Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Михаил Рашков Михайлов

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2001-07-05 2005-06-17 39-то Народно събрание член
2009-10-14 2013-03-14 41-во Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2001-07-05 2004-02-25 Обединените Демократични Сили член
2002-03-12 2004-02-25 Обединените Демократични Сили член
2004-02-25 2005-06-17 Съюза на Демократичните Сили член
2009-10-14 2013-03-14 Синята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП член
Постоянни комисии
От До Име позиция
2001-07-20 2001-08-02 Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта член
2002-09-18 2005-06-17 Комисия по въпросите на гражданското общество член
2004-06-25 2005-06-17 Комисия по медиите член
2009-10-29 2013-03-14 Комисия по земеделието и горите член
2009-10-29 2013-03-14 Комисия по културата, гражданското общество и медиите член
Временни комисии
От До Име позиция
2010-02-11 2010-09-13 Временна комисия за изработване на Изборен кодекс член
Няма парламентарни подкомисии
Делегации
От До Име позиция
2001-08-03 2005-06-17 Делегация в парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива член
Групи за приятелство
От До Име позиция
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Индия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Индонезия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Украйна член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Израел член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Гърция член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Виетнам член
Зададени въпроси
 • представянето на българските олимпийци в Лондон
 • реставрацията на паметника на Цар Освободител
 • уговарянето на мачове във футболния шампионат и оценката на Министерството на физическото възпитание и спорта
 • промените в Наредба № 39 от 16.11.2004 г. на министъра на здравеопазването за профилактични прегледи и диспансеризация, и Наредба № 40 от 2004 г. на министъра на здравеопазването за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантирани от Бюджета на НЗОК в частта на т. 5 от Приложение 8а, в частта на т. 5 от Приложение 9а
 • действията, които е предприело Министерството на земеделието и храните относно възстановяване на държавна собственост
 • промените в Наредба № 39 от 16.11.2004 г. на министъра на здравеопазването за профилактични прегледи и диспансеризация, и Наредба № 40 от 2004 г. на министъра на здравеопазването за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантирани от Бюджета на НЗОК в частта на т. 5 от Приложение 8а, в частта на т. 5 от Приложение 9а
 • действията, които е предприело Министерството на земеделието и храните относно възстановяване на държавна собственост
 • промените в Наредба № 39 от 16.11.2004 г. на министъра на здравеопазването за профилактични прегледи и диспансеризация, и Наредба № 40 от 2004 г. на министъра на здравеопазването за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантирани от Бюджета на НЗОК в частта на т. 5 от Приложение 8а, в частта на т. 5 от Приложение 9а
 • действията, които е предприело Министерството на земеделието и храните относно възстановяване на държавна собственост
 • действията, които е предприело Министерството на земеделието и храните относно възстановяване на държавна собственост
 • изграждането на национален футболен стадион в София
 • уговарянето на мачове във футболния шампионат и оценката на Министерството на физическото възпитание и спорта
 • представянето на българските олимпийци в Лондон
 • случаи на нелоялна конкуренция в клиники със отделения за сърдечно-съдови заболявания
 • реставрацията на паметника на Цар Освободител
 • уговарянето на мачове във футболния шампионат и оценката на Министерството на физическото възпитание и спорта
 • представянето на българските олимпийци в Лондон
 • случаи на нелоялна конкуренция в клиники със отделения за сърдечно-съдови заболявания
 • уговарянето на мачове във футболния шампионат и оценката на Министерството на физическото възпитание и спорта
 • представянето на българските олимпийци в Лондон
 • уговарянето на мачове във футболния шампионат и оценката на Министерството на физическото възпитание и спорта
 • представянето на българските олимпийци в Лондон
 • уговарянето на мачове във футболния шампионат и оценката на Министерството на физическото възпитание и спорта
 • представянето на българските олимпийци в Лондон
 • цените на горивата в България
 • цените на горивата в България
 • цените на горивата в България
 • цените на горивата в България
 • цените на горивата в България
 • цените на горивата в България
 • законността на събираната такса за право на упражняване на ски-учителска дейност от фирма "Бороспорт" АД
 • законността на събираната такса за право на упражняване на ски-учителска дейност от фирма "Бороспорт" АД
 • законността на събираната такса за право на упражняване на ски-учителска дейност от фирма "Бороспорт" АД
 • законността на събираната такса за право на упражняване на ски-учителска дейност от фирма "Бороспорт" АД
 • дейността и неизпълнението на договорните задължения на фирма "Строително-предприемачески холдинг" АД, изпълнител по договорите за ЛОТ1 и ЛОТ2 от "Интегриран воден проект - гр. Русе", по програма ИСПА
 • дейността и неизпълнението на договорните задължения на фирма "Строително-предприемачески холдинг" АД, изпълнител по договорите за ЛОТ1 и ЛОТ2 от "Интегриран воден проект - гр. Русе", по програма ИСПА
 • масирана сеч в лесопарка - гр. Русе, извършена от фирма "ЛОВЕЛА"
 • изграждането и функционирането на Музея за социалистическо изкуство
 • масирана сеч в лесопарка - гр. Русе, извършена от фирма "ЛОВЕЛА"
 • избора на обслужваща банка за събиране на такса дезинфекция на моторни превозни средства на Граничен пункт "Капитан Андреево"
 • избора на обслужваща банка за събиране на такса дезинфекция на моторни превозни средства на Граничен пункт "Капитан Андреево"
 • потребителските цени на горивата през 2011 г
 • скандално решение на Министерството на образованието, младежта и науката, взето с протокол 32.13, направено след предложение на комисия, назначена лично от министъра на образованието Сергей Игнатов, с негова заповед РД 09-647/21.05.2010 г
 • изграждането на национален футболен стадион в София
 • интернет-сайта на "Фонда за асистирана репродукция"
 • интернет-сайта на "Фонда за асистирана репродукция"
 • изграждането на национален футболен стадион в София
 • интернет-сайта на "Фонда за асистирана репродукция"
 • назначаването на министъра на здравеопазването на две държавни изпитни комисии по една медицинска специалност
 • механизмите на функциониране на фонда за "Асистирана репродукция"
 • провеждане на приятелска футболна среща България-Естония
 • извършване на ремонтни работи на централна гара Русе и подлеза на гарата в периода 2005 - 2008 г
 • контрола по изразходването на средствата, отпуснати с постановление на Министерския съвет № 279 от 26.11.2009 г. за възстановяване на щетите от наводнението на река Бистрица
 • изграждането на национален стадион в София
 • потребителските цени на горивата
 • приложението на държавните таксови марки
 • проблемите с отводняването на южната дъга на околовръстния път
 • потребителските цени на горивата
 • проблемите с отводняването на южната дъга на околовръстния път
 • реализиране на проект "Деинституционализация посредством предоставяне на услуги"
 • извършена проверка на изпълнително дело.
 • реализиране на проект "Деинституционализация посредством предоставяне на услуги"
 • извършена проверка на изпълнително дело.
 • използането на държавните таксови марки като платежни документи при издаване на лични документи от МВР
 • мандатността на директорите в системата на образованието
 • състоянието на недовършения булевард "България" в град Русе
 • довършването на 2-километровата отсечка Бяла-Русе
 • бъдещото преобразуване на оперно-филхармонично дружество - Русе в Държавна опера - Русе
 • състоянието на недовършения булевард "България" в град Русе
 • довършването на 2-километровата отсечка Бяла-Русе
 • състоянието на недовършения булевард "България" в град Русе
 • довършването на 2-километровата отсечка Бяла-Русе
 • решение Р-00-0015/8.6.2010г., с което се обявяват резултатите от проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Ремонт и преустройство на съществуващи сгради в имот на Министерството на културата, находящ се в София"
 • стопанисването на военни имоти, намиращи се на територията на община Самоков
 • отпадането на индивидуалните квоти на ваучери за храна в Република България
 • функционирането на Селскостопанската академия
 • Програмата за развитие на селскостопанските райони на Република България 2007 - 2010 г.
 • състоянието на път от републиканската инфраструктура ІІІ 801 Панагюрище-Поибрене-Вакарел
 • изключително малката усвояемост на средствата, предвидени за агроекология - мярка 214 на Програмата за развитие на селските райони
 • изключително малката усвояемост на средствата, предвидени за агроекология - мярка 214 на Програмата за развитие на селските райони
 • изключително малката усвояемост на средствата, предвидени за агроекология - мярка 214 на Програмата за развитие на селските райони
 • изпълнението на Мярка 121 - "Модернизация на земеделските стопанства" и Мярка 123 - "Добавяне на стойност към земеделските и горски продукти" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г
 • законността на извършващото се строителство на Националната спортна зала - София
 • състоянието на път от републиканската инфраструктура ІІІ 801 Панагюрище - Поибрене - Вакарел

Снимка

425 1084 2084 2149

Лични данни

дата на раждане 1958-04-10
място на раждане Панагюрище, България
професия лекар
езици английски, руски
семейно положение женен
имейл
уебсайт