Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Станка Лалева Шайлекова

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2009-07-14 2013-03-14 41-во Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2009-07-14 2013-03-14 ПП ГЕРБ член
Постоянни комисии
От До Име позиция
2009-07-29 2013-03-14 Комисия по труда и социалната политика член
2012-04-11 2013-03-14 Комисия по здравеопазването член
Няма временни комисии
Няма парламентарни подкомисии
Няма делегации
Групи за приятелство
От До Име позиция
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Австрия зам.-председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Италия зам.-председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Китай член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Франция член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Швейцария член
Зададени въпроси
  • Средносрочна рамкова инвестиционна програма
  • Национална стратегия за превенция на престъпността
  • Национална стратегия за превенция на престъпността
  • Национална стратегия за превенция на престъпността

Снимка

916

Лични данни

дата на раждане 1960-09-13
място на раждане Троян, България
професия лекар
езици немски, руски
семейно положение омъжена
имейл stanka.shaylekova@parliament.bg
уебсайт