Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Милена Иванова Христова

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2009-07-14 2009-07-29 41-во Народно събрание член
2009-07-29 2013-03-14 41-во Народно събрание парламентарен секретар
Парламентарни групи
От До Име позиция
2009-07-14 2013-03-14 Коалиция за България член
Постоянни комисии
От До Име позиция
2009-07-29 2013-03-14 Комисия по регионална политика и местно самоуправление член
Временни комисии
От До Име позиция
2010-06-09 2010-09-13 Временна комисия за изработване на Изборен кодекс член
Няма парламентарни подкомисии
Делегации
От До Име позиция
2012-01-11 2013-03-14 Постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа заместващ представител
Групи за приятелство
От До Име позиция
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Великобритания член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Кувейт зам.-председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Русия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - САЩ член
Зададени въпроси
 • изграждане на канализация на с. Кадиево, общ. Родопи
 • преведени 6 (шест) млн. лева от "Кинтекс" ЕАД на "ВМЗ" ЕАД, гр. Сопот, през месец септември 2012 г., за изплащане на дължимите заплати на работниците
 • развитието на военните технологии и производство на военна техника в Република България
 • изграждане на канализация на с. Кадиево, общ. Родопи
 • преведени 6 (шест) млн. лева от "Кинтекс" ЕАД на "ВМЗ" ЕАД, гр. Сопот, през месец септември 2012 г., за изплащане на дължимите заплати на работниците
 • развитието на военните технологии и производство на военна техника в Република България
 • преведени 6 (шест) млн. лева от "Кинтекс" ЕАД на "ВМЗ" ЕАД, гр. Сопот, през месец септември 2012 г., за изплащане на дължимите заплати на работниците
 • развитието на военните технологии и производство на военна техника в Република България
 • нарушения на трудовото законодателство и условията на труд в "Интендантско обслужване - клон Калофер" ЕАД, гр. Калофер, обл. Пловдив
 • преведени 6 (шест) млн. лева от "Кинтекс" ЕАД на "ВМЗ" ЕАД, гр. Сопот, през месец септември 2012 г., за изплащане на дължимите заплати на работниците
 • развитието на военните технологии и производство на военна техника в Република България
 • изграждане на канализация на с. Кадиево, общ. Родопи
 • непровеждане на процедура за избор на изпълнител за рехабилитация на пътен участък Поповица - Асеновград
 • преведени 6 (шест) млн. лева от "Кинтекс" ЕАД на "ВМЗ" ЕАД, гр. Сопот, през месец септември 2012 г., за изплащане на дължимите заплати на работниците
 • нарушения на трудовото законодателство и условията на труд в "Интендантско обслужване - клон Калофер" ЕАД, гр. Калофер, обл. Пловдив
 • непровеждане на процедура за избор на изпълнител за рехабилитация на пътен участък Поповица - Асеновград
 • изказване на директора на Националния исторически музей за отрицателен икономически принос на хората, живеещи в кварталите "Столипиново" - Пловдив, и "Факултета" - София
 • осигуряване на финансови средства за разплащане на непредвидени разходи и аварийно-възстановителни работи за овладяване и преодоляване на последиците от бедствието в гр. Калофер, общ. Карлово
 • нарушения на трудовото законодателство и условията на труд в "Интендантско обслужване - клон Калофер" ЕАД, гр. Калофер, обл. Пловдив
 • ремонт на пътя Асеновград - Кърджали
 • изграждане на канализация на с. Кадиево, общ. Родопи
 • непровеждане на процедура за избор на изпълнител за рехабилитация на пътен участък Поповица - Асеновград
 • нарушения на трудовото законодателство и условията на труд в "Интендантско обслужване - клон Калофер" ЕАД, гр. Калофер, обл. Пловдив
 • нарушения на трудовото законодателство и условията на труд в "Интендантско обслужване - клон Калофер" ЕАД, гр. Калофер, обл. Пловдив
 • финансово-икономическото състояние на "Интендантско обслужване - клон Калофер" ЕАД, гр. Калофер, и неизплащане на заплатите на работещите
 • осигуряване на финансиране за довършване на новострояща се училищна сграда в гр. Съединение, обл. Пловдив
 • осигуряване на финансиране за довършване на новострояща се училищна сграда в гр. Съединение, обл. Пловдив
 • кандидатстване с проект за финансиране изграждането на полски път в землището на с. Боянци, общ. Асеновград
 • кандидатстване с проект за финансиране изграждането на полски път в землището на с. Боянци, общ. Асеновград
 • осигуряване на финансиране за довършване на новострояща се училищна сграда в гр. Съединение, обл. Пловдив
 • кандидатстване с проект за финансиране изграждането на полски път в землището на с. Боянци, общ. Асеновград
 • осигуряване на финансиране за довършване на новостроящата се училищна сграда в гр. Садово, област Пловдив
 • осигуряване на финансиране за довършване на новострояща се училищна сграда в гр. Съединение, обл. Пловдив
 • кандидатстване с проект за финансиране изграждането на полски път в землището на с. Боянци, общ. Асеновград
 • осигуряване на финансиране за довършване на новостроящата се училищна сграда в гр. Садово, област Пловдив
 • осигуряване на финансиране за довършване на новострояща се училищна сграда в гр. Съединение, обл. Пловдив
 • кандидатстване с проект за финансиране изграждането на полски път в землището на с. Боянци, общ. Асеновград
 • осигуряване на финансиране за довършване на новостроящата се училищна сграда в гр. Садово, област Пловдив
 • осигуряване на финансиране за довършване на новострояща се училищна сграда в гр. Съединение, обл. Пловдив
 • кандидатстване с проект за финансиране изграждането на полски път в землището на с. Боянци, общ. Асеновград
 • разрешение за продажба в България на лекарства като Dapson, Disulon, Avlosulfon
 • разрешение за продажба в България на лекарства като Dapson, Disulon, Avlosulfon
 • политиката на правителството по отношение на безработни лица, получаващи социални помощи
 • европейското в живота на българските роми за две години управление
 • национална стратегия в сферата на заетостта във връзка с Европейската рамка за национални стратегии за интегриране на ромите
 • национална стратегия в сферата на образованието във връзка с Европейската рамка за национални стратегии за интегриране на ромите
 • политическата отговорност за обществените протести след случая в Катуница
 • акция в кв."Захарна фабрика" - София, на 09.06.2011 г
 • резултата, до настоящия момент, от проверката, извършена от няколко министерства на усвоени финансови средства по линия на Десегрегационната програма на Ромски Образователен Фонд - Будапеща
 • "Национална програма за подобряване жилищните условия на ромите за периода 2005-2015 г." и проекта "Изграждане на социални жилища за нуждаещите се ромски семейства"
 • националната програма "Активиране на неактивни лица"
 • националната програма "Активиране на неактивни лица"
 • проблематиката на ромската общност
 • лишаване на служителите на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" от права
 • лишаване на служителите на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" от права
 • забавено плащане на семейните помощи за деца
 • забавено плащане на семейните помощи за деца
 • отказано финансиране на проекти за гр. Стамболийски, Пловдивска област
 • наводнението в гр. Съединение, обл. Пловдив
 • забавено плащане на семейните помощи за деца
 • забавено плащане на семейните помощи за деца
 • нанесен побой и унищожени вещи от страна на служители на Министерството на вътрешните работи
 • забавено плащане на семейните помощи за деца
 • зачестилите ксенофобски прояви
 • забавено плащане на семейните помощи за деца
 • изпълнение на Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите в Република България - 2005-2015 г
 • качеството на образованието в училищата с преобладаващо присъствие на ученици от ромски произход

Снимка

961

Лични данни

дата на раждане 1980-04-05
място на раждане Дупница, България
професия юрист
езици английски
семейно положение неомъжена
имейл m.hristova@parliament.bg
уебсайт