Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Николай Петков Петков

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2009-07-14 2013-03-14 41-во Народно събрание член
2013-05-21 42-ро Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2009-07-14 2013-03-14 ПП ГЕРБ член
2013-05-21 ПП ГЕРБ член
Постоянни комисии
От До Име позиция
2009-07-29 2013-03-14 Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред член
2009-07-29 2013-03-14 Комисия по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите член
2013-09-11 Комисия по външна политика член
2013-09-11 Комисия по правата на човека и жалбите на гражданите член
Няма временни комисии
Няма парламентарни подкомисии
Няма делегации
Групи за приятелство
От До Име позиция
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Австрия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Беларус зам.-председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Йордания член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Китай член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Русия член
2012-02-17 2012-05-09 Група за приятелство България - Тунис член
2012-05-09 2013-03-14 Група за приятелство България - Тунис председател
2012-09-28 2013-03-14 Група за приятелство България - Индонезия зам.-председател
2013-10-17 Група за приятелство България - Беларус зам.-председател
2013-10-17 Група за приятелство България - Бразилия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Индонезия зам.-председател
2013-10-17 Група за приятелство България - Китай член
2013-10-17 Група за приятелство България - Казахстан член
2013-10-17 Група за приятелство България - Япония член
2013-10-17 Група за приятелство България - Русия член
2013-10-17 Група за приятелство България - САЩ член
2013-10-17 Група за приятелство България - Тунис член
2013-10-17 Група за приятелство България - Украйна член
Зададени въпроси
  • възможността за пряко възлагане на утилизация на Вазовските машиностроителни заводи (ВМЗ) - Сопот
  • ремонт на стадион "Пловдив"
  • ремонт на стадион "Пловдив"
  • протест на земеделски производители на 06 ноември 2013 г
  • неизпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 161POOO1/2.1/2007/001/036, сключен между ОПРР и АПИ
  • неизпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 161POOO1/2.1/2007/001/036, сключен между ОПРР и АПИ

Снимка

962 1639

Лични данни

дата на раждане 1969-07-03
място на раждане Карлово, България
професия юрист
езици английски, руски
семейно положение женен
имейл nikolay.petkov@parliament.bg
уебсайт