Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Димитър Иванов Аврамов

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2009-07-14 2012-07-19 41-во Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2009-07-14 2012-07-19 ПП ГЕРБ член
Постоянни комисии
От До Име позиция
2009-07-29 2011-11-09 Комисия по външна политика и отбрана член
2009-07-29 2012-07-19 Комисия по земеделието и горите член
Няма временни комисии
Няма парламентарни подкомисии
Делегации
От До Име позиция
2009-09-04 2010-10-28 Постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО зам.-ръководител
2010-10-28 2012-07-19 Постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа ръководител
Групи за приятелство
От До Име позиция
2009-10-23 2012-07-19 Група за приятелство България - Румъния председател
2009-10-23 2012-07-19 Група за приятелство България - Тайланд зам.-председател
Зададени въпроси

Снимка

918

Лични данни

дата на раждане 1977-10-19
място на раждане Монтана, България
професия икономист
езици английски, немски
семейно положение женен
имейл dimitar.avramov@parliament.bg
уебсайт