Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Павел Димитров Шопов

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2005-07-11 2009-06-25 40-то Народно събрание член
2009-07-14 2013-03-14 41-во Народно събрание зам.-председател на НС
2013-05-21 42-ро Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2005-07-13 2009-06-17 Атака зам.-председател на ПГ
2009-06-17 2009-06-25 Независими член
2009-07-14 2013-03-14 Атака член
2013-05-21 Атака зам.-председател на ПГ
Постоянни комисии
От До Име позиция
2005-08-24 2009-06-25 Комисия по бюджет и финанси член
2005-08-24 2009-06-25 Комисия по правни въпроси член
2009-07-29 2013-03-14 Комисия по бюджет и финанси член
2013-06-19 Комисия по регионална политика и местно самоуправление зам.-председател
2013-07-12 Комисия по вероизповеданията и парламентарна етика зам.-председател
Временни комисии
От До Име позиция
2005-07-11 2005-08-18 Временна комисия по Правилника за организацията и дейността на Народното събрание член
2005-07-15 2005-08-24 Временна комисия по правни въпроси член
2009-04-15 2009-06-25 Временна анкетна комисия за изясняване на обстоятелствата по престоя в Република България на Сретен Йоцич (Йосич), гражданин на бивша Югославия, арестуван на 21.6.2002 г. с международна заповед за задържане и екстрадиран в Кралство Холандия, както и да проучи твърденията на горепосоченото лице за евентуална съпричастност и покровителство от страна на българските държавни органи за периода на пребиваването му у нас член
2011-06-01 2013-03-14 Временна комисия за обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, вх. № 154-01-50, внесен на 26 май 2011 година от група народни представители член
2013-05-22 2013-06-12 Временна комисия за изработване на проект за Правилник за организацията и дейността на Народното събрание член
2013-05-22 2013-06-19 Временна комисия по правни въпроси член
2013-06-20 2013-10-17 Временна комисия за изработване на проект на нов Изборен кодекс член
2013-12-04 2014-03-11 Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички обстоятелства около сделката за продажбата на летище член
2013-12-20 2014-03-04 Временна комисия за обсъждане и приемане на нов Изборен кодекс член
Няма парламентарни подкомисии
Няма делегации
Групи за приятелство
От До Име позиция
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Албания член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Египет член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Иран член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Япония член
2013-10-17 Група за приятелство България - Австрия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Армения член
2013-10-17 Група за приятелство България - Германия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Италия зам.-председател
2013-10-17 Група за приятелство България - Франция член
Зададени въпроси
 • строителство на колодрум в гр. Пловдив
 • политиката на Министерството на земеделието и храните за борба с градушките
 • ползите на българската държава от експлоатацията на природните ресурси от предприятието Шише джам - Търговище
 • проблемите с радиоразпръскването на турски радиопрограми
 • ползите на българската държава от експлоатацията на природните ресурси от предприятието Шише джам - Търговище
 • собствеността на даляните в Синеморец, Ахтопол и Царево
 • задължението на рибарите в България да се регистрират по Търговския закон
 • ползите на българската държава от експлоатацията на природните ресурси от предприятието Шише джам - Търговище
 • собствеността на даляните в Синеморец, Ахтопол и Царево
 • заявената от Вас подкрепа на България за членството на Турция в ЕС
 • ползите на българската държава от експлоатацията на природните ресурси от предприятието Шише джам - Търговище
 • собствеността на даляните в Синеморец, Ахтопол и Царево
 • проблемите, възникнали с посредническа фирма при процедурите за издаване на визи за чужди граждани при посещението им в България
 • ползите на българската държава от експлоатацията на природните ресурси от предприятието Шише джам - Търговище
 • собствеността на даляните в Синеморец, Ахтопол и Царево
 • сключените и действащи дългосрочни договори, с предварително определени цени за изкупуване на електроенергия
 • сключените и действащи дългосрочни договори, с предварително определени цени за изкупуване на електроенергия
 • заявената от Вас подкрепа на България за членството на Турция в ЕС
 • мерките на правителството за справяне с проблема, свързан с нерегламентираните сметища
 • сключените и действащи дългосрочни договори, с предварително определени цени за изкупуване на електроенергия
 • мерките на правителството за справяне с проблема, свързан с нерегламентираните сметища
 • сключените и действащи дългосрочни договори, с предварително определени цени за изкупуване на електроенергия
 • придвижването на колона чуждестранни автомобили с включени полицейски блиц светлини на 1 юли 2012 г., по автомагистрала "Тракия"
 • мерките на правителството за справяне с проблема, свързан с нерегламентираните сметища
 • пусковия срок на автомагистрала "Тракия"
 • политиката на Министерството на земеделието и храните за борба с градушките
 • мерките на правителството за справяне с проблема, свързан с нерегламентираните сметища
 • политиката на Министерството на земеделието и храните за борба с градушките
 • пусковия срок на автомагистрала "Тракия"
 • политиката на Министерството на земеделието и храните за борба с градушките
 • мерките на правителството за справяне с проблема, свързан с нерегламентираните сметища
 • създалото се напрежение, възникнало с неизплащането на трудовите възнаграждения от Горубсо - Мадан
 • непрекъснатото покачване на цените на течните горива и мерките на правителството за овладяването им
 • мерките на правителството за справяне с проблема, свързан с нерегламентираните сметища
 • цените на водата за поливане от "Напоителни системи" ЕАД
 • създалото се напрежение, възникнало с неизплащането на трудовите възнаграждения от Горубсо - Мадан
 • непрекъснатото покачване на цените на течните горива и мерките на правителството за овладяването им
 • действията на Министерството на външните работи за защита на българското малцинство в Република Сърбия
 • създалото се напрежение, възникнало с неизплащането на трудовите възнаграждения от Горубсо - Мадан
 • непрекъснатото покачване на цените на течните горива и мерките на правителството за овладяването им
 • провала на организираната бизнес среща в гр. Доха - Катар
 • възможността на селскостопанските производители да реализират продукцията си на пазара
 • действията на Министерството на външните работи за защита на българското малцинство в Република Сърбия
 • провала на организираната бизнес среща в гр. Доха - Катар
 • създалото се напрежение, възникнало с неизплащането на трудовите възнаграждения от Горубсо - Мадан
 • непрекъснатото покачване на цените на течните горива и мерките на правителството за овладяването им
 • възможността на селскостопанските производители да реализират продукцията си на пазара
 • строителство на колодрум в гр. Пловдив
 • напрежението и започналата стачка в "Мини Марица-Изток" ЕАД
 • действията на Министерството на външните работи за защита на българското малцинство в Република Сърбия
 • създалото се напрежение, възникнало с неизплащането на трудовите възнаграждения от Горубсо - Мадан
 • непрекъснатото покачване на цените на течните горива и мерките на правителството за овладяването им
 • провала на организираната бизнес среща в гр. Доха - Катар
 • строителство на колодрум в гр. Пловдив
 • възможността на селскостопанските производители да реализират продукцията си на пазара
 • идентифицирането и подвеждането под наказателна отговорност на лице, от инцидента при джамията Баня баши на 20 май 2011 г
 • възможността на селскостопанските производители да реализират продукцията си на пазара
 • политиката на Министерството на земеделието и храните по повод отдаването под аренда на земеделска земя от Държавния поземлен фонд
 • напрежението и започналата стачка в "Мини Марица-Изток" ЕАД
 • действията на Министерството на външните работи за защита на българското малцинство в Република Сърбия
 • идентифицирането и подвеждането под наказателна отговорност на лице, от инцидента при джамията Баня баши на 20 май 2011 г
 • политиката на Министерството на земеделието и храните по повод отдаването под аренда на земеделска земя от Държавния поземлен фонд
 • създалото се напрежение, възникнало с неизплащането на трудовите възнаграждения от Горубсо - Мадан
 • непрекъснатото покачване на цените на течните горива и мерките на правителството за овладяването им
 • погасяване на задължения на Република България към Русия относно проекта "Бургас-Александруполис"
 • действията на Министерството на отбраната за стопанисване на язовир Иваново
 • напрежението и започналата стачка в "Мини Марица-Изток" ЕАД
 • напрежението и започналата стачка в "Мини Марица-Изток" ЕАД
 • действията на Министерството на външните работи за защита на българското малцинство в Република Сърбия
 • погасяване на задължения на Република България към Русия относно проекта "Бургас-Александруполис"
 • напрежението и започналата стачка в "Мини Марица-Изток" ЕАД
 • мерките, които Министерството на вътрешните работи предприема за преустановяване на престъпната дейност по отношение на акцизни стоки в ромските махали
 • напрежението и започналата стачка в "Мини Марица-Изток" ЕАД
 • строителството на второ платно от пътя, свързващ магистрала "Тракия" от 119-ти километър до входа на гр. Пловдив
 • продажбата на дружество Е.ОН на чешка фирма
 • идентифицирането и подвеждането под наказателна отговорност на лице, от инцидента при джамията Баня баши на 20 май 2011 г
 • задълженията на държавата Либия към Република България
 • мерките за оказване на подкрепа на българските гъбопроизводители
 • политиката на правителството по отношение на гражданите с многогодишни спестовни влогове
 • политиката на правителството по отношение на гражданите с многогодишни спестовни влогове
 • информацията в медиите за изнасяне на класифицирана информация от бившия началник щаб ген.Колев
 • негативни оценки в западни медии относно последиците от кризата в Гърция по отношение на гръцките банки в България
 • информация за изплащането на държавната субсидия за политическите партии във връзка с изключените и напусналите депутати, както и депутатите от прекратилите съществуването си парламентарни групи в 41-ото Народно събрание
 • възлагането на експертна оценка относно ефективността и ползите от строителството на АЕЦ "Белене" на чужд консултант
 • отговорността на длъжностни лица от МВР за допускане на инцидент по време на разрешения митинг на ПП "Атака" на 20 май 2011 г. пред джамията
 • действията на полицията за задържане и образуване на предварителни производства за престъпления при инцидента пред джамията на 20 май 2011 г
 • увеличението на цените на цимента от производителите
 • бездействието и злоупотребите на ЧЕЗ, ЕВН и Е.ОН при задължително изкупуване на трафопостовете, изградени от предприемачи и граждани в новопостроени и стари обекти
 • увеличението на цените на цимента от производителите
 • бездействието и злоупотребите на ЧЕЗ, ЕВН и Е.ОН при задължително изкупуване на трафопостовете, изградени от предприемачи и граждани в новопостроени и стари обекти
 • контрол върху измервателните уреди, отчитащи електроенергията, използвана от граждани и юридически лица
 • нарастване на цените на горивата в страната през последните дни
 • търсенето на гаранционна отговорност от фирмата строител на отсечката Чирпан - Стара Загора на АМ "Тракия"
 • търсенето на гаранционна отговорност от фирмата строител на отсечката Чирпан - Стара Загора на АМ "Тракия"
 • осъществяването на ефективен контрол по концесионирането на плажовете по българското Черноморие
 • политиката на министерството относно разполагането, съществуването и бъдещето на билбордовете, разположени покрай българските пътища и магистрали
 • процеса на разполагане и разгръщане на система за видеоконтрол и наблюдение по българските пътища и магистрали
 • състоянието на пътя с. Загоре, Старозагорско - Раднево-Ямбол-Средец- Бургас
 • проблема с изработването на националния регистър на обработваемите земи от Държавния поземлен фонд
 • използването на минералните извори в град Хисаря
 • ефективното упражняване на контролните функции на Комисията за финансов надзор
 • строителството на автомагистрала "Люлин"
 • нерегламентирания и в нарушение на митническите разпоредби внос на моркови на борсата в село Първенец
 • дейността на Агенцията за следприватизационен контрол
 • контрола върху концесионирането на плажовете по българското Черноморие
 • статута на Пловдивския панаир
 • санирането на жилищни блокове
 • поставяне на "електронни гривни" на лица, като мярка за неотклонение
 • съдбата на т.нар. скоростен платен път от гр. Русе до южната граница, обявен за изграждане по времето на последното посещение на българската правителствена делегация в Катар
 • строителството на пътя между Бургас и Несебър
 • придобиването на земеделска земя от чужди физически и юридически лица
 • съдбата на т.нар. скоростен платен път от гр. Русе до южната граница, обявен за изграждане по времето на последното посещение на българската правителствена делегация в Катар
 • строителството на пътя между Бургас и Несебър
 • придобиването на земеделска земя от чужди физически и юридически лица
 • съдбата на т.нар. скоростен платен път от гр. Русе до южната граница, обявен за изграждане по времето на последното посещение на българската правителствена делегация в Катар
 • строителството на пътя между Бургас и Несебър
 • придобиването на земеделска земя от чужди физически и юридически лица
 • придобиването на земеделска земя от чужди физически и юридически лица
 • съдбата на т.нар. скоростен платен път от гр. Русе до южната граница, обявен за изграждане по времето на последното посещение на българската правителствена делегация в Катар
 • съдбата на т.нар. скоростен платен път от гр. Русе до южната граница, обявен за изграждане по времето на последното посещение на българската правителствена делегация в Катар
 • пострадалите полицаи по време на т. нар. протести и контрапротести, както и окупации на висши учебни заведения в гр. София и страната
 • придобиването на земеделска земя от чужди физически и юридически лица
 • съдбата на т.нар. скоростен платен път от гр. Русе до южната граница, обявен за изграждане по времето на последното посещение на българската правителствена делегация в Катар
 • състоянието на автомагистрала "Люлин" и ангажирането на гаранционната отговорност относно показаните дефекти
 • придобиването на земеделска земя от чужди физически и юридически лица
 • санирането на жилищни блокове
 • състоянието на автомагистрала "Люлин" и ангажирането на гаранционната отговорност относно показаните дефекти
 • придобиването на земеделска земя от чужди физически и юридически лица
 • санирането на жилищни блокове
 • състоянието на автомагистрала "Люлин" и ангажирането на гаранционната отговорност относно показаните дефекти
 • опитите на Младежка ЛГБТ организация "Действие"
 • придобиването на земеделска земя от чужди физически и юридически лица
 • санирането на жилищни блокове
 • състоянието на автомагистрала "Люлин" и ангажирането на гаранционната отговорност относно показаните дефекти
 • опитите на Младежка ЛГБТ организация "Действие"
 • придобиването на земеделска земя от чужди физически и юридически лица
 • санирането на жилищни блокове
 • състоянието на автомагистрала "Люлин" и ангажирането на гаранционната отговорност относно показаните дефекти
 • санирането на жилищни блокове
 • състоянието на автомагистрала "Люлин" и ангажирането на гаранционната отговорност относно показаните дефекти
 • състоянието и предприетите ремонтни дейности по отношение на мостовете и виадуктите по българските магистрали
 • състоянието и предприетите ремонтни дейности по отношение на мостовете и виадуктите по българските магистрали
 • състоянието и ангажирането на гаранционната отговорност относно пътните участъци от автомагистрала "Тракия", в отсечките Стара Загора-Нова Загора и Нова Загора-Зимница
 • състоянието и предприетите ремонтни дейности по отношение на мостовете и виадуктите по българските магистрали
 • състоянието и ангажирането на гаранционната отговорност относно пътните участъци от автомагистрала "Тракия", в отсечките Стара Загора-Нова Загора и Нова Загора-Зимница
 • състоянието и предприетите ремонтни дейности по отношение на мостовете и виадуктите по българските магистрали
 • състоянието и ангажирането на гаранционната отговорност относно пътните участъци от автомагистрала "Тракия", в отсечките Стара Загора-Нова Загора и Нова Загора-Зимница

Снимка

95 954 1635 1659

Лични данни

дата на раждане 1955-09-13
място на раждане Пловдив, България
професия юрист
езици немски, руски
семейно положение неженен
имейл pavel.shopov@parliament.bg
уебсайт