Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Моника Ханс Панайотова

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2009-07-14 2012-12-06 41-во Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2009-07-14 2012-12-06 ПП ГЕРБ член
Постоянни комисии
От До Име позиция
2009-07-29 2012-12-06 Комисия по външна политика и отбрана член
2010-07-14 2012-12-06 Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове председател
Няма временни комисии
Няма парламентарни подкомисии
Делегации
От До Име позиция
2009-09-04 2012-12-06 Постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз зам.-ръководител
Групи за приятелство
От До Име позиция
2009-10-23 2012-12-06 Група за приятелство България - Белгия председател
2009-10-23 2012-12-06 Група за приятелство България - САЩ член
2009-10-23 2012-12-06 Група за приятелство България - Франция зам.-председател
2009-10-23 2012-12-06 Група за приятелство България - Канада член
2012-02-24 2012-12-06 Група за приятелство България - Австрия член
2012-04-11 2012-12-06 Група за приятелство България - Косово член
2012-07-09 2012-12-06 Група за приятелство България - Азербайджан член
Зададени въпроси
  • изпълнение на Закона за младежта
  • политиката на правителството за младите хора и предприетите мерки за стимулиране на младежката заетост в страната
  • политиката на правителството за младите хора и предприетите мерки за стимулиране на младежката заетост в страната
  • стабилността на системите за управление и контрол на средствата от ЕС в България
  • напредъка на Република България в процеса на присъединяване към Шенгенското пространство
  • участието на Република България в операцията на НАТО "Обединен защитник"
  • реформата в държавната администрация, и по какъв начин тя допринася за кариерното развитие и израстване на младите хора в нея
  • политиката на Министерството на образованието, младежта и науката по отношение на възможностите за научно развитие на младите хора в България

Снимка

1010

Лични данни

дата на раждане 1983-08-19
място на раждане София, България
професия международник, друга
езици английски, френски, испански
семейно положение неомъжена
имейл monika.panayotova@parliament.bg
уебсайт