Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Искра Димитрова Михайлова-Копарова

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2009-07-14 2013-03-14 41-во Народно събрание член
2013-05-21 2013-05-29 42-ро Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2009-07-14 2013-03-14 Движение за права и свободи член
2013-05-21 2013-05-29 Движение за права и свободи член
Постоянни комисии
От До Име позиция
2009-07-29 2013-03-14 Комисия по околната среда и водите председател
2011-05-11 2013-03-14 Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове член
Временни комисии
От До Име позиция
2012-04-04 2013-03-14 Временна комисия за проучване, анализ и обсъждане на добри практики и законодателни решения във връзка с регулирането на дейности по проучване и добив на подземни богатства при опазване на околната среда член
Няма парламентарни подкомисии
Няма делегации
Групи за приятелство
От До Име позиция
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Италия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Румъния член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - САЩ член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Сърбия зам.-председател
Зададени въпроси
 • постигнатите цели и резултати от прилагането на Оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и Кохезионния фонд, Фонда за развитие на земеделието и селските райони и Фонда за развитие на рибарството и аквакултурите
 • прилагането на териториална демаркация и необходимата координация при подготовката на Оперативните програми за периода 2014 - 2020 г
 • постигнатите цели и резултати от прилагането на Оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и Кохезионния фонд, Фонда за развитие на земеделието и селските райони и Фонда за развитие на рибарството и аквакултурите
 • прилагането на териториална демаркация и необходимата координация при подготовката на Оперативните програми за периода 2014 - 2020 г
 • постигнатите цели и резултати от прилагането на Оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и Кохезионния фонд, Фонда за развитие на земеделието и селските райони и Фонда за развитие на рибарството и аквакултурите
 • прилагането на териториална демаркация и необходимата координация при подготовката на Оперативните програми за периода 2014 - 2020 г
 • постигнатите цели и резултати от прилагането на Оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и Кохезионния фонд, Фонда за развитие на земеделието и селските райони и Фонда за развитие на рибарството и аквакултурите
 • прилагането на териториална демаркация и необходимата координация при подготовката на Оперативните програми за периода 2014 - 2020 г
 • разработване на Генерални планове във водния сектор
 • постигнатите цели и резултати от прилагането на Оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и Кохезионния фонд, Фонда за развитие на земеделието и селските райони и Фонда за развитие на рибарството и аквакултурите
 • прилагането на териториална демаркация и необходимата координация при подготовката на Оперативните програми за периода 2014 - 2020 г
 • разработване на Интегрирани планове за градско развитие, част от Оперативна програма "Регионално развитие"
 • разработване на Генерални планове във водния сектор
 • постигнатите цели и резултати от прилагането на Оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и Кохезионния фонд, Фонда за развитие на земеделието и селските райони и Фонда за развитие на рибарството и аквакултурите
 • прилагането на териториална демаркация и необходимата координация при подготовката на Оперативните програми за периода 2014 - 2020 г
 • разработване на Интегрирани планове за градско развитие, част от Оперативна програма "Регионално развитие"
 • разработване на Генерални планове във водния сектор
 • постигнатите цели и резултати от прилагането на Оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и Кохезионния фонд, Фонда за развитие на земеделието и селските райони и Фонда за развитие на рибарството и аквакултурите
 • прилагането на териториална демаркация и необходимата координация при подготовката на Оперативните програми за периода 2014 - 2020 г
 • разработване на Интегрирани планове за градско развитие, част от Оперативна програма "Регионално развитие"
 • разработване на Генерални планове във водния сектор
 • постигнатите цели и резултати от прилагането на Оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и Кохезионния фонд, Фонда за развитие на земеделието и селските райони и Фонда за развитие на рибарството и аквакултурите
 • прилагането на териториална демаркация и необходимата координация при подготовката на Оперативните програми за периода 2014 - 2020 г
 • разработване на Интегрирани планове за градско развитие, част от Оперативна програма "Регионално развитие"
 • постигнатите цели и резултати от прилагането на Оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и Кохезионния фонд, Фонда за развитие на земеделието и селските райони и Фонда за развитие на рибарството и аквакултурите
 • прилагането на териториална демаркация и необходимата координация при подготовката на Оперативните програми за периода 2014 - 2020 г
 • програмата на Агенция "Пътна инфраструктура" за рехабилитация на второкласна и третокласна пътна мрежа на територията на Пазарджишка и Смолянска област, финансирана от Оперативна програма "Регионално развитие"

Снимка

929 1595

Лични данни

дата на раждане 1957-09-07
място на раждане София, България
професия библиограф
езици английски, руски
семейно положение омъжена
имейл i.mihailova@parliament.bg
уебсайт