Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Десислава Вълчева Атанасова

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2009-07-14 2012-03-21 41-во Народно събрание член
2013-05-21 42-ро Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2009-07-14 2012-03-21 ПП ГЕРБ член
2013-05-21 ПП ГЕРБ член
Постоянни комисии
От До Име позиция
2009-07-29 2010-12-03 Комисия по правни въпроси член
2009-07-29 2010-07-14 Комисия по здравеопазването член
2010-07-14 2012-03-21 Комисия по здравеопазването председател
2011-01-13 2012-03-21 Комисия по правни въпроси член
2013-09-11 Комисия по правни въпроси член
2013-09-11 Комисия по здравеопазването член
Временни комисии
От До Име позиция
2009-07-14 2009-07-21 Временна комисия по Правилника за организацията и дейността на Народното събрание член
2013-12-20 2014-03-04 Временна комисия за обсъждане и приемане на нов Изборен кодекс член
Няма парламентарни подкомисии
Няма делегации
Групи за приятелство
От До Име позиция
2009-10-23 2012-03-21 Група за приятелство България - Испания зам.-председател
2009-10-23 2012-03-21 Група за приятелство България - Китай член
2009-10-23 2012-03-21 Група за приятелство България - Русия член
2009-10-23 2012-03-21 Група за приятелство България - Япония член
2013-10-17 Група за приятелство България - Гърция член
2013-10-17 Група за приятелство България - Бразилия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Казахстан член
2013-10-17 Група за приятелство България - Румъния член
2013-10-17 Група за приятелство България - Тунис член
2013-10-17 Група за приятелство България - Украйна член
2013-10-17 Група за приятелство България - Испания зам.-председател
2014-03-06 Група за приятелство България - Туркменистан член
Зададени въпроси
 • мерки по отношение на цените на лекарствените продукти
 • работата на Национален съвет по цени и реимбурсиране
 • увеличаване на възнагражденията на работещите в Спешна помощ
 • дейността на Фонда за лечение на деца
 • дейността на Център "Фонд за асистирана репродукция"
 • дейността на Фонда за лечение на деца
 • дейността на Център "Фонд за асистирана репродукция"
 • посещение на български граждани на територията на Сирийската арабска република
 • ръст на престъпността в обл. Плевен
 • намаляване на престъпността в обл. Русе, общ. Бяла, с. Дряновец
 • посещение на български граждани на територията на Сирийската арабска република
 • размера на средствата, осигурени от бюджета на Министерството на вътрешните работи за охрана и опазване на обществения ред около сградата на Народното събрание през последните пет месеца, считано от 14 юни 2013 г
 • мерки по отношение на цените на лекарствените продукти
 • работата на Национален съвет по цени и реимбурсиране
 • увеличаване на възнагражденията на работещите в Спешна помощ
 • политиката на Министерството на здравеопазването по отношение на събираемостта на здравните осигуровки
 • политиката на Министерството на здравеопазването по отношение на кадровата обезпеченост в структурите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, и предвидените 10% съкращения
 • мерки по отношение на цените на лекарствените продукти
 • работата на Национален съвет по цени и реимбурсиране
 • увеличаване на възнагражденията на работещите в Спешна помощ
 • политиката на Министерството на здравеопазването по отношение на събираемостта на здравните осигуровки
 • политиката на Министерството на здравеопазването по отношение на кадровата обезпеченост в структурите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, и предвидените 10% съкращения
 • нападение над лекар в Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Стефан Черкезов", гр. В.Търново
 • мерки по отношение на цените на лекарствените продукти
 • работата на Национален съвет по цени и реимбурсиране
 • увеличаване на възнагражденията на работещите в Спешна помощ
 • политиката на Министерството на здравеопазването по отношение на събираемостта на здравните осигуровки
 • политиката на Министерството на здравеопазването по отношение на кадровата обезпеченост в структурите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, и предвидените 10% съкращения
 • нападение над лекар в Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Стефан Черкезов", гр. В.Търново
 • мерки по отношение на цените на лекарствените продукти
 • работата на Национален съвет по цени и реимбурсиране
 • увеличаване на възнагражденията на работещите в Спешна помощ
 • политиката на Министерството на здравеопазването по отношение на събираемостта на здравните осигуровки
 • политиката на Министерството на здравеопазването по отношение на кадровата обезпеченост в структурите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, и предвидените 10% съкращения
 • политиката на Министерството на здравеопазването по отношение на събираемостта на здравните осигуровки
 • политиката на Министерството на здравеопазването по отношение на кадровата обезпеченост в структурите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, и предвидените 10% съкращения
 • мерки по отношение на цените на лекарствените продукти
 • работата на Национален съвет по цени и реимбурсиране
 • увеличаване на възнагражденията на работещите в Спешна помощ
 • политиката на Министерството на здравеопазването по отношение на събираемостта на здравните осигуровки
 • политиката на Министерството на здравеопазването по отношение на кадровата обезпеченост в структурите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, и предвидените 10% съкращения
 • мерки по отношение на цените на лекарствените продукти
 • работата на Национален съвет по цени и реимбурсиране
 • увеличаване на възнагражденията на работещите в Спешна помощ
 • мерки по отношение на цените на лекарствените продукти
 • работата на Национален съвет по цени и реимбурсиране
 • увеличаване на възнагражденията на работещите в Спешна помощ
 • мерки по отношение на цените на лекарствените продукти
 • работата на Национален съвет по цени и реимбурсиране
 • увеличаване на възнагражденията на работещите в Спешна помощ
 • политиката за ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества
 • усвояването на средствата по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013", Проект "СПРИ и се прегледай"

Снимка

975 1552

Лични данни

дата на раждане 1978-10-08
място на раждане Дулово, България
професия юрист
езици английски, руски
семейно положение омъжена
имейл desislava.atanasova@parliament.bg
уебсайт