Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Ирена Любенова Соколова

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2009-07-14 2013-03-14 41-во Народно събрание член
2013-05-21 42-ро Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2009-07-14 2013-03-14 ПП ГЕРБ член
2013-05-21 ПП ГЕРБ член
Постоянни комисии
От До Име позиция
2009-07-29 2009-09-30 Комисия по здравеопазването член
2009-09-30 2013-03-14 Комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта член
2012-04-12 2013-03-14 Комисия по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите член
2013-09-11 Комисия по образованието и науката член
2013-09-11 Комисия по културата и медиите член
Няма временни комисии
Няма парламентарни подкомисии
Делегации
От До Име позиция
2009-09-04 2012-04-11 Постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по православие член
2012-04-11 2013-03-14 Постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа заместващ представител
2013-09-20 Делегация в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа заместващ член
Групи за приятелство
От До Име позиция
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Венецуела член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Германия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Египет член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Естония зам.-председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Ирландия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Латвия зам.-председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Литва член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Мароко член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Русия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Узбекистан зам.-председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Франция член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Казахстан член
2012-06-07 2013-03-14 Група за приятелство България - Австрия член
2012-07-09 2013-03-14 Група за приятелство България - Азербайджан член
2012-07-19 2013-03-14 Група за приятелство България - Испания член
2013-10-17 Група за приятелство България - Грузия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Великобритания член
2013-10-17 Група за приятелство България - Португалия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Русия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Холандия зам.-председател
2013-10-17 Група за приятелство България - Украйна член
2013-10-17 Група за приятелство България - Испания член
Зададени въпроси
 • качеството на атмосферния въздух в община Перник
 • поканата към община Перник да внесе в Министерството на околната среда и водите през ноември 2009 г. проект за изграждане на депо за битови отпадъци
 • качеството на атмосферния въздух в община Перник
 • начина на съществуване, начина на финансиране и функциониране на Специализирана група за деца със специални образователни потребности (СОП) в 15 Целодневна детска градина, гр. Перник
 • начина на съществуване, начина на финансиране и функциониране на Специализирана група за деца със специални образователни потребности (СОП) в 15 Целодневна детска градина, гр. Перник
 • начина на съществуване, начина на финансиране и функциониране на Специализирана група за деца със специални образователни потребности (СОП) в 15 Целодневна детска градина, гр. Перник
 • динамиката на социалните услуги в обл. Перник
 • динамиката на социалните услуги в обл. Перник
 • промените в Устройствения правилник на Министерството на младежта и спорта, обнародвани в ДВ, бр. 62/12.07.2013 г
 • нуждата и изработването на стратегически документ за българската култура
 • нуждата и изработването на стратегически документ за българската култура
 • нуждата и изработването на стратегически документ за българската култура
 • спазването на разпоредбите за извършване на взривна дейност в рудник "Република", "Мини открит въгледобив" АД
 • нуждата и изработването на стратегически документ за българската култура
 • провеждане на процедура по ОВОС за определяне на отстоянието на рудник "Република" от населеното място - село Голямо Бучино и автомагистрала "Люлин"
 • нуждата и изработването на стратегически документ за българската култура
 • спазването на разпоредбите за извършване на взривна дейност в рудник "Република", "Мини открит въгледобив" АД
 • провеждане на процедура по ОВОС за определяне на отстоянието на рудник "Република" от населеното място - село Голямо Бучино и автомагистрала "Люлин"
 • нуждата и изработването на стратегически документ за българската култура
 • спазването на разпоредбите за извършване на взривна дейност в рудник "Република", "Мини открит въгледобив" АД
 • нуждата и изработването на стратегически документ за българската култура
 • спазването на разпоредбите за извършване на взривна дейност в рудник "Република", "Мини открит въгледобив" АД
 • приложното поле на дейността на кадрите в Института по психология - МВР и възможностите за използване на тяхната експертиза и умения
 • кадровата политика в Министерството на вътрешните работи
 • препоръки на Mental Disability Advocacy Center / MDAC - Център за застъпничество за лица с ментални увреждания/ и Български хелзински комитет по основни въпроси, акцентирани в решението на Комитета по делото MDAC срещу България, от 11 октомври 2008 г
 • изнесена информация в медиите за направена ревизия с издаден ревизионен акт на НДК - Конгресен център София ЕАД, за периода 2005 - 2010 г
 • преминаване на служителите на ГДБОП през детектор на лъжата - полифизиограф, както и оценяването им с тестове за лоялност към системата за сигурност
 • препоръки на Mental Disability Advocacy Center / MDAC - Център за застъпничество за лица с ментални увреждания/ и Български хелзински комитет по основни въпроси, акцентирани в решението на Комитета по делото MDAC срещу България, от 11 октомври 2008 г
 • изпълнение на проект "ПОСОКА: семейство", в общ. Перник
 • съмнения за нарушаване на основни принципи и изисквания при процеса на деинституционализация на деца с увреждания
 • изнесена информация в медиите за направена ревизия с издаден ревизионен акт на НДК - Конгресен център София ЕАД, за периода 2005 - 2010 г
 • съмнения за нарушаване на основни принципи и изисквания при процеса на деинституционализация на деца с увреждания
 • препоръки на Mental Disability Advocacy Center / MDAC - Център за застъпничество за лица с ментални увреждания/ и Български хелзински комитет по основни въпроси, акцентирани в решението на Комитета по делото MDAC срещу България, от 11 октомври 2008 г
 • изпълнение на проект "ПОСОКА: семейство", в общ. Перник
 • препоръки на Mental Disability Advocacy Center / MDAC - Център за застъпничество за лица с ментални увреждания/ и Български хелзински комитет по основни въпроси, акцентирани в решението на Комитета по делото MDAC срещу България, от 11 октомври 2008 г
 • предаването на архивни документи на бившата държавна сигурност, които са на съхранение в Министерството на правосъдието
 • изпълнение на проект "ПОСОКА: семейство", в общ. Перник
 • съмнения за нарушаване на основни принципи и изисквания при процеса на деинституционализация на деца с увреждания
 • спрени и блокирани процедури на административни услуги по реда на Наредба № 49/2004 г. за поддържане картата на възстановената собственост
 • препоръки на Mental Disability Advocacy Center / MDAC - Център за застъпничество за лица с ментални увреждания/ и Български хелзински комитет по основни въпроси, акцентирани в решението на Комитета по делото MDAC срещу България, от 11 октомври 2008 г
 • спрени и блокирани процедури на административни услуги по реда на Наредба № 49/2004 г. за поддържане картата на възстановената собственост
 • промените в Устройствения правилник на Министерството на младежта и спорта, обнародвани в ДВ, бр. 62/12.07.2013 г
 • изпълнението на решение № 285 от 10 май 2011 г. на Министерския съвет
 • препоръки на Mental Disability Advocacy Center / MDAC - Център за застъпничество за лица с ментални увреждания/ и Български хелзински комитет по основни въпроси, акцентирани в решението на Комитета по делото MDAC срещу България, от 11 октомври 2008 г
 • спрени и блокирани процедури на административни услуги по реда на Наредба № 49/2004 г. за поддържане картата на възстановената собственост
 • препоръки на Mental Disability Advocacy Center / MDAC - Център за застъпничество за лица с ментални увреждания/ и Български хелзински комитет по основни въпроси, акцентирани в решението на Комитета по делото MDAC срещу България, от 11 октомври 2008 г
 • промените в Устройствения правилник на Министерството на младежта и спорта, обнародвани в ДВ, бр. 62/12.07.2013 г
 • изпълнението на решение № 285 от 10 май 2011 г. на Министерския съвет
 • препоръки на Mental Disability Advocacy Center / MDAC - Център за застъпничество за лица с ментални увреждания/ и Български хелзински комитет по основни въпроси, акцентирани в решението на Комитета по делото MDAC срещу България, от 11 октомври 2008 г
 • промените в Устройствения правилник на Министерството на младежта и спорта, обнародвани в ДВ, бр. 62/12.07.2013 г
 • изпълнението на решение № 285 от 10 май 2011 г. на Министерския съвет
 • спрени и блокирани процедури на административни услуги по реда на Наредба № 49/2004 г. за поддържане картата на възстановената собственост
 • спрени и блокирани процедури на административни услуги по реда на Наредба № 49/2004 г. за поддържане картата на възстановената собственост
 • препоръки на Mental Disability Advocacy Center / MDAC - Център за застъпничество за лица с ментални увреждания/ и Български хелзински комитет по основни въпроси, акцентирани в решението на Комитета по делото MDAC срещу България, от 11 октомври 2008 г
 • промените в Устройствения правилник на Министерството на младежта и спорта, обнародвани в ДВ, бр. 62/12.07.2013 г
 • изпълнението на решение № 285 от 10 май 2011 г. на Министерския съвет
 • спрени и блокирани процедури на административни услуги по реда на Наредба № 49/2004 г. за поддържане картата на възстановената собственост
 • препоръки на Mental Disability Advocacy Center / MDAC - Център за застъпничество за лица с ментални увреждания/ и Български хелзински комитет по основни въпроси, акцентирани в решението на Комитета по делото MDAC срещу България, от 11 октомври 2008 г
 • промените в Устройствения правилник на Министерството на младежта и спорта, обнародвани в ДВ, бр. 62/12.07.2013 г
 • спрени и блокирани процедури на административни услуги по реда на Наредба № 49/2004 г. за поддържане картата на възстановената собственост
 • препоръки на Mental Disability Advocacy Center / MDAC - Център за застъпничество за лица с ментални увреждания/ и Български хелзински комитет по основни въпроси, акцентирани в решението на Комитета по делото MDAC срещу България, от 11 октомври 2008 г

Снимка

935 1591

Лични данни

дата на раждане 1971-01-24
място на раждане Перник, България
професия психолог, психотерапевт
езици английски, руски
семейно положение омъжена
имейл irena.sokolova@parliament.bg
уебсайт