Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Мая Божидарова Манолова

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2005-07-11 2009-06-25 40-то Народно събрание член
2009-07-14 2013-03-14 41-во Народно събрание член
2013-05-21 2013-05-21 42-ро Народно събрание член
2013-05-21 42-ро Народно събрание зам.-председател на НС
Парламентарни групи
От До Име позиция
2005-07-11 2005-08-18 Коалиция за България член
2005-08-18 2009-06-25 Коалиция за България секретар на ПГ
2009-07-14 2009-07-29 Коалиция за България член
2009-07-29 2013-03-14 Коалиция за България секретар на ПГ
2013-05-21 Коалиция за България член
Постоянни комисии
От До Име позиция
2005-08-24 2009-06-25 Комисия по правни въпроси член
2005-08-24 2008-02-20 Комисия по енергетиката член
2008-02-20 2009-06-25 Комисия по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство член
2009-07-29 2013-03-14 Комисия по правни въпроси член
2009-07-29 2010-02-11 Комисия по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите член
2010-02-11 2010-12-01 Комисия по труда и социалната политика член
2010-12-01 2013-03-14 Комисия по здравеопазването член
2013-06-19 Комисия по правни въпроси член
2013-06-19 Комисия за взаимодействие с граждански организации и движения председател
Временни комисии
От До Име позиция
2005-07-15 2005-08-24 Временна комисия по правни въпроси член
2006-01-18 2006-03-30 Временна комисия за подготовка на предложения за промени в Конституцията на Република България член
2006-03-15 2006-08-03 Временна комисия за установяване на отнетото и възстановено имущество на семействата на бившите царе Фердинанд I и Борис III и техните наследници член
2006-06-08 2006-07-08 Временна парламентарна комисия по искането на Борис Велчев, главен прокурор на Република България, за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Павел Михайлов Чернев, народен представител в 40-то Народно събрание председател
2006-10-11 2007-02-02 Временна комисия за обсъждане на проекта и предложения за промени в Конституцията на Република България член
2008-02-07 2008-03-28 Временна анкетна комисия за изясняване на случая "Куйович" член
2009-03-13 2009-04-22 Временна комисия за промени в изборното законодателство член
2009-09-02 2009-12-02 Временна анкетна комисия за проверка на сигналите за опорочаване на изборите за Народно събрание от 5 юли 2009 г. член
2010-02-11 2010-09-13 Временна комисия за изработване на Изборен кодекс член
2010-05-13 2010-07-13 Временна анкетна комисия със задача да изясни изнесените данни за грубо нарушаване на Конституцията и ПОДНС при гласуването и обнародването на Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите в ДВ, бр. 22 от 2010 г. и поправка на същия закон в следващия бр. 23 на ДВ от 2010 г. зам.-председател
2012-03-23 2012-10-15 Временна анкетна комисия за проучване на причините, довели до повишаване цените на определени групи лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на НЗОК и/или републиканския бюджет и предлагане на възможни мерки за намаляване на публичните разходи член
2012-05-16 2012-09-17 Временна парламентарна комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с действия и инициативи на длъжностни лица от органи на изпълнителната власт, при и по повод помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания, и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него през периода януари 2002 - януари 2012 г. член
2012-09-20 2013-03-14 Парламентарна анкетна комисия за проучване на случаи, при които има факти, данни и документално аргументирани публични разследвания, включително и на прекратени дела и преписки за корупция по високите етажи на властта, довели до лично облагодетелстване на определени лица, ощетяване и значителни вредни последици за държавата член
2013-05-22 2013-06-12 Временна комисия за изработване на проект за Правилник за организацията и дейността на Народното събрание председател
2013-05-22 2013-06-19 Временна комисия по правни въпроси член
2013-06-20 2013-10-17 Временна комисия за изработване на проект на нов Изборен кодекс председател
2013-12-20 2014-03-04 Временна комисия за обсъждане и приемане на нов Изборен кодекс председател
Няма парламентарни подкомисии
Делегации
От До Име позиция
2005-09-28 2009-06-25 Делегация в Съвместния парламентарен комитет България - Европейски съюз член
Групи за приятелство
От До Име позиция
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Македония зам.-председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Русия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Сърбия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Черна гора член
2013-10-17 Група за приятелство България - Казахстан член
2013-10-17 Група за приятелство България - Македония член
2013-10-17 Група за приятелство България - Румъния член
2013-10-17 Група за приятелство България - Русия член
2013-11-27 Група за приятелство България - Сърбия член
Зададени въпроси
 • осигуряване на нормално функциониране на кръвните центрове в България
 • коледни надбавки за пенсионерите
 • проблеми в отчитането на медицинските дейности
 • увеличение на пенсиите
 • мерки на Министерството на здравеопазването по Доклада на Временната анкетна комисия за проучване на причините, довели до повишаване цените на определени групи лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на НЗОК и/или републиканския бюджет, и предлагане на възможни мерки за намаляване на публичните разходи
 • проблеми в отчитането на медицинските дейности
 • допълнително енергийно подпомагане на социално слаби граждани
 • мерки на Министерството на здравеопазването по Доклада на Временната анкетна комисия за проучване на причините, довели до повишаване цените на определени групи лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на НЗОК и/или републиканския бюджет, и предлагане на възможни мерки за намаляване на публичните разходи
 • изсичане на тополи в коритото на р. Струма
 • Наредба № 8 от 5.08.2011 г. за сечите в горите
 • подпомагане на фермери с увреждания
 • проблеми в отчитането на медицинските дейности
 • уволнението на управителя на "Трафоелектроинвест"
 • цените на лекарствата през последните месеци
 • мерки на Министерството на здравеопазването по Доклада на Временната анкетна комисия за проучване на причините, довели до повишаване цените на определени групи лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на НЗОК и/или републиканския бюджет, и предлагане на възможни мерки за намаляване на публичните разходи
 • мерки за намаляване на безработицата до края на мандата
 • подпомагане на пенсионерите
 • промени в "Информационно обслужване" АД
 • изсичане на тополи в коритото на р. Струма
 • Наредба № 8 от 5.08.2011 г. за сечите в горите
 • подпомагане на фермери с увреждания
 • отклонени средства от НЗОК и пътувания на представители от опозицията
 • броя на гражданите с избирателни права
 • промени в "Информационно обслужване" АД
 • мерки за намаляване на безработицата до края на мандата
 • лечение на болни с диагноза - фамилна амилоидна полиневропатия
 • подпомагане на пенсионерите
 • възстановяване на диалога между Министерство на здравеопазването и НЗОК със съсловните организации
 • отклонени средства от НЗОК и пътувания на представители от опозицията
 • изпълнението на бюджета на НЗОК за 2012 г
 • мерки за намаляване на безработицата до края на мандата
 • осигуряване на нормално функциониране на кръвните центрове в България
 • мерки за намаляване на безработицата до края на мандата
 • изпълнението на бюджета на НЗОК за 2012 г
 • мерки за стимулиране на раждаемостта и подпомагане отглеждането на деца до края на мандата
 • осигуряване на нормално функциониране на кръвните центрове в България
 • разходване на 50 милиона лева, неосъществен трансфер от Националната здравно осигурителна каса към Министерството на здравеопазването
 • мерки на Министерството на здравеопазването по Доклада на Временната анкетна комисия за проучване на причините, довели до повишаване цените на определени групи лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на НЗОК и/или републиканския бюджет, и предлагане на възможни мерки за намаляване на публичните разходи
 • социално подпомагане на безработни лица
 • разпределение на обезщетенията на картофопроизводителите
 • мерки на правителството за повишаване доходите на българските граждани до края на мандата
 • мерки за стимулиране на раждаемостта и подпомагане отглеждането на деца до края на мандата
 • осигуряване на нормално функциониране на кръвните центрове в България
 • разходване на 50 милиона лева, неосъществен трансфер от Националната здравно осигурителна каса към Министерството на здравеопазването
 • мерки на Министерството на здравеопазването по Доклада на Временната анкетна комисия за проучване на причините, довели до повишаване цените на определени групи лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на НЗОК и/или републиканския бюджет, и предлагане на възможни мерки за намаляване на публичните разходи
 • социално подпомагане на безработни лица
 • мерки за намаляване на безработицата до края на мандата
 • мерки за стимулиране на раждаемостта и подпомагане отглеждането на деца до края на мандата
 • осигуряване на нормално функциониране на кръвните центрове в България
 • разходване на 50 милиона лева, неосъществен трансфер от Националната здравно осигурителна каса към Министерството на здравеопазването
 • мерки на Министерството на здравеопазването по Доклада на Временната анкетна комисия за проучване на причините, довели до повишаване цените на определени групи лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на НЗОК и/или републиканския бюджет, и предлагане на възможни мерки за намаляване на публичните разходи
 • социално подпомагане на безработни лица
 • мерки за подобряване на бизнес средата и стимулиране на дребния и средния бизнес
 • изграждане на "Регионален център за третиране на неопасни отпадъци на територията на община Дупница"
 • мерки за стимулиране на раждаемостта и подпомагане отглеждането на деца до края на мандата
 • осигуряване на нормално функциониране на кръвните центрове в България
 • уволнението на управителя на "Трафоелектроинвест"
 • разходване на 50 милиона лева, неосъществен трансфер от Националната здравно осигурителна каса към Министерството на здравеопазването
 • политиката на Министерството на здравеопазването за лечението на пациентите с онкологични заболявания през 2012 г
 • изпълнение на проект по "Интегрирания проект за водния сектор на гр. София" по програма ИСПА
 • мерки на Министерството на здравеопазването по Доклада на Временната анкетна комисия за проучване на причините, довели до повишаване цените на определени групи лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на НЗОК и/или републиканския бюджет, и предлагане на възможни мерки за намаляване на публичните разходи
 • мерки за подобряване на бизнес средата и стимулиране на дребния и средния бизнес
 • провеждането на национален търг за продажба на земеделски земи от Държавния поземлен фонд
 • изграждане на "Регионален център за третиране на неопасни отпадъци на територията на община Дупница"
 • мерки за стимулиране на раждаемостта и подпомагане отглеждането на деца до края на мандата
 • осигуряване на нормално функциониране на кръвните центрове в България
 • обявяване на списъците на едноличните търговци, търговските дружества и кооперации, за които не е поискана пререгистрация
 • разходване на 50 милиона лева, неосъществен трансфер от Националната здравно осигурителна каса към Министерството на здравеопазването
 • наложена санкция на фирма за некачествена доставка в кампанията "Храни за бедни"
 • провеждането на национален търг за продажба на земеделски земи от Държавния поземлен фонд
 • мерки за стимулиране на раждаемостта и подпомагане отглеждането на деца до края на мандата
 • осигуряване на достъпна болнична помощ през 2013 г
 • провеждането на национален търг за продажба на земеделски земи от Държавния поземлен фонд
 • цените на лекарствата през последните месеци
 • мерки за стимулиране на раждаемостта и подпомагане отглеждането на деца до края на мандата
 • осигуряване на достъпна болнична помощ през 2013 г
 • провеждането на национален търг за продажба на земеделски земи от Държавния поземлен фонд
 • политиката на Министерството на труда и социалната политика по отношение ръста на пенсиите
 • цените на лекарствата през последните месеци
 • провеждането на национален търг за продажба на земеделски земи от Държавния поземлен фонд
 • осигуряване на достъпна болнична помощ през 2013 г
 • политиката на Министерството на здравеопазването за лечението на пациентите с онкологични заболявания през 2012 г
 • сключване на Колективен трудов договор в здравеопазването
 • реставрацията на джамията "Фетих Мехмед" в гр. Кюстендил
 • таксата за посещение при личен лекар
 • провеждането на национален търг за продажба на земеделски земи от Държавния поземлен фонд
 • политиката на Министерството на здравеопазването за лечението на пациентите с онкологични заболявания през 2012 г
 • сключване на Колективен трудов договор в здравеопазването
 • повишаване на цените на стоките в страната
 • политиката на Министерството на здравеопазването за лечението на пациентите с онкологични заболявания през 2012 г
 • проблеми в електронния Търговски регистър
 • сключване на Колективен трудов договор в здравеопазването
 • повишаване на цените на стоките в страната
 • проблеми в електронния Търговски регистър
 • мерки за компенсиране на гражданите, поради шоковото поскъпване на електрическата енергия
 • изразходване на 50 млн. лв. от Министерството на здравеопазването, трансферирани от НЗОК
 • закрити общински болници от началото на 2011 г
 • контрол върху изпълнението на мерките по отношение на безстопанствените кучета
 • мерки за финансова децентрализация
 • контрол върху спазване на трудовото законодателство
 • проблеми в електронния Търговски регистър
 • мерки за компенсиране на гражданите, поради шоковото поскъпване на електрическата енергия
 • изразходване на 50 млн. лв. от Министерството на здравеопазването, трансферирани от НЗОК
 • проблеми в електронния Търговски регистър
 • изразходване на 50 млн. лв. от Министерството на здравеопазването, трансферирани от НЗОК
 • изпълнение на проект по "Интегрирания проект за водния сектор на гр. София" по програма ИСПА
 • изпълнение на целите на Министерството на здравеопазването за 2011 г
 • контрол върху изпълнението на мерките по отношение на безстопанствените кучета
 • задължения на болниците
 • проблеми в електронния Търговски регистър
 • изпълнение на проект по "Интегрирания проект за водния сектор на гр. София" по програма ИСПА
 • намаляване на средствата за работа на общопрактикуващите лекари в населени места - центрове на практики с неблагоприятни условия
 • въвеждане на диагностично-свързаните групи в здравеопазването
 • увеличение на пенсиите през 2013 г
 • контрол върху изпълнението на мерките по отношение на безстопанствените кучета
 • политиката на Министерството на здравеопазването за лечението на пациентите с онкологични заболявания през 2012 г
 • изпълнение на проект по "Интегрирания проект за водния сектор на гр. София" по програма ИСПА
 • намаляване на средствата за работа на общопрактикуващите лекари в населени места - центрове на практики с неблагоприятни условия
 • изпълнение на целите на Министерството на правосъдието за 2011 г
 • въвеждане на диагностично-свързаните групи в здравеопазването
 • изпълнение на целите на Министерството на здравеопазването за 2011 г
 • условията на труд в затворите
 • политиката на Министерството на здравеопазването за лечението на пациентите с онкологични заболявания през 2012 г
 • изпълнение на проект по "Интегрирания проект за водния сектор на гр. София" по програма ИСПА
 • намаляване на средствата за работа на общопрактикуващите лекари в населени места - центрове на практики с неблагоприятни условия
 • финансовото осигуряване на децентрализация на централната администрация
 • въвеждане на диагностично-свързаните групи в здравеопазването
 • цените на лекарствата, заплащани с публични средства
 • мерки за събиране на неплатени здравни вноски от неосигурени лица
 • напояването на земеделски земи в Кюстендилска област
 • изпълнение на проект по "Интегрирания проект за водния сектор на гр. София" по програма ИСПА
 • мерки за събиране на неплатени здравни вноски от неосигурени лица
 • процедури по обезщетяване на потърпевшите от бавното правораздаване
 • политиката на Министерството на здравеопазването за лечението на пациентите с онкологични заболявания през 2012 г
 • цените на лекарствата, заплащани с публични средства
 • изпълнение на проект по "Интегрирания проект за водния сектор на гр. София" по програма ИСПА
 • намаляване на средствата за работа на общопрактикуващите лекари в населени места - центрове на практики с неблагоприятни условия
 • мерки за събиране на неплатени здравни вноски от неосигурени лица
 • напояването на земеделски земи в Кюстендилска област
 • процедури по обезщетяване на потърпевшите от бавното правораздаване
 • действията на правителството за гарантиране на свободни и демократични избори в България
 • прилагане на новите правила за оценяване и заплащане на държавните служители
 • политиката на Министерството на здравеопазването за лечението на пациентите с онкологични заболявания през 2012 г
 • цените на лекарствата, заплащани с публични средства
 • изпълнение на проект по "Интегрирания проект за водния сектор на гр. София" по програма ИСПА
 • намаляване на средствата за работа на общопрактикуващите лекари в населени места - центрове на практики с неблагоприятни условия
 • мерки за събиране на неплатени здравни вноски от неосигурени лица
 • напояването на земеделски земи в Кюстендилска област
 • процедури по обезщетяване на потърпевшите от бавното правораздаване
 • прилагане на новите правила за оценяване и заплащане на държавните служители
 • политиката на Министерството на здравеопазването за лечението на пациентите с онкологични заболявания през 2012 г
 • цените на лекарствата, заплащани с публични средства
 • изпълнение на проект по "Интегрирания проект за водния сектор на гр. София" по програма ИСПА
 • намаляване на средствата за работа на общопрактикуващите лекари в населени места - центрове на практики с неблагоприятни условия
 • мерки за събиране на неплатени здравни вноски от неосигурени лица
 • процедури по обезщетяване на потърпевшите от бавното правораздаване
 • политиката на Министерството на здравеопазването за лечението на пациентите с онкологични заболявания през 2012 г
 • цените на лекарствата, заплащани с публични средства
 • изпълнение на проект по "Интегрирания проект за водния сектор на гр. София" по програма ИСПА
 • намаляване на средствата за работа на общопрактикуващите лекари в населени места - центрове на практики с неблагоприятни условия
 • мерки за събиране на неплатени здравни вноски от неосигурени лица
 • становище на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по доклада на ОССЕ за "Избори 2011"
 • зимно поддържане на пътя София - Кюстендил
 • политиката на Министерството на здравеопазването за стимулирането на заетите в сектора през 2010 и 2011 г
 • цените на лекарствата, заплащани с публични средства
 • становище на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по доклада на ОССЕ за "Избори 2011"
 • зимно поддържане на пътя София - Кюстендил
 • проблеми в движението на влаковете по жп линията Кюстендил-Гюешево
 • становище на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по доклада на ОССЕ за "Избори 2011"
 • зимно поддържане на пътя София - Кюстендил
 • проблеми в движението на влаковете по жп линията Кюстендил-Гюешево
 • политиката на Министерството на здравеопазването за стимулирането на заетите в сектора през 2010 и 2011 г
 • становище на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по доклада на ОССЕ за "Избори 2011"
 • зимно поддържане на пътя София - Кюстендил
 • забавяне на плащания в системата на правната помощ
 • събирането на здравно-осигурителните вноски от НОИ
 • политиката на Министерството на правосъдието за стимулиране на служителите в министерството и агенциите към него за 2010 и 2011 г
 • проблеми в движението на влаковете по жп линията Кюстендил-Гюешево
 • становище на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по доклада на ОССЕ за "Избори 2011"
 • зимно поддържане на пътя София - Кюстендил
 • забавяне на плащания в системата на правната помощ
 • проблеми в движението на влаковете по жп линията Кюстендил-Гюешево
 • становище на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по доклада на ОССЕ за "Избори 2011"
 • зимно поддържане на пътя София - Кюстендил
 • забавяне на плащания в системата на правната помощ
 • финансиране на общински болници през 2012 г
 • лечението на болни от мукополизахаридоза
 • уволнение на директора на Изпълнителна агенция "Медицински одит"
 • становище на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по доклада на ОССЕ за "Избори 2011"
 • закриване на учебни заведения в ромския квартал в гр. Кюстендил
 • финансиране на общински болници през 2012 г
 • лечението на болни от мукополизахаридоза
 • уволнение на директора на Изпълнителна агенция "Медицински одит"
 • изпълнение на укази за помилване и за предоставяне на българското гражданство
 • закриване на учебни заведения в ромския квартал в гр. Кюстендил
 • финансиране на общински болници през 2012 г
 • лечението на болни от мукополизахаридоза
 • закриване на учебни заведения в ромския квартал в гр. Кюстендил
 • предложения по Доклада на Мисията на Организацията за сигурност и сътрудничеството в Европа (ОССЕ) за наблюдение на "Избори 2011"
 • системата за избор на екип в болниците
 • изразходваните средства за провеждането на "Избори 2011"
 • осъществяване на дистанционна връзка на всички фискални устройства с НАП
 • системата за избор на екип в болниците
 • финансовия ефект от прехвърляне на заплащането на осигурителните вноски изцяло върху държавните служители
 • системата за избор на екип в болниците
 • решаване на проблемите в спешната медицинска помощ
 • реформата в здравната система, свързана с въвеждането на диагностично свързаните групи
 • национални доплащания на земеделските производители от област Кюстендил
 • получаване на социални помощи от лица без лични карти
 • политиката на правителството по отношение на безработни лица, получаващи социални помощи
 • намеренията за спиране на влакове по жп линията София - Кюстендил, във връзка с реформата в БДЖ
 • реформата в БДЖ, касаеща жп линията Кюстендил - Гюешево
 • неиздадени лични карти на български граждани
 • политиката на правителството по отношение на българите, живеещи в Западните покрайнини
 • лишаване от енергийни помощи
 • изразходвани от Министерството на здравеопазването трансферираните суми от бюджета на НЗОК
 • адресни регистрации на граждани по настоящ адрес
 • лечение на пациентите с трансплантации
 • адресни регистрации на граждани по настоящ адрес
 • политиката на правителството по отношение на българите, живеещи в Западните покрайнини
 • участие на ръководители на регионални структури в сферата на здравеопазването в предизборната кампания в Кюстендил
 • заетостта, безработицата и доходите на хората в община Кюстендил и в Кюстендилска област
 • изпълнение на проект за коригиране коритото на р. Бистрица, в общ. Кюстендил
 • политиката на Министерството на здравеопазването в областта на трансплантациите
 • отпускане на помощни средства и медицински изделия за хората с увреждания
 • извършена проверка на шест отделения в Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен от Икономическа полиция
 • прехвърлени 1,4 млрд.лв. от НЗОК към фискалния резерв
 • отпускане на помощни средства и медицински изделия за хората с увреждания
 • извършена проверка на шест отделения в Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен от Икономическа полиция
 • участие на членове на правителството в предизборната кампания
 • отпускане на помощни средства и медицински изделия за хората с увреждания
 • извършена проверка на шест отделения в Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен от Икономическа полиция
 • отпускане на помощни средства и медицински изделия за хората с увреждания
 • раздадени премии в Министерството на правосъдието
 • срив на Търговския регистър
 • отпускане на помощни средства и медицински изделия за хората с увреждания
 • раздадени премии в Министерството на правосъдието
 • срив на Търговския регистър
 • структурни промени в системата на здравеопазването
 • отпускане на помощни средства и медицински изделия за хората с увреждания
 • издаване на документ за самоличност
 • ползването на платения годишен отпуск за 2010 г
 • компенсиране доходите на най-ниско доходните български граждани
 • раздадени премии в Министерството на правосъдието
 • финансиране на дейността на вещите лица и съдебните лекари през 2011 г
 • мястото на фелдшерите в спешната медицинска помощ
 • средства за кохлеарни импланти
 • издаване на документ за самоличност
 • финансиране на дейността на вещите лица и съдебните лекари през 2011 г
 • компенсиране доходите на най-ниско доходните български граждани
 • недостиг на квалифицирани кадри в здравните заведения
 • проблеми във финансирането на комплексните онкологични центрове
 • липса на лекарства за онкоболни
 • недостиг на квалифицирани кадри в здравните заведения
 • възлагане на превози без конкурс по автобусна линия София-Велинград
 • финансиране на болничната помощ в област Кюстендил за 2011 г
 • медицинската помощ на гражданите в общините
 • функционирането на болничната помощ в град Дупница
 • записи на заповед в полза на Министерството на здравеопазването
 • проблеми във функционирането на Търговския регистър
 • минимални прагове на качеството на храните
 • прилагането на класификатора на длъжностите (въпрос на същата тема е зададен от народните представители Хасан Адемов и Тунчер Кърджалиев)
 • проблеми във функционирането на Търговския регистър
 • съвместяването на държавни функции и партийни позиции на предстоящите избори през 2011 г
 • минимални прагове на качеството на храните
 • проблеми при преобразуванията на търговските дружества, породени от Териториалните дирекции на НАП
 • лечение на пациенти с ревматологични заболявания, които се лекуват с венозни биологични средства
 • проблеми в спешната помощ
 • прилагането на класификатора на длъжностите (въпрос на същата тема е зададен от народните представители Хасан Адемов и Тунчер Кърджалиев)
 • ползването на платения годишен отпуск за 2010 г
 • децентрализация на търговете на лекарства за онкоболните и хората на хемодиализа
 • методиката за определяне на задължителните прогнозни бюджети на болниците
 • изисквания на медицинските стандарти и клиничните пътеки
 • лечение на пациенти с ревматологични заболявания, които се лекуват с венозни биологични средства
 • ползването на платения годишен отпуск за 2010 г
 • децентрализация на търговете на лекарства за онкоболните и хората на хемодиализа
 • методиката за определяне на задължителните прогнозни бюджети на болниците
 • изисквания на медицинските стандарти и клиничните пътеки
 • изплащане на дължими възнаграждения на аптеките, сключили договор с НЗОК (въпрос на същата тема е отправен от народния представител Георги Пирински)
 • повишена заболеваемост от Хепатит А
 • въвеждане на клинични пътеки за долекуване през 2011 г
 • опасността от фалити на общински болници
 • изплащане на дължими възнаграждения на аптеките, сключили договор с НЗОК (въпрос на същата тема е отправен от народния представител Георги Пирински)
 • повишена заболеваемост от Хепатит А
 • въвеждане на клинични пътеки за долекуване през 2011 г
 • опасността от фалити на общински болници
 • децентрализация на търговете на лекарства за онкоболните и хората на хемодиализа
 • изплащане на дължими възнаграждения на аптеките, сключили договор с НЗОК (въпрос на същата тема е отправен от народния представител Георги Пирински)
 • повишена заболеваемост от Хепатит А
 • въвеждане на клинични пътеки за долекуване през 2011 г
 • изплащане на дължими възнаграждения на аптеките, сключили договор с НЗОК (въпрос на същата тема е отправен от народния представител Георги Пирински)
 • повишена заболеваемост от Хепатит А
 • потребителските такси на пенсионерите
 • създаването на денонощни кабинети за неотложна помощ, които да подпомагат общопрактикуващите лекари
 • споразумение между правителството и Българския лекарски съюз
 • намеренията на правителството за увеличаване на изискуемия осигурителен стаж за пенсиониране
 • споразумение между правителството и Българския лекарски съюз
 • намеренията на правителството за увеличаване на изискуемия осигурителен стаж за пенсиониране
 • провеждане на търгове за животоспасяващи лекарства
 • промени в Наредба № 34 от 2005 г., касаеща плащането на лечението на онкологични заболявания, СПИН, трансплантации, пациенти с редки болести и диализа
 • доплащане на лечението в болниците
 • състоянието на бюджета на Националното бюро за правна помощ
 • намеренията на правителството за увеличаване на изискуемия осигурителен стаж за пенсиониране
 • състоянието на бюджета на Националното бюро за правна помощ
 • увеличаване на средствата за социално подпомагане в актуализацията на Бюджет 2010 г
 • възможността за закупуване на осигурителен стаж, съгласно новата концепция за пенсионна реформа
 • събирането на здравно-осигурителните вноски от НОИ
 • увеличаване на средствата за социално подпомагане в актуализацията на Бюджет 2010 г
 • възможността за закупуване на осигурителен стаж, съгласно новата концепция за пенсионна реформа
 • събирането на здравно-осигурителните вноски от НОИ
 • увеличаване на средствата за социално подпомагане в актуализацията на Бюджет 2010 г
 • възможността за закупуване на осигурителен стаж, съгласно новата концепция за пенсионна реформа
 • събирането на здравно-осигурителните вноски от НОИ
 • увеличаване на средствата за социално подпомагане в актуализацията на Бюджет 2010 г
 • възможността за закупуване на осигурителен стаж, съгласно новата концепция за пенсионна реформа
 • събирането на здравно-осигурителните вноски от НОИ
 • събирането на здравно-осигурителните вноски от НОИ
 • намеренията на правителството за промени в пенсионната система
 • ползването на данъчни облекчения от млади семейства при покупка на жилище с ипотечен кредит
 • закриване на общини в Република България
 • излъчване на българска телевизия в Западните покрайнини
 • превоз на ученици през учебната 2013/2014 г
 • проблеми в електрозахранването в с. Слокощица, общ. Кюстендил
 • проблеми в електрозахранването в с. Слокощица, общ. Кюстендил
 • проблеми в електрозахранването в с. Слокощица, общ. Кюстендил
 • превоз на ученици през учебната 2013/2014 г
 • излъчване на българска телевизия в Западните покрайнини
 • проблеми в електрозахранването в с. Слокощица, общ. Кюстендил
 • превоз на ученици през учебната 2013/2014 г
 • излъчване на българска телевизия в Западните покрайнини
 • заплащане на медицинските дейности
 • заплащане на медицинските дейности
 • проблеми в електрозахранването в с. Слокощица, общ. Кюстендил
 • превоз на ученици през учебната 2013/2014 г
 • излъчване на българска телевизия в Западните покрайнини
 • заплащане на медицинските дейности
 • заплащане на медицинските дейности
 • проблеми в електрозахранването в с. Слокощица, общ. Кюстендил
 • превоз на ученици през учебната 2013/2014 г
 • проблеми в електрозахранването в с. Слокощица, общ. Кюстендил
 • заплащане на медицинските дейности
 • проблеми в електрозахранването в с. Слокощица, общ. Кюстендил
 • превоз на ученици през учебната 2013/2014 г
 • заплащане на медицинските дейности
 • проблеми в електрозахранването в с. Слокощица, общ. Кюстендил
 • превоз на ученици през учебната 2013/2014 г
 • заплащане на медицинските дейности
 • превоз на ученици през учебната 2013/2014 г
 • проблеми в електрозахранването в с. Слокощица, общ. Кюстендил
 • заплащане на медицинските дейности
 • превоз на ученици през учебната 2013/2014 г
 • проблеми в електрозахранването в с. Слокощица, общ. Кюстендил
 • заплащане на медицинските дейности
 • проблеми в електрозахранването в с. Слокощица, общ. Кюстендил
 • спешни мерки за социално слабите
 • състоянието на бюджета на НЗОК
 • мерки за социална закрила
 • мерки за преодоляване на растящата безработица

Снимка

59 911 1608

Лични данни

дата на раждане 1965-05-04
място на раждане Кюстендил, България
професия икономист, юрист
езици английски, руски
семейно положение разведена
имейл maya.manolova@parliament.bg
уебсайт