Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Антон Константинов Кутев

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2009-07-14 2013-03-14 41-во Народно събрание член
2013-05-21 42-ро Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2009-07-14 2013-03-14 Коалиция за България член
2013-05-21 Коалиция за България член
Постоянни комисии
От До Име позиция
2009-07-29 2013-03-14 Комисия по културата, гражданското общество и медиите член
2013-06-19 Комисия по труда и социалната политика член
2013-06-19 Комисия по културата и медиите член
Временни комисии
От До Име позиция
2012-03-22 2012-10-30 Временна анкетна комисия за изясняване на изнесените в медийното пространство факти и обстоятелства относно лобисткия скандал свързан с управлението на Тройната коалиция и предоставените 1,5 милиона евро на австрийския лобист Петер Хохегер член
2013-06-05 2013-09-27 Временна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства при ползването на правителствения член
Няма парламентарни подкомисии
Няма делегации
Групи за приятелство
От До Име позиция
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Кипър член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Литва зам.-председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Хърватия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Китай член
2013-10-17 Група за приятелство България - Русия член
2013-10-17 Група за приятелство България - САЩ зам.-председател
Зададени въпроси
 • мерки за борба с безработицата в Силистренска област
 • оптимизиране на пазара на труда
 • съдържанието на протокола, подписан между БЕХ и Газпром на 27 август 2012 г
 • финансиране изграждането на Пречиствателна станция - гр. Силистра
 • политиките на Министерството на околната среда и водите за осигуряване финансирането на изграждане на системи за обработка на отпадъците
 • съдържанието на протокола, подписан между БЕХ и Газпром на 27 август 2012 г
 • политиката на правителството за публично-частно партньорство във ВиК сектора
 • статута на две читалищни сгради в с. Айдемир, общ. Силистра
 • финансиране изграждането на Пречиствателна станция - гр. Силистра
 • съдържанието на протокола, подписан между БЕХ и Газпром на 27 август 2012 г
 • политиката на правителството за публично-частно партньорство във ВиК сектора
 • нарушаване на трудовото законодателство в Държавния културен институт (ДКИ) ”Двореца", гр. Балчик
 • съдържанието на протокола, подписан между БЕХ и Газпром на 27 август 2012 г
 • приоритетите на Република България в отношенията ни с евроатлантическите партньори
 • политиката на правителството за публично-частно партньорство във ВиК сектора
 • нарушаване на трудовото законодателство в Държавния културен институт (ДКИ) ”Двореца", гр. Балчик
 • статута на две читалищни сгради в с. Айдемир, общ. Силистра
 • оставката на председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране г-н Ангел Семерджиев
 • състояние на път II-215 Асфалтова база, разклон Иширково, и път III - 218 Иширково - Дулово, в обл. Силистра
 • съдържанието на протокола, подписан между БЕХ и Газпром на 27 август 2012 г
 • съдържанието на протокола, подписан между БЕХ и Газпром на 27 август 2012 г
 • състояние на път II-215 Асфалтова база, разклон Иширково, и път III - 218 Иширково - Дулово, в обл. Силистра
 • Държавния културен институт в гр. Балчик
 • нарушаване на трудовото законодателство в Държавния културен институт (ДКИ) ”Двореца", гр. Балчик
 • охраната на медицинските заведения и лекарите от зачестилите нападения срещу тях
 • политиките на Министерството на околната среда и водите за осигуряване финансирането на изграждане на системи за обработка на отпадъците
 • съдържанието на протокола, подписан между БЕХ и Газпром на 27 август 2012 г
 • причините за ареста на Николай Колев - Босия
 • състояние на път II-215 Асфалтова база, разклон Иширково, и път III - 218 Иширково - Дулово, в обл. Силистра
 • реда за употреба на тежко въоръжение при акции на МВР
 • съдържанието на протокола, подписан между БЕХ и Газпром на 27 август 2012 г
 • политиките за развитие на правосъдната система в България в отговор на осъдителните решения на съда в Страсбург
 • съдържанието на протокола, подписан между БЕХ и Газпром на 27 август 2012 г
 • политиките на Министерството на околната среда и водите за осигуряване финансирането на изграждане на системи за обработка на отпадъците
 • съдържанието на протокола, подписан между БЕХ и Газпром на 27 август 2012 г
 • закриване на гарата в гр. Алфатар
 • съдържанието на протокола, подписан между БЕХ и Газпром на 27 август 2012 г
 • политиките на Министерството на околната среда и водите за осигуряване финансирането на изграждане на системи за обработка на отпадъците
 • дейността на "Алианс" ЕООД
 • контрола, който упражнява Министерството на културата върху процеса на реставрация на националния паметник на културата - паметника на Цар Освободител
 • побой над длъжностно лице в болницата в гр. Дулово
 • дейността на "Алианс" ЕООД
 • контрола, който упражнява Министерството на културата върху процеса на реставрация на националния паметник на културата - паметника на Цар Освободител
 • побой над длъжностно лице в болницата в гр. Дулово
 • политиките на Министерството на труда и социалната политика за повишаване на пенсиите
 • побой над длъжностно лице в болницата в гр. Дулово
 • контрола при използване на СРС
 • механизмите за вътрешен контрол в системата на Министерството на вътрешните работи
 • укриване на пътнотранспортен инцидент от органите на Министерството на вътрешните работи
 • действия на Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи - Силистра
 • дейността на "Алианс" ЕООД
 • кампания за набиране на средства от Областна управа Силистра
 • контрола при използване на СРС
 • механизмите за вътрешен контрол в системата на Министерството на вътрешните работи
 • избор на изпълнител на обществена поръчка
 • контрола при използване на СРС
 • механизмите за вътрешен контрол в системата на Министерството на вътрешните работи
 • политиките на Министерството на труда и социалната политика за ограничаване на безработицата в селата
 • мерки за борба с безработицата в Силистренска област
 • политиките на Министерството на труда и социалната политика за ограничаване на безработицата в селата
 • политиката за стимулиране на икономическата активност в Силистренска област
 • мерки за борба с безработицата в Силистренска област
 • политиките на Министерството на труда и социалната политика за ограничаване на безработицата в селата
 • европейските стандарти за качество на работата на държавната администрация
 • финансовото състояние на НДК
 • конкурс за избор на управителен съвет на НДК
 • мерки за борба с безработицата в Силистренска област
 • политиките на Министерството на труда и социалната политика за ограничаване на безработицата в селата
 • политиката за стимулиране на икономическата активност в Силистренска област
 • мерки за борба с безработицата в Силистренска област
 • политиките на Министерството на труда и социалната политика за ограничаване на безработицата в селата
 • професионалната квалификация на изпълнителния директор на АЕЦ "Козлодуй"
 • политиката за стимулиране на икономическата активност в Силистренска област
 • професионалната квалификация на изпълнителния директор на АЕЦ "Козлодуй"
 • политиката за стимулиране на икономическата активност в Силистренска област
 • политиките на Министерството на вътрешните работи за ограничаване на финансирането на организираната престъпност
 • мерки за борба с безработицата в Силистренска област
 • политиката за стимулиране на икономическата активност в Силистренска област
 • зимното поддържане на пътищата в Силистренска област
 • политиките на Министерството на вътрешните работи за ограничаване на поръчковите убийства
 • заплащането на участие в комисии в Министерството на здравеопазването
 • зимното поддържане на пътищата в Силистренска област
 • кадровата политика на Министерството на земеделието и храните
 • средствата за комуникация, изразходвани през 2011 г. по Програма за развитие на селските райони
 • зимното поддържане на пътищата в Силистренска област
 • кадровата политика на Министерството на земеделието и храните
 • заплащането на участие в комисии в Министерството на здравеопазването
 • политиките на Министерството на вътрешните работи за ограничаване на поръчковите убийства
 • политиките на Министерството на труда и социалната политика за ограничаване на ръста на безработицата
 • зимното поддържане на пътищата в Силистренска област
 • определяне на заплащането на българските експерт-изследователи и мениджъри на проекти по програмите "За учене през целия живот"
 • политиките на правителството за стимулиране развитието на икономиката в България
 • контрола на изразходваните средства на търговските дружества с мажоритарно държавно участие
 • кадровата политика на Министерството на земеделието и храните
 • политиките на Министерството на труда и социалната политика за ограничаване на ръста на безработицата
 • зимното поддържане на пътищата в Силистренска област
 • усвояване на средства по Програмата за развитие на селските райони
 • определяне на заплащането на българските експерт-изследователи и мениджъри на проекти по програмите "За учене през целия живот"
 • политиките на Министерството на труда и социалната политика за ограничаване на ръста на безработицата
 • определяне на брокери за продажба на дървесина
 • определяне на брокери за продажба на дървесина
 • политиките на Министерството на труда и социалната политика за ограничаване на ръста на безработицата
 • определяне на брокери за продажба на дървесина
 • определяне на брокери за продажба на дървесина
 • политиките на Министерството на труда и социалната политика за ограничаване на ръста на безработицата
 • посещение на министър-председателя в Германия, януари 2012 г
 • определяне на брокери за продажба на дървесина
 • определяне на брокери за продажба на дървесина
 • събрани от органите на Министерството на вътрешните работи доказателства при експулсирането на Константин Циганов в Русия
 • политиките на Министерството на труда и социалната политика за ограничаване на ръста на безработицата
 • осигуряване на снабдяването с горива за населението на общини, в които малките бензиностанции са принудени да се закрият
 • продажба на неоперативни активи на Холдинг БДЖ
 • политиките на Министерството на вътрешните работи за борба с едрата организирана престъпност
 • сключване на трудов договор с Председателя на Селскостопанската академия
 • оптимизиране на пазара на труда
 • предложение на Министерството на земеделието и храните за преобразуване на ПУСС, с. Ситово и ПЗГ "Добруджа", гр. Силистра в ПЗГ "Добруджа", гр. Силистра
 • регламентиране на трудовите правоотношения с ръководството на Селскостопанската академия
 • оптимизиране на пазара на труда
 • предложение на Министерството на земеделието и храните за преобразуване на ПУСС, с. Ситово и ПЗГ "Добруджа", гр. Силистра в ПЗГ "Добруджа", гр. Силистра
 • регламентиране на трудовите правоотношения с ръководството на Селскостопанската академия
 • предложение на Министерството на земеделието и храните за преобразуване на ПУСС, с. Ситово и ПЗГ "Добруджа", гр. Силистра в ПЗГ "Добруджа", гр. Силистра
 • оптимизиране на пазара на труда
 • политиката на Правителството за последователно провеждане на политически назначения в администрацията
 • политиката на българското правителство за разполагане на американски военни бази у нас
 • събаряне на незаконни постройки
 • протичането на преговорите относно АЕЦ "Белене"
 • събаряне на незаконни постройки
 • политиките на МВР, осигуряващи превенция срещу случаите на полицейско насилие
 • развитието на административната реформа в България
 • проектите за бъдещото развитие на НДК след Разпореждане №1 на МС/09.05.2011г. за промяна в статута, ръководството и начина на управление и субординация на НДК, и образуване на еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала "Национален дворец на културата - Конгресен център София" ЕАД-София
 • събаряне на незаконни постройки
 • кадрови промени в Министерство на културата
 • политиките, които е развивал министърът без портфейл, отговарящ за Агенцията за българите в чужбина
 • състоянието и дейността на читалище "Петър Вичев", с. Айдемир, община Силистра
 • политиките на правителството, осигуряващи превенция на корупцията сред най-високите етажи на властта
 • усвояване на средства по Програмата за развитие на селските райони
 • блокиране от Европейската комисия на средства по програма "Учене през целия живот"
 • провеждането на обществена поръчка в "Студентски общежития и столове"
 • кадровата политика на правителството
 • усвояване на средства по Програмата за развитие на селските райони
 • блокиране от Европейската комисия на средства по програма "Учене през целия живот"
 • провеждането на обществена поръчка в "Студентски общежития и столове"
 • усвояване на средства по Програмата за развитие на селските райони
 • кадровата политика на правителството
 • блокиране от Европейската комисия на средства по програма "Учене през целия живот"
 • провеждането на обществена поръчка в "Студентски общежития и столове"
 • посещение на българска делегация на кинофестивала във Венеция
 • заповед № КМ-260/01.09.2010 г. на министър-председателя на Република България
 • назначаване на заместник-министри в правителството на г-н Бойко Борисов
 • усвояване на средства по Програмата за развитие на селските райони
 • системно нарушаване на Кодекса на труда в системата на Министерство на културата
 • политиките, развивани от Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси към Министерския съвет
 • пренасянето през границата на Република България на трупа на починал в Република Турция български гражданин
 • прилагането на договор за правна помощ по граждански и наказателни дела между Република България и Република Турция
 • работата на лабораториите към районните ветеринарно-медицински служби
 • изпълнение на изискванията на Закона за културното наследство
 • съдържанието на Заповед ЛС-03-856/06.10.2009 г
 • продажба на земеделска земя от Държавния поземлен фонд
 • изпълнение на изискванията на Закона за културното наследство
 • дейността по разследването на смъртта на трагично загинал, при съмнителни обстоятелства в Република Турция, български граждани
 • политиките, развивани от Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси към Министерския съвет
 • съдържанието на Заповед ЛС-03-856/06.10.2009 г
 • продажба на земеделска земя от Държавния поземлен фонд
 • образователна степен на Изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие"
 • политиките на Министерството на културата за реформа в сценичните изкуства
 • разделянето на Силистренския театър и промяната в статута и в състава на театъра
 • политиките на Министерството на земеделието и храните по усвояване на европейските фондове по Програмата за развитие на селските райони
 • мерките за осигуряване на навременно издаване на новите документи за самоличност
 • събраните суми от такси за издаване на новите документи за самоличност
 • политиките на Министерството на земеделието и храните по усвояване на европейските фондове по Програмата за развитие на селските райони
 • политиката на Министерството на труда и социалната политика за гарантиране навременното получаване от гражданите на обезщетения при заболяване
 • политиките на Министерството на земеделието и храните по усвояване на европейските фондове по Програмата за развитие на селските райони
 • политиката на Министерството на труда и социалната политика за гарантиране навременното получаване от гражданите на обезщетения при заболяване
 • сътрудници и консултанти на министъра на труда и социалната политика
 • политиките на правителството в условията на задълбочаваща се икономическа криза за финансово оцеляване на българските общини
 • политиката на Правителството за борба с контрабандата
 • възможността за публично оповестяване на дарителите на Фондация "Бъдеще за България"
 • размера на възнагражденията в Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
 • спазване на трудовото законодателство в Изпълнителна агенция по горите
 • заплащането на охраната на футболните мачове
 • законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта (въпрос на същата тема е задал и н.п. Иван Костов)
 • нарушаване на трудовото законодателство в системата на Изпълнителната агенция по горите
 • политиката на правителството по отношение на безработицата в страната
 • финансовото състояние на Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Николай Иванович Пирогов" ЕАД
 • опазване на паметниците на културно и историческо наследство
 • финансовото състояние на Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Николай Иванович Пирогов" ЕАД
 • финансовото състояние на Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Николай Иванович Пирогов" ЕАД
 • финансовото състояние на Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Николай Иванович Пирогов" ЕАД
 • финансовото състояние на Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Николай Иванович Пирогов" ЕАД
 • финансовото състояние на Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Николай Иванович Пирогов" ЕАД
 • финансовото състояние на Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Николай Иванович Пирогов" ЕАД
 • финансовото състояние на Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Николай Иванович Пирогов" ЕАД
 • финансовото състояние на Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Николай Иванович Пирогов" ЕАД
 • финансовото състояние на Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Николай Иванович Пирогов" ЕАД
 • изграждането на пречиствателна станция - Силистра
 • изграждането на пречиствателна станция - Силистра
 • достъп до класифицирана информация на председателя на Комисията за финансов надзор
 • постъпили сигнали за нередности в дейността на Държавно горско стопанство - Силистра
 • изграждането на пречиствателна станция - Силистра
 • постъпили сигнали за нередности в дейността на Държавно горско стопанство - Силистра
 • изграждането на пречиствателна станция - Силистра
 • изграждането на пречиствателна станция - Силистра
 • изграждането на пречиствателна станция - Силистра
 • проект "Изграждане на преносен газопровод - високо налягане Добрич - Силистра и автоматична газоредуцираща станция - Силистра"
 • изграждането на пречиствателна станция - Силистра
 • проект "Изграждане на преносен газопровод - високо налягане Добрич - Силистра и автоматична газоредуцираща станция - Силистра"
 • заплахи за живота на бившия министър-председател на Република България

Снимка

981 1513

Лични данни

дата на раждане 1968-09-13
място на раждане София, България
професия изкуствовед
езици английски, руски
семейно положение разведен
имейл anton.kutev@parliament.bg
уебсайт