Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Георги Иванов Андонов

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2009-07-14 2013-03-14 41-во Народно събрание член
2013-05-21 42-ро Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2009-07-14 2013-03-14 ПП ГЕРБ член
2013-05-21 ПП ГЕРБ член
Постоянни комисии
От До Име позиция
2009-07-29 2012-04-11 Комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта член
2012-04-11 2013-03-14 Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм член
2013-09-11 Комисия по земеделието и храните член
2013-09-11 Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта член
Няма временни комисии
Няма парламентарни подкомисии
Няма делегации
Групи за приятелство
От До Име позиция
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Бразилия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Гърция член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Русия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - САЩ член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Финландия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Хърватия зам.-председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Япония член
2013-10-17 Група за приятелство България - Гърция член
2013-10-17 Група за приятелство България - Ирак член
2013-10-17 Група за приятелство България - Косово председател
2013-10-17 Група за приятелство България - Япония член
2013-10-17 Група за приятелство България - Хърватия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Турция член
Зададени въпроси
 • невъзможността за кандидатстване на бенефициенти от Смолянска и Благоевградска области по мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г
 • реализация на Автомагистрала "Струма"
 • реализация на Автомагистрала "Струма"
 • реализация на Автомагистрала "Струма"
 • реализация на Автомагистрала "Струма"
 • реализация на Автомагистрала "Струма"
 • реализация на Автомагистрала "Струма"
 • контрол по изпълнение на сключени договори за зимно поддържане на Републиканската пътна мрежа в Благоевградска област
 • прилагането на Закона за обществените поръчки във връзка с Наредба № 22 от 7.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Първоначално залесяване на неземеделски земи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г
 • прилагането на Закона за обществените поръчки във връзка с Наредба № 22 от 7.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Първоначално залесяване на неземеделски земи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г
 • прилагането на Закона за обществените поръчки във връзка с Наредба № 22 от 7.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Първоначално залесяване на неземеделски земи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г
 • прилагането на Закона за пътищата
 • прилагането на Закона за пътищата
 • състоянието на пътен тунел при град Дупница на път І - 1, София - Благоевград - Кулата /328 км + 100 до 328 км + 375/
 • състоянието на пътен тунел при град Дупница на път І - 1, София - Благоевград - Кулата /328 км + 100 до 328 км + 375/
 • регионално депо за неопасни отпадъци гр. Гоце Делчев
 • състоянието на пътен тунел при град Дупница на път І - 1, София - Благоевград - Кулата /328 км + 100 до 328 км + 375/
 • регионално депо за неопасни отпадъци гр. Гоце Делчев
 • регионално депо за неопасни отпадъци гр. Гоце Делчев
 • регионално депо за неопасни отпадъци гр. Гоце Делчев
 • прилагане на Закона за търговския регистър и дейността на Агенцията по вписванията
 • прилагане на Закона за търговския регистър и дейността на Агенцията по вписванията
 • прилагане на Закона за търговския регистър и дейността на Агенцията по вписванията
 • прилагане на Закона за търговския регистър и дейността на Агенцията по вписванията
 • изплащането и размера на паричната премия по чл. 18а от Закона за тютюна и тютюневите изделия за произведен и изкупен тютюн, реколта 2009г
 • аварирал участък от път І - 1 "София - Кулата" км. 410.800, който е част от международен коридор Е 79 и е от най-натоварените пътни участъци от републиканската пътна мрежа
 • избор на изпълнител, и изпълнение на договор TRP5/22А по Проект "България - Транзитни Пътища V" Лот № 22А Рехабилитация на Път ІІ-84 и Път ІІ-19, участъци 1, 2, 3 и 4 по направление Юндола - Разлог - Гоце Делчев - Садово
 • изкупната кампания на тютюна в област Благоевград
 • ремонтни дейности, извършвани от " В и К Благоевград" ЕООД, гр.Благоевград - клон Гоце Делчев
 • дейността на работата на пункт за регистрация на моторни превозни средства, намиращ се на територията на РУП - Гоце Делчев
 • изкупната кампания на тютюна в област Благоевград
 • подготвяни промени в Изпълнителната Агенция по горите
 • подготвяни промени в Изпълнителната Агенция по горите
 • подготвяни промени в Изпълнителната Агенция по горите
 • подготвяни промени в Изпълнителната Агенция по горите
 • подготвяни промени в Изпълнителната Агенция по горите
 • подготвяни промени в Изпълнителната Агенция по горите
 • подготвяни промени в Изпълнителната Агенция по горите
 • подготвяни промени в Изпълнителната Агенция по горите
 • подготвяни промени в Изпълнителната Агенция по горите
 • Селскостопанска академия
 • Селскостопанска академия
 • действията на органите на реда спрямо протестиращите от Благоевградска област, участвали в протестите в гр. София, на 31 юли 2013 г

Снимка

837 1528

Лични данни

дата на раждане 1984-04-03
място на раждане ,
професия непоказана
езици
семейно положение непоказано
имейл georgi.andonov@parliament.bg
уебсайт