Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Джема Маринова Грозданова

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2009-07-14 2013-03-14 41-во Народно събрание член
2013-05-21 42-ро Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2009-07-14 2013-03-14 ПП ГЕРБ член
2013-05-21 ПП ГЕРБ член
Постоянни комисии
От До Име позиция
2009-07-29 2013-03-14 Комисия по здравеопазването член
2011-01-12 2013-01-30 Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове член
2013-01-30 2013-03-14 Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове председател
2013-09-11 Комисия по външна политика член
2013-09-11 Комисия по здравеопазването член
Няма временни комисии
Няма парламентарни подкомисии
Делегации
От До Име позиция
2009-09-04 2011-01-26 Постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа зам.-ръководител
2011-01-26 2013-03-14 Постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа ръководител
2013-09-20 Делегация в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа зам.-ръководител
Групи за приятелство
От До Име позиция
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Австралия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Великобритания член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Гърция член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Канада зам.-председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - САЩ член
2012-02-17 2013-03-14 Група за приятелство България - Тунис член
2012-04-11 2013-03-14 Група за приятелство България - Косово член
2013-10-17 Група за приятелство България - Австрия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Австралия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Великобритания член
2013-10-17 Група за приятелство България - Канада председател
2013-10-17 Група за приятелство България - Португалия член
2013-10-17 Група за приятелство България - САЩ член
2013-10-17 Група за приятелство България - Холандия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Испания член
2013-10-17 Група за приятелство България - Италия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Франция член
Зададени въпроси
  • пилотната процедура, насочена към намаляване на огромната натовареност на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) чрез връщане на жалби на граждани на национално ниво. За тази цел в националните правни системи трябва да се въведат ефективни правни средства за защита, които да дадат възможност на жалбоподателите да получат обезщетение по-бързо, отколкото ако всяко дело се разглежда самостоятелно в Страсбург
  • назначенията в специализираната администрация на Министерството на външните работи на кадри с обвързаност към структурите на бившата ДС
  • назначенията в специализираната администрация на Министерството на външните работи на кадри с обвързаност към структурите на бившата ДС
  • регулацията в здравната система, предвид заявеното намерение за премахване на лимитите в болничната и извънболничната помощ

Снимка

1014 1548

Лични данни

дата на раждане 1975-05-15
място на раждане София, България
професия лекар
езици английски, немски, руски
семейно положение омъжена
имейл dzhema.grozdanova@parliament.bg
уебсайт