Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Младен Петров Червеняков

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2005-07-11 2009-06-25 40-то Народно събрание член
2001-07-05 2005-06-17 39-то Народно събрание член
2013-05-21 2014-01-31 42-ро Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2005-07-11 2009-06-25 Коалиция за България член
2001-07-05 2005-06-17 Коалиция за България член
2013-05-21 2014-01-31 Коалиция за България член
Постоянни комисии
От До Име позиция
2005-08-24 2009-06-25 Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред член
2005-08-24 2007-09-28 Комисия по европейските въпроси член
2007-09-28 2009-06-25 Комисия по европейските въпроси председател
2001-07-20 2005-06-17 Комисия по европейска интеграция член
2004-06-25 2005-06-17 Kомисия по правни въпроси член
2013-06-19 2014-01-31 Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред член
2013-06-19 2014-01-31 Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове председател
Временни комисии
От До Име позиция
2005-07-15 2005-08-24 Временна комисия по правни въпроси член
2008-02-07 2008-03-28 Временна анкетна комисия за изясняване на случая "Куйович" член
2013-05-22 2013-06-12 Временна комисия за изработване на проект за Правилник за организацията и дейността на Народното събрание член
2013-05-22 2013-06-19 Временна комисия по правни въпроси член
Няма парламентарни подкомисии
Делегации
От До Име позиция
2008-03-26 2009-06-25 Делегация в Евросредиземноморската парламетарна асамблея ръководител
Групи за приятелство
От До Име позиция
2013-10-17 2014-01-31 Група за приятелство България - Гърция член
2013-10-17 2014-01-31 Група за приятелство България - Великобритания председател
2013-10-17 2014-01-31 Група за приятелство България - Русия член
Зададени въпроси
  • текущо състояние във връзка с изпълнението на проектите, одобрени за финансиране в рамките на Процедура BG 161РО005/10/1.11/03/19, подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.
  • текущо състояние във връзка с изпълнението на проектите, одобрени за финансиране в рамките на Процедура BG 161РО005/10/1.11/03/19, подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.
  • текущо състояние във връзка с изпълнението на проектите, одобрени за финансиране в рамките на Процедура BG 161РО005/10/1.11/03/19, подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.
  • текущо състояние във връзка с изпълнението на проектите, одобрени за финансиране в рамките на Процедура BG 161РО005/10/1.11/03/19, подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.
  • текущо състояние във връзка с изпълнението на проектите, одобрени за финансиране в рамките на Процедура BG 161РО005/10/1.11/03/19, подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.

Снимка

151 665 1624

Лични данни

дата на раждане 1954-08-22
място на раждане София, България
професия юрист
езици английски, руски
семейно положение женен
имейл mladen.cherveniakov@parliament.bg
уебсайт