Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Иван Стефанов Вълков

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2009-07-14 2013-03-14 41-во Народно събрание член
2013-05-21 42-ро Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2009-07-14 2013-03-14 ПП ГЕРБ член
2013-05-21 ПП ГЕРБ член
Постоянни комисии
От До Име позиция
2009-07-30 2013-03-14 Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения председател
2013-09-11 Комисия по външна политика член
2013-09-11 Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения член
Няма временни комисии
Няма парламентарни подкомисии
Няма делегации
Групи за приятелство
От До Име позиция
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Германия председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Китай член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Куба зам.-председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Русия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Япония член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Малта председател
2013-10-17 Група за приятелство България - Австрия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Германия зам.-председател
2013-10-17 Група за приятелство България - Китай член
2013-10-17 Група за приятелство България - Казахстан член
2013-10-17 Група за приятелство България - Швейцария член
2013-10-17 Група за приятелство България - Русия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Холандия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Италия член
Зададени въпроси
  • извършена проверка от Министерството на образованието, младежта и науката в Университет "Асен Златаров", гр. Бургас
  • стойността на договора за проектирането и изграждането на комбиниран (пътен/железопътен) мост на р. Дунав, при Видин -Калафат
  • завършването на проект за комбиниран (пътен/железопътен) мост на река Дунав при Видин-Калафат
  • пробите и анализите за качеството на материалите, влагани в долните пластове на конструкцията на насипите при строителството на ЛОТ 2 на АМ "Тракия"
  • състоянието на "Напоителни системи" ЕАД - клон Бургас
  • състоянието на "Напоителни системи" ЕАД - клон Бургас
  • мерките, които приема Министерството на земеделието и храните за ограничаване огнищата от шап по животните и перспективите за развитието на млечното и месодайното животновъдство в Странджа (на същата тема са зададени - питане от народния представител Калина Крумова, и въпрос от народния представител Пенко Атанасов)
  • увеличаване броя на щатните полицаи в Районно управление "Полиция" - Несебър
  • данни за материалите, влагани в долните пластове на конструкцията на насипите в Лот 2 от АМ "Тракия"
  • реконструкция на път І-9 "Слънчев бряг - Бургас"
  • реконструкция на път І-9 "Слънчев бряг - Бургас"
  • предприемане на мерки от Министерството на културата за запазване на статута на Несебър, като град в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО
  • изграждането на пътен възел Бургас - Средец - Созопол /пътен възел "Бургас-Юг"/ (въпрос на същата тема е задал и народният представител Стоян Иванов)
  • изграждането на пътен възел Бургас - Средец - Созопол /пътен възел "Бургас-Юг"/ (въпрос на същата тема е задал и народният представител Стоян Иванов)
  • мерките за изпълнение на препоръките след извършения одит от Сметната палата на Агенция "Пътна инфраструктура" на финансовото управление на бюджета и имуществото(за периода от 01.01.2008 до 30.06.2009 г., както и процедурите по възлагане на обществените поръчки за периода от 01.01.2007 г. до 30.06.2009 г.)
  • извършения вътрешен одит от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на "БДЖ" ЕАД за периода 01.01.2007 - 30.09.2009 г. (въпрос на същата тема е задал и н.п. Петър Мутафчиев)
  • техническото състояние и безопасността на трите кея в к. к. Слънчев бряг
  • изграждането на петролопровода Бургас-Александруполис
  • създаване на специализирани карти на плажовете по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие
  • финансовото и икономическо състояние на "Български пощи" ЕАД
  • строителството на АМ "Марица" от км 5+000 до км 71+011
  • брегоукрепване на крайбрежна зона - "Къмпинг "Европа" - нос Лахна - Почивна станция на Министерството на отбраната - първи участък"
  • основен ремонт на пътя между с. Равнец и с. Братово, общ. Бургас
  • път ІІ-79 "Елхово - Бургас от км 0 + 000 до км 86 + 200.25
  • изграждането на "Северен обход" на Бургас, свързващ първокласни пътища 1-6 и 1-9
  • доизграждане на четирилентов път "Бургас - Слънчев бряг"
  • откриване на факултет по "Обществено здраве и здравни грижи" към Университет "Проф. д-р Асен Златаров" в град Бургас
  • изграждане на система за управление на корабния трафик - /VTMIS фаза 3/
  • откриване на отделение по "Пластика и изгаряния" в Многопрофилна болница за активно лечение - Бургас
  • строителството на АМ "Марица" от км 5+000 до км 71+011
  • брегоукрепване на крайбрежна зона - "Къмпинг "Европа" - нос Лахна - Почивна станция на Министерството на отбраната - първи участък"
  • основен ремонт на пътя между с. Равнец и с. Братово, общ. Бургас
  • откриване на факултет по "Обществено здраве и здравни грижи" към Университет "Проф. д-р Асен Златаров" в град Бургас
  • политики за подкрепа в сектор Пчеларство
  • път ІІ-79 "Елхово - Бургас от км 0 + 000 до км 86 + 200.25
  • изграждане на система за управление на корабния трафик - /VTMIS фаза 3/
  • рушаща се и опасна сграда, собственост на Министерството на правосъдието, в центъра на град Бургас
  • актуалното състояние на Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (ОПРСР) по приоритетна ос 3 "Мерки от общ интерес", Мярка 3.3 "Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и закрити лодкостоянки"
  • строителството на АМ "Марица" от км 5+000 до км 71+011
  • откриване на факултет по "Обществено здраве и здравни грижи" към Университет "Проф. д-р Асен Златаров" в град Бургас
  • политики за подкрепа в сектор Пчеларство
  • актуалното състояние на Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (ОПРСР) по приоритетна ос 3 "Мерки от общ интерес", Мярка 3.3 "Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и закрити лодкостоянки"
  • освобождаване на 150 служители на "Бургаски корабостроителници" АД и закриването на отрасъл, с традиции на територията на Бургаска област
  • брегоукрепване на крайбрежна зона - "Къмпинг "Европа" - нос Лахна - Почивна станция на Министерството на отбраната - първи участък"
  • основен ремонт на пътя между с. Равнец и с. Братово, общ. Бургас
  • път ІІ-79 "Елхово - Бургас от км 0 + 000 до км 86 + 200.25
  • откриване на отделение по "Пластика и изгаряния" в Многопрофилна болница за активно лечение - Бургас
  • събиране на такса шум /екологична/ от летищата за обществено ползване
  • откриване на факултет по "Обществено здраве и здравни грижи" към Университет "Проф. д-р Асен Златаров" в град Бургас
  • политики за подкрепа в сектор Пчеларство
  • изграждане на система за управление на корабния трафик - /VTMIS фаза 3/
  • актуалното състояние на Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (ОПРСР) по приоритетна ос 3 "Мерки от общ интерес", Мярка 3.3 "Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и закрити лодкостоянки"
  • събиране на такса шум /екологична/ от летищата за обществено ползване
  • строителството на АМ "Марица" от км 5+000 до км 71+011
  • събиране на такса шум /екологична/ от летищата за обществено ползване
  • брегоукрепване на крайбрежна зона - "Къмпинг "Европа" - нос Лахна - Почивна станция на Министерството на отбраната - първи участък"
  • основен ремонт на пътя между с. Равнец и с. Братово, общ. Бургас
  • изнесена информация от медиите за неправомерни действия през 2008 г. на началника на кабинета на министъра на вътрешните работи Георги Великов, в качеството му на служител на Държавна агенция "Национална сигурност"
  • откриване на отделение по "Пластика и изгаряния" в Многопрофилна болница за активно лечение - Бургас
  • строителството на АМ "Марица" от км 5+000 до км 71+011
  • събиране на такса шум /екологична/ от летищата за обществено ползване
  • брегоукрепване на крайбрежна зона - "Къмпинг "Европа" - нос Лахна - Почивна станция на Министерството на отбраната - първи участък"
  • откриване на отделение по "Пластика и изгаряния" в Многопрофилна болница за активно лечение - Бургас
  • строителството на АМ "Марица" от км 5+000 до км 71+011
  • политиката по децентрализация на държавните органи и институции в Република България
  • заграждения около сградата на Народното събрание на Република България
  • информация за присвояване на 12 000 евро от заместник-министъра на вътрешните работи Васил Маринов
  • компенсирането на "Български пощи" ЕАД за предоставената от дружеството универсална пощенска услуга за 2011 г
  • финансовото и икономическо състояние на "Български пощи" ЕАД
  • ръководството на "Пристанище Бургас" ЕАД
  • компенсирането на "Български пощи" ЕАД за предоставената от дружеството универсална пощенска услуга за 2011 г
  • финансовото и икономическо състояние на "Български пощи" ЕАД
  • преместване на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ на територията на гр. Бургас
  • ръководството на "Пристанище Бургас" ЕАД
  • Селскостопанска академия
  • преместване на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ на територията на гр. Бургас
  • политиката на Министерството на земеделието и храните за подкрепа на необлагодетелствани, погранични, планински и полупланински райони
  • мерки, предприети от Министерство на земеделието и храните във връзка с избиването на домашни животни след констатирано огнище на болестта шарка
  • преместване на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ на територията на гр. Бургас
  • Селскостопанска академия
  • политиката на Министерството на земеделието и храните за подкрепа на необлагодетелствани, погранични, планински и полупланински райони
  • мерки, предприети от Министерство на земеделието и храните във връзка с избиването на домашни животни след констатирано огнище на болестта шарка
  • компенсирането на "Български пощи" ЕАД за предоставената от дружеството универсална пощенска услуга за 2011 г
  • финансовото и икономическо състояние на "Български пощи" ЕАД
  • преместване на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ на територията на гр. Бургас
  • ръководството на "Пристанище Бургас" ЕАД
  • обявен търг за предоставяне под наем на тринадесет търговски обекта, намиращи се на територията на "Летище София" ЕАД
  • политиката на Министерството на земеделието и храните за подкрепа на необлагодетелствани, погранични, планински и полупланински райони
  • мерки, предприети от Министерство на земеделието и храните във връзка с избиването на домашни животни след констатирано огнище на болестта шарка
  • преместване на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ на територията на гр. Бургас
  • компенсирането на "Български пощи" ЕАД за предоставената от дружеството универсална пощенска услуга за 2011 г
  • създаване на специализирани карти на плажовете по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие
  • финансовото и икономическо състояние на "Български пощи" ЕАД
  • преместване на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ на територията на гр. Бургас
  • ръководството на "Пристанище Бургас" ЕАД
  • обявен търг за предоставяне под наем на тринадесет търговски обекта, намиращи се на територията на "Летище София" ЕАД
  • компенсирането на "Български пощи" ЕАД за предоставената от дружеството универсална пощенска услуга за 2011 г
  • създаване на специализирани карти на плажовете по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие
  • финансовото и икономическо състояние на "Български пощи" ЕАД
  • ръководството на "Пристанище Бургас" ЕАД
  • обявен търг за предоставяне под наем на тринадесет търговски обекта, намиращи се на територията на "Летище София" ЕАД
  • политики за опазване правата на гражданите и създаване на демократични условия за работа на медиите
  • обявен търг за предоставяне под наем на тринадесет търговски обекта, намиращи се на територията на "Летище София" ЕАД
  • създаване на специализирани карти на плажовете по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие
  • преместване на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ на територията на гр. Бургас
  • компенсирането на "Български пощи" ЕАД за предоставената от дружеството универсална пощенска услуга за 2011 г
  • финансовото и икономическо състояние на "Български пощи" ЕАД
  • компенсирането на "Български пощи" ЕАД за предоставената от дружеството универсална пощенска услуга за 2011 г
  • проблемите на българските превозвачи при извършване на товарни превози от и за Турция
  • компенсирането на "Български пощи" ЕАД за предоставената от дружеството универсална пощенска услуга за 2011 г
  • проблемите на българските превозвачи при извършване на товарни превози от и за Турция
  • проблемите на българските превозвачи при извършване на товарни превози от и за Турция
  • проблемите на българските превозвачи при извършване на товарни превози от и за Турция

Снимка

851 1575

Лични данни

дата на раждане 1965-05-22
място на раждане Поморие, България
професия инженер
езици немски, руски
семейно положение женен
имейл ivan.valkov@parliament.bg
уебсайт