
 • ремонта на пътя Видин - Монтана ІІІ - 112, в участъка на с. Смирненски
 • обезпечаване на напояването в общ. Грамада, обл. Видин
 • екотакси при внос на автомобили
 • ремонта на пътя Видин - Монтана ІІІ - 112, в участъка на с. Смирненски
 • размер на средствата, изразходени за поддръжка на дигите на р. Дунав, във Видинска област, през 2012 г
 • екотакси при внос на автомобили
 • ремонта на пътя Видин - Монтана ІІІ - 112, в участъка на с. Смирненски
 • размер на средствата, изразходени за поддръжка на дигите на р. Дунав, във Видинска област, през 2012 г
 • ремонт и поддръжка на третокласен път Раковица - Бранковци - Церова вода - Милчина лъка - Буковец - Видин
 • екотакси при внос на автомобили
 • размер на средствата, изразходени за поддръжка на дигите на р. Дунав, във Видинска област, през 2012 г
 • ремонт и поддръжка на третокласен път Раковица - Бранковци - Церова вода - Милчина лъка - Буковец - Видин
 • размер на средствата, изразходени за поддръжка на дигите на р. Дунав, във Видинска област, през 2012 г
 • ремонт и поддръжка на третокласен път Раковица - Бранковци - Церова вода - Милчина лъка - Буковец - Видин
 • размер на средствата, изразходени за поддръжка на дигите на р. Дунав, във Видинска област, през 2012 г
 • финансиране на лекарските специализации
 • вноски/премии за доброволно здравно осигуряване
 • ремонт и поддръжка на третокласен път Раковица - Бранковци - Церова вода - Милчина лъка - Буковец - Видин
 • търговското дружество за управление на Дунав мост 2
 • ремонт и поддръжка на третокласен път Раковица - Бранковци - Церова вода - Милчина лъка - Буковец - Видин
 • финансиране на лекарските специализации
 • проект на община Етрополе за внос на благороден елен и за разселването му на територията на общината, с цел поддържане на биоразнообразието
 • търговското дружество за управление на Дунав мост 2
 • довършване и пускане в експлоатация на Дунав мост 2
 • проект на община Етрополе за внос на благороден елен и за разселването му на територията на общината, с цел поддържане на биоразнообразието
 • търговското дружество за управление на Дунав мост 2
 • довършване и пускане в експлоатация на Дунав мост 2
 • ремонт на пътя през прохода Петрохан
 • създаване на териториална дирекция на НАП в Северозападна България
 • изпълнение на актове на съда от Агенцията по вписванията
 • разпределението на заявления и на актове по чл.14 от Закона за търговския регистър
 • ремонт на пътя през прохода Петрохан
 • извършване на сеч в защитената местност "Остров Кутово", в землището на с. Кутово, общ. Видин, обл. Видин
 • ремонт на пътя през прохода Петрохан
 • ремонт на пътя през прохода Петрохан
 • целеви социални помощи за отопление
 • обработките срещу комари в крайдунавските общини в област Видин
 • изграждането на участъка Димово - Ружинци от път Е-79
 • разкриване на нов Граничен контролно-пропускателен пунк (ГКПП) със Сърбия
 • изграждане на тунел под Петрохан
 • ремонт на пътя през прохода Петрохан
 • извършени нарушения в Многопрофилна болница за активно лечение Русе - АД
 • обработките срещу комари в крайдунавските общини в област Видин
 • извършени нарушения в Многопрофилна болница за активно лечение Русе - АД
 • обработките срещу комари в крайдунавските общини в област Видин
 • изграждането на участъка Димово - Ружинци от път Е-79
 • разкриване на нов Граничен контролно-пропускателен пунк (ГКПП) със Сърбия
 • изграждане на тунел под Петрохан
 • изграждането на участъка Димово - Ружинци от път Е-79
 • действия на "ЕЛБИ БУЛГАРИКУМ" ЕАД, клон Видин
 • разкриване на нов Граничен контролно-пропускателен пунк (ГКПП) със Сърбия
 • изграждане на тунел под Петрохан
 • изграждането на участъка Димово - Ружинци от път Е-79
 • действия на "ЕЛБИ БУЛГАРИКУМ" ЕАД, клон Видин
 • разкриване на нов Граничен контролно-пропускателен пунк (ГКПП) със Сърбия
 • изграждане на тунел под Петрохан
 • спешната медицинска помощ
 • изхранването на лицата, настанени в местата за лишаване от свобода
 • съоръженията за предпазване от вредно въздействие на водите във Видинска област
 • изхранването на лицата, настанени в местата за лишаване от свобода
 • блокирани хранителни добавки
 • съоръженията за предпазване от вредно въздействие на водите във Видинска област
 • средствата за допълнително материално стимулиране в Агенцията по вписванията
 • средства за допълнително материално стимулиране
 • съоръженията за предпазване от вредно въздействие на водите във Видинска област
 • средствата за допълнително материално стимулиране в Агенцията по вписванията
 • средства за допълнително материално стимулиране
 • рехабилитацията на жп линията София - Видин
 • неизплатени средства по проект на програма САПАРД, изпълнен от община Брегово, Видинска област
 • рехабилитацията на жп линията София - Видин
 • неизплатени средства по проект на програма САПАРД, изпълнен от община Брегово, Видинска област
 • нормално снабдяване с горива на населението от Видинска област
 • състоянието на Многопрофилна болница за активно лечение "Света Петка", гр. Видин
 • търговското дружество "Ел Би Булгарикум", гр. Видин
 • посещение на представители на полицията в дома за възрастни хора с умствена изостаналост в с. Куделин
 • състоянието на Многопрофилна болница за активно лечение "Света Петка", гр. Видин
 • възстановяване на средствата на общините по направени разходи по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"- проект "Развитие и реализация"
 • средствата на общините за разходи, направени във връзка с проведените местни и президентски избори
 • проект "Подобряване достъпността и условията за живот на хора в неравностойно положение" на община Видин
 • осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд на служители в общинската администрация към община Видин
 • назначен началник на регионален инспекторат по образованието - Видин
 • обезопасяване на път ІІ-11 (Дунавци - Арчар - Лом), в района на с. Арчар
 • задълженията на община Видин
 • финансовото състояние на Многопрофилна болница за активно лечение "Св. Петка", гр. Видин
 • финансовото състояние на Многопрофилна болница за активно лечение "Св. Петка", гр. Видин
 • многобройни и повтарящи се нарушения в землището на гр. Дунавци, област Видин
 • многобройни и повтарящи се нарушения в землището на гр. Дунавци, област Видин
 • участие на служители от Икономическа полиция в преброяване на лежащо болни в МБАЛ - Шумен
 • раздадени премии в Министерството на правосъдието
 • регионален инспекторат по образованието - Видин
 • прилагането на глава втора "А" от Закона за търговския регистър
 • раздадени премии в Министерството на правосъдието
 • капиталови разходи за МБАЛ "Св. Петка" - гр. Видин
 • възстановяване на финансови средства на бенефициента по проект на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
 • регионален инспекторат по образованието - Видин
 • капиталови разходи за МБАЛ "Св. Петка" - гр. Видин
 • закриване на ж.п. линията Видин - Кошава
 • регионален инспекторат по образованието - Видин
 • раздадени премии в Министерството на правосъдието
 • закриване на клона на "Напоителни системи" ЕАД, гр. Видин
 • политиката спрямо здравеопазването във Видинска област
 • състоянието на здравеопазването във Видинска област
 • възможностите за придобиване на научна степен "доктор"
 • увеличение на работните заплати на медицинските сестри в МБАЛ "Св. Петка", гр. Видин
 • закриване на общини във Видинска област
 • кандидатура на Република България за съдия в Общия съд на Европейския съюз
 • ремонт на пътя Видин-Кула-Връшка Чука
 • изплащането на обект "Реконструкция на водоснабдителната система на община Брегово"
 • мерки за ограничаване на контрабандата на цигари
 • кандидатура на Република България за съдия в Общия съд на Европейския съюз
 • ремонт на пътя Видин-Кула-Връшка Чука
 • изплащането на обект "Реконструкция на водоснабдителната система на община Брегово"
 • повишаването на минималния осигурителен праг за професията медицинска сестра
 • допълване на приоритетите за изграждане на пътища с общоевропейско и национално значение с тунел през прохода "Петрохан"
 • обезщетяване на собственици на засети земеделски земи
 • кандидатура на Република България за съдия в Общия съд на Европейския съюз
 • обезщетяване на собственици на засети земеделски земи
 • размера на загубите от контрабанда на цигари за бюджета през 2010 г
 • кандидатура на Република България за съдия в Общия съд на Европейския съюз
 • образувано досъдебно производство по отношение на г-н Ваньо Танов
 • обезщетяване на собственици на засети земеделски земи
 • обезщетяване на собственици на засети земеделски земи
 • обезщетяване на собственици на засети земеделски земи
 • политиката на правителството по отношение на присъединяването на Република България към Шенгенското пространство
 • статута и съдбата на поделение 52380, гр. Враца след приемането на Бялата книга за отбраната и въоръжените сили на Република България
 • обезщетяване на собственици на засети земеделски земи
 • целеви помощи за отопление
 • неизплатени средства за служебна защита за 2010 г
 • право на енергийни помощи
 • неизплатени средства за служебна защита за 2010 г
 • задълженията на МБАЛ "Света Петка", гр.Видин
 • изграждане на завод за преработка на битовите отпадъци в София
 • отказ на Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на инвестиционни проекти
 • неизплатени средства за служебна защита за 2010 г
 • отказ на Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на инвестиционни проекти
 • ремонт на пътя между Видин и Връшка чука
 • закриване или редуциране на Видинската филхармония
 • отказ на Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на инвестиционни проекти
 • ремонт на пътя между Видин и Връшка чука
 • неизплатени средства за служебна защита за 2010 г
 • постъпленията в Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за първото полугодие на 2010 г
 • борбата с комарите
 • перспективите пред реализацията на българското участие в проекта "Южен поток"
 • среща на народния представител Волен Сидеров с директора на СДВР
 • средства за подпомагане на общините за борба с комарите
 • затваряне на пътя Макреш - Цар Шишманово, област Видин
 • изпълнение на бюджета
 • затваряне на пътя Макреш - Цар Шишманово, област Видин
 • закриване на Териториално митническо управление Видин
 • политиката за изпълнение на изискванията на Шенген

Снимка

32 424 882 1616 1657

Лични данни

дата на раждане 1960-06-16
място на раждане Кула, България
професия юрист
езици френски, руски, сръбски, хърватски
семейно положение неженен
имейл Predsedatel@parliament.bg
уебсайт www.mmikov.com