Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Екатерина Иванова Михайлова

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2005-07-11 2005-07-11 40-то Народно събрание член
2005-07-11 2009-06-25 40-то Народно събрание зам.-председател на НС на ротационен принцип
2001-07-05 2005-06-17 39-то Народно събрание член
2009-07-14 2013-03-14 41-во Народно събрание зам.-председател на НС
Парламентарни групи
От До Име позиция
2005-07-11 2009-06-25 Демократи за Силна България зам.-председател на ПГ
2001-07-05 2004-02-25 Обединените Демократични Сили зам.-председател на ПГ
2002-03-12 2004-02-25 Обединените Демократични Сили зам.председател на ПС
2004-02-25 2004-03-05 Обединените Демократични Сили председател на ПС
2004-02-25 2005-03-25 Обединените Демократични Сили председател на ПГ
2005-03-25 2005-06-17 Демократи за Силна България председател на ПС
2009-07-14 2013-03-14 Синята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП член
Постоянни комисии
От До Име позиция
2005-08-24 2009-06-25 Комисия по жалбите и петициите на гражданите член
2007-01-17 2009-06-25 Комисия по правни въпроси член
2001-07-20 2002-11-13 Kомисия по външна политика, отбрана и сигурност член
2002-11-13 2004-06-25 Kомисия по правни въпроси зам.-председател
2009-07-29 2013-03-14 Комисия по правни въпроси член
Временни комисии
От До Име позиция
2006-01-18 2006-03-30 Временна комисия за подготовка на предложения за промени в Конституцията на Република България зам.-председател
2006-03-15 2006-08-03 Временна комисия за установяване на отнетото и възстановено имущество на семействата на бившите царе Фердинанд I и Борис III и техните наследници член
2006-10-11 2007-02-02 Временна комисия за обсъждане на проекта и предложения за промени в Конституцията на Република България зам.-председател
2003-04-23 2005-02-18 Временна комисия за подготовка на предложения за промени в Конституцията на Република България член
2005-04-28 2005-06-17 Временна комисия за обсъждане и приемане на законопроекта за ратифициране на Договора за присъединяване на Република България и Румъния към Европейския съюз, Протокола относно условията и договореностите за приемане на Република България и Румъния към Европейския съюз, Акта относно условията за присъединяване на Република България и Румъния и промени в Учредителните договори на Европейския съюз и Заключителния акт по присъединяването на Република България към Европейския съюз, подписани на 25 ап член
2009-07-14 2009-07-21 Временна комисия по Правилника за организацията и дейността на Народното събрание член
2009-09-02 2009-12-02 Временна анкетна комисия за проверка на сигналите за опорочаване на изборите за Народно събрание от 5 юли 2009 г. член
2010-02-11 2010-09-13 Временна комисия за изработване на Изборен кодекс член
2011-06-01 2013-03-14 Временна комисия за обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, вх. № 154-01-50, внесен на 26 май 2011 година от група народни представители зам.-председател
Няма парламентарни подкомисии
Няма делегации
Групи за приятелство
От До Име позиция
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Албания председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Германия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Индия зам.-председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Индонезия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Китай член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Словакия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Словения председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - САЩ зам.-председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Япония зам.-председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Турция член
Зададени въпроси
  • действия на Министерството на труда и социалната политика за ратификацията на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания
  • действия на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за защита на държавния интерес за възстановяване на собствеността върху държавни имоти
  • действия на Министерството на земеделието и храните за защита на държавния интерес за възстановяване на собствеността върху държавни земи и гори
  • действия на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за защита на държавния интерес за възстановяване на собствеността върху държавни имоти
  • правителствената политика за възстановяване на собствеността на държавни имоти
  • политиката на правителството спрямо незадоволителната дейност на контролните органи

Снимка

140 356 1026 1807 2217

Лични данни

дата на раждане 1956-10-24
място на раждане Пазарджик, България
професия юрист
езици английски
семейно положение неомъжена
имейл e.michaylova@parliament.bg
уебсайт