Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Румяна Денева Георгиева

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2001-07-05 2005-04-14 39-то Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2001-07-05 2003-07-02 Национално движение Симеон Втори член
2003-07-02 2004-03-10 Независими член
2004-03-10 2005-04-14 Новото време зам.-председател на ПГ
Постоянни комисии
От До Име позиция
2001-07-20 2005-04-14 Kомисия по бюджет и финанси член
2001-07-20 2004-06-25 Kомисия по вътрешна сигурност и обществен ред член
2004-06-25 2005-04-14 Комисия по енергетика член
Временни комисии
От До Име позиция
2001-07-06 2001-07-20 Временна комисия по правилника за организацията и дейността на Народното събрание член
2004-02-05 2004-05-05 Временна парламентарна комисия, която да извърши проучване и проверка на безопасните и здравословни условия на труд в "Кремиковци" АД и изпълнение на Решението на Народното събрание от 29 март 2002г. член
Няма парламентарни подкомисии
Делегации
От До Име позиция
2001-08-03 2005-04-14 Делегация в парламентарната асамблея на организацията за сигурност и сътрудничество в Европа заместващ представител
Няма групи за приятелство
Зададени въпроси

Снимка

716

Лични данни

дата на раждане 1951-09-18
място на раждане Пловдив, България
професия
езици
семейно положение омъжена
имейл
уебсайт