Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Христо Дамянов Бисеров

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2005-07-11 2009-06-25 40-то Народно събрание член
2009-07-14 2013-03-14 41-во Народно събрание зам.-председател на НС
2009-07-14 2009-07-14 41-во Народно събрание член
2013-05-21 2013-05-21 42-ро Народно събрание член
2013-05-21 2013-11-07 42-ро Народно събрание зам.-председател на НС
Парламентарни групи
От До Име позиция
2005-07-11 2009-06-25 Движение за права и свободи член
2009-07-14 2013-03-14 Движение за права и свободи член
2013-05-21 2013-11-07 Движение за права и свободи член
Постоянни комисии
От До Име позиция
2005-08-24 2009-06-25 Комисия по правни въпроси зам.-председател
2005-08-24 2009-06-25 Комисия по въпросите на държавната администрация член
2009-07-29 2013-03-14 Комисия по правни въпроси член
2009-12-22 2011-05-02 Постоянно действаща подкомисия към комисията по правни въпроси, която осъществява предвидения в чл. 34б от закона за специалните разузнавателни средства и чл. 261б от закона за електронните съобщения парламентарен контрол и наблюдение член
2011-05-02 2012-01-11 Постоянно действаща подкомисия към комисията по правни въпроси, която осъществява предвидения в чл. 34б от закона за специалните разузнавателни средства и чл. 261б от закона за електронните съобщения парламентарен контрол и наблюдение председател
2010-01-21 2013-03-14 Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред член
2012-01-11 2013-03-14 Постоянно действаща подкомисия към комисията по правни въпроси, която осъществява предвидения в чл. 34б от закона за специалните разузнавателни средства и чл. 261б от закона за електронните съобщения парламентарен контрол и наблюдение член
2013-06-19 2013-11-07 Комисия по правни въпроси председател
2013-08-01 2013-11-07 Комисия по културата и медиите член
Временни комисии
От До Име позиция
2005-07-11 2005-08-18 Временна комисия по Правилника за организацията и дейността на Народното събрание член
2005-10-07 2006-01-26 Временна комисия по искането на Никола Филчев, главен прокурор на Република България, за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Стефан Антонов Софиянски, народен представител в XL Народно събрание член
2006-01-18 2006-03-30 Временна комисия за подготовка на предложения за промени в Конституцията на Република България член
2006-03-15 2006-08-03 Временна комисия за установяване на отнетото и възстановено имущество на семействата на бившите царе Фердинанд I и Борис III и техните наследници член
2006-10-11 2007-02-02 Временна комисия за обсъждане на проекта и предложения за промени в Конституцията на Република България член
2008-03-06 2008-10-08 Временна анкетна комисия за проучване на обстоятелствата за трагичния инцидент във влака София – Кардам на 28 февруари 2008 г., както и на нормативната уредба, свързана с безопасността на железопътния транспорт член
2009-03-13 2009-04-22 Временна комисия за промени в изборното законодателство член
2009-04-15 2009-06-25 Временна анкетна комисия за изясняване на обстоятелствата по престоя в Република България на Сретен Йоцич (Йосич), гражданин на бивша Югославия, арестуван на 21.6.2002 г. с международна заповед за задържане и екстрадиран в Кралство Холандия, както и да проучи твърденията на горепосоченото лице за евентуална съпричастност и покровителство от страна на българските държавни органи за периода на пребиваването му у нас председател
2009-09-02 2009-12-02 Временна анкетна комисия за проверка на сигналите за опорочаване на изборите за Народно събрание от 5 юли 2009 г. член
2011-06-01 2013-03-14 Временна комисия за обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, вх. № 154-01-50, внесен на 26 май 2011 година от група народни представители член
2012-09-20 2013-03-14 Парламентарна анкетна комисия за проучване на случаи, при които има факти, данни и документално аргументирани публични разследвания, включително и на прекратени дела и преписки за корупция по високите етажи на властта, довели до лично облагодетелстване на определени лица, ощетяване и значителни вредни последици за държавата зам.-председател
2013-05-22 2013-06-12 Временна комисия за изработване на проект за Правилник за организацията и дейността на Народното събрание член
2013-05-22 2013-06-19 Временна комисия по правни въпроси председател
2013-06-20 2013-10-17 Временна комисия за изработване на проект на нов Изборен кодекс член
Парламентарни подкомисии
От До Име позиция
2008-12-11 2009-05-15 Подкомисия, която осъществява проверки за установяване на конфликт на интереси, съгласно чл. 25, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, към Комисията по въпросите на държавната администрация член
Делегации
От До Име позиция
2009-09-04 2013-03-14 Постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз член
Групи за приятелство
От До Име позиция
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Виетнам член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Индия председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Русия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Турция член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Украйна член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Чехия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Австралия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Казахстан член
2013-10-25 2013-11-07 Група за приятелство България - Азербайджан член
2013-10-17 2013-11-07 Група за приятелство България - Бразилия председател
2013-10-17 2013-11-07 Група за приятелство България - Казахстан зам.-председател
2013-10-17 2013-11-07 Група за приятелство България - Русия член
2013-10-17 2013-11-07 Група за приятелство България - Турция член
Зададени въпроси
  • процедура за ремонтни работи в Драматично-културен театър "Васил Друмев" - гр. Шумен
  • някои назначения в Държавно горско стопанство - Върбица, обл. Шумен
  • проведен конкурс за директор на СОУ "Д-р Петър Берон", с. Хитрино, общ. Хитрино, обл. Шумен
  • упражнено полицейско насилие над невинни граждани в гр.Кърджали на 23 юли 2010 г. - 23.30 часа
  • проведен конкурс за директор на СОУ "Д-р Петър Берон", с. Хитрино, общ. Хитрино, обл. Шумен

Снимка

177 1068 1495 1642 1641

Лични данни

дата на раждане 1955-11-21
място на раждане Хасково, България
професия юрист
езици френски, руски
семейно положение женен
имейл h.bisserov@parliament.bg
уебсайт