Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Румен Йорданов Петков

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2005-07-11 2005-08-16 40-то Народно събрание член
2008-04-24 2009-06-25 40-то Народно събрание член
2001-07-05 2005-06-17 39-то Народно събрание член
2009-07-14 2013-03-14 41-во Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2005-07-11 2005-08-16 Коалиция за България член
2008-04-24 2009-06-25 Коалиция за България член
2001-07-05 2005-06-17 Коалиция за България член
2009-07-14 2013-03-14 Коалиция за България член
Постоянни комисии
От До Име позиция
2008-05-30 2009-06-25 Комисия по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство зам.-председател
2001-07-20 2005-06-17 Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта член
2001-07-20 2005-06-17 Комисия по енергетика член
2009-07-29 2009-12-10 Комисия по регионална политика и местно самоуправление зам.-председател
2009-12-10 2010-06-09 Комисия по регионална политика и местно самоуправление член
2010-06-09 2013-03-14 Комисия по регионална политика и местно самоуправление зам.-председател
Няма временни комисии
Няма парламентарни подкомисии
Няма делегации
Групи за приятелство
От До Име позиция
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Азербайджан зам.-председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Белгия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Германия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Италия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Казахстан член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Китай член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Мароко член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Румъния зам.-председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Русия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Турция член
Зададени въпроси
 • преведени 6 (шест) млн. лева от "Кинтекс" ЕАД на "ВМЗ" ЕАД, гр. Сопот, през месец септември 2012 г., за изплащане на дължимите заплати на работниците
 • преведени 6 (шест) млн. лева от "Кинтекс" ЕАД на "ВМЗ" ЕАД, гр. Сопот, през месец септември 2012 г., за изплащане на дължимите заплати на работниците
 • преведени 6 (шест) млн. лева от "Кинтекс" ЕАД на "ВМЗ" ЕАД, гр. Сопот, през месец септември 2012 г., за изплащане на дължимите заплати на работниците
 • преведени 6 (шест) млн. лева от "Кинтекс" ЕАД на "ВМЗ" ЕАД, гр. Сопот, през месец септември 2012 г., за изплащане на дължимите заплати на работниците
 • преведени 6 (шест) млн. лева от "Кинтекс" ЕАД на "ВМЗ" ЕАД, гр. Сопот, през месец септември 2012 г., за изплащане на дължимите заплати на работниците
 • лечението на чужди граждани след инцидента в село Коиловци
 • лечението на чужди граждани след инцидента в село Коиловци
 • перспективите пред туристическата дестинация с. Коиловци, общ. Плевен
 • перспективите пред туристическата дестинация с. Коиловци, общ. Плевен
 • драстични нарушения в Дома за медикосоциални грижи за деца в гр. Плевен
 • драстични нарушения в Дома за медикосоциални грижи за деца в гр. Плевен
 • драстични нарушения в Дома за медикосоциални грижи за деца в гр. Плевен
 • драстични нарушения в Дома за медикосоциални грижи за деца в гр. Плевен
 • драстични нарушения в Дома за медикосоциални грижи за деца в гр. Плевен
 • драстични нарушения в Дома за медикосоциални грижи за деца в гр. Плевен
 • драстични нарушения в Дома за медикосоциални грижи за деца в гр. Плевен
 • закриване на дипломатически представителства на Република България в чужбина
 • закриване на дипломатически представителства на Република България в чужбина
 • закриване на дипломатически представителства на Република България в чужбина
 • закриване на дипломатически представителства на Република България в чужбина
 • загубите на туристическия бранш от последиците с липсата на ток и вода в курортните комплекси
 • бедствената ситуация, породена от липсата на електроенергия през последните дни
 • търговия с наливен алкохол по пазари и магазини в страната
 • изпълнение на проект по Оперативна програма "Околна среда и води"
 • участие на служители от културни институции от Плевен в политически митинг на СДС
 • щетите за хотелски и ресторантьорски комплекси през изтеклия туристически сезон
 • щетите на транспортни фирми през изтеклия туристически сезон
 • контрабандата на цигари и кражби на данъчни постъпления чрез ДДС измами
 • бягството от летище София на арестуван български гражданин в Република Кипър
 • използване на деца от училища и детски градини в предизборна кампания
 • инцидент със служител на Регионална дирекция "Гранична полиция" - гр. Бургас
 • използване на деца от детски градини в предизборна кампания
 • използване на деца от училища и детски градини в предизборна кампания
 • инцидент със служител на Регионална дирекция "Гранична полиция" - гр. Бургас
 • използване на деца от училища и детски градини в предизборна кампания
 • използване на деца от детски градини в предизборна кампания
 • ниво на компетентност на Клиничната лаборатория в МБАЛ "Кнежа" ЕООД
 • бъдещето на МБАЛ Кнежа
 • ниво на компетентност на Клиничната лаборатория в МБАЛ "Кнежа" ЕООД
 • бъдещето на МБАЛ Кнежа
 • политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране на резултативна система от мерки и дейности по качественото изпълнение на големи инфраструктурни проекти от Агенция "Пътна инфраструктура"
 • политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране на резултативна система от мерки и дейности по качественото изпълнение на големи инфраструктурни проекти от Агенция "Пътна инфраструктура"
 • незаконно закриване на три паралелки във Вечерна гимназия "Хр. Смирненски", гр. Пловдив
 • отводнително-напоителна система "Беленската низина"
 • отводнително-напоителна система "Беленската низина"
 • отводнително-напоителна система "Беленската низина"
 • отводнително-напоителна система "Беленската низина"
 • информирането на министъра на финансите от кмета на община Плевен за поемане на общински дълг през 2010 г
 • политиката на Министерството на финансите по отношение на финансиране на общините - от държавния бюджет и заемни средства
 • държавната субсидия за издръжката на Медицинския университет в Плевен
 • липса на решение за избор на управителен и контролен орган на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол
 • засекретяването на трасета на автомагистрали в България
 • прилагане на политиката, свързана със заявените ангажименти за ново административно-териториално деление на Република България

Снимка

83 589 943

Лични данни

дата на раждане 1961-06-23
място на раждане Плевен, България
професия преподавател
езици руски
семейно положение женен
имейл rumen.petkov@parliament.bg
уебсайт