Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Евгений Желев Желев

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2009-07-14 2013-03-14 41-во Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2009-07-14 2013-03-14 Коалиция за България член
Постоянни комисии
От До Име позиция
2009-07-29 2009-12-10 Комисия по здравеопазването зам.-председател
2009-12-10 2010-06-09 Комисия по здравеопазването член
2010-06-09 2013-03-14 Комисия по здравеопазването зам.-председател
Временни комисии
От До Име позиция
2012-03-23 2012-10-15 Временна анкетна комисия за проучване на причините, довели до повишаване цените на определени групи лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на НЗОК и/или републиканския бюджет и предлагане на възможни мерки за намаляване на публичните разходи член
Няма парламентарни подкомисии
Няма делегации
Групи за приятелство
От До Име позиция
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Канада член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Мексико зам.-председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Франция член
Зададени въпроси
 • функциониране на Районния център по трансфузионна хематология в гр. Стара Загора
 • изготвяне на проект за основен ремонт (рехабилитация) на участък от Автомагистрала "Тракия"
 • усвояване на средства по европейските фондове, с бенефициент Министерството на здравеопазването
 • кадровата политика на Министерството на здравеопазването
 • изготвяне на проект за основен ремонт (рехабилитация) на участък от Автомагистрала "Тракия"
 • функциониране на Районния център по трансфузионна хематология в гр. Стара Загора
 • обгазяване на Стара Загора
 • обгазяване на Стара Загора в края на м. ноември
 • усвояване на средства по европейските фондове, с бенефициент Министерството на здравеопазването
 • кадровата политика на Министерството на здравеопазването
 • функциониране на Районния център по трансфузионна хематология в гр. Стара Загора
 • обгазяване на Стара Загора
 • усвояване на средства по европейските фондове, с бенефициент Министерството на здравеопазването
 • кадровата политика на Министерството на здравеопазването
 • функциониране на Районния център по трансфузионна хематология в гр. Стара Загора
 • усвояване на средства по европейските фондове, с бенефициент Министерството на здравеопазването
 • кадровата политика на Министерството на здравеопазването
 • изготвяне на проект за основен ремонт (рехабилитация) на участък от Автомагистрала "Тракия"
 • функциониране на Районния център по трансфузионна хематология в гр. Стара Загора
 • усвояване на средства по европейските фондове, с бенефициент Министерството на здравеопазването
 • кадровата политика на Министерството на здравеопазването
 • функциониране на Районния център по трансфузионна хематология в гр. Стара Загора
 • усвояване на средства по европейските фондове, с бенефициент Министерството на здравеопазването
 • кадровата политика на Министерството на здравеопазването
 • изготвяне на проект за основен ремонт (рехабилитация) на участък от Автомагистрала "Тракия"
 • функциониране на Районния център по трансфузионна хематология в гр. Стара Загора
 • усвояване на средства по европейските фондове, с бенефициент Министерството на здравеопазването
 • намеренията на правителството за строителство на тунел по главен път I-5, под връх Шипка
 • усвояване на средства по европейските фондове, с бенефициент Министерството на здравеопазването
 • кадровата политика на Министерството на здравеопазването
 • намеренията на правителството за строителство на тунел по главен път I-5, под връх Шипка
 • усвояване на средства по европейските фондове, с бенефициент Министерството на здравеопазването
 • намеренията на правителството за строителство на тунел по главен път I-5, под връх Шипка
 • намеренията на правителството за строителство на тунел по главен път I-5, под връх Шипка
 • ангажименти на Министерството на здравеопазването по Закона за ветераните от войните
 • ангажименти на Министерството на здравеопазването по Закона за ветераните от войните
 • изпълнение на Закона за ветераните от войните
 • перспективите за развитие на летище Стара Загора
 • ангажименти на Министерството на здравеопазването по Закона за ветераните от войните
 • перспективите за развитие на летище Стара Загора
 • перспективите за развитие на летище Стара Загора
 • дейността на Комисията по цени и реимбурсиране към министъра на здравеопазването, във връзка с изготвяне и публикуване на доклад
 • политиката на Министерството на здравеопазването за снабдяване с лекарствени продукти в страната
 • дейността на Комисията по цени и реимбурсиране към министъра на здравеопазването, във връзка с изготвяне и публикуване на доклад
 • дейността на Комисията по цени и реимбурсиране към министъра на здравеопазването
 • дейността на Комисията по цени и реимбурсиране към министъра на здравеопазването, във връзка с изготвяне и публикуване на доклад
 • дейността на Комисията по цени и реимбурсиране към министъра на здравеопазването
 • политиката на Министерството на здравеопазването за снабдяване с лекарствени продукти в страната
 • дейността на Комисията по цени и реимбурсиране към министъра на здравеопазването, във връзка с изготвяне и публикуване на доклад
 • дейността на Комисията по цени и реимбурсиране към министъра на здравеопазването
 • политиката на Министерството на здравеопазването за снабдяване с лекарствени продукти в страната
 • дейността на Комисията по цени и реимбурсиране към министъра на здравеопазването, във връзка с изготвяне и публикуване на доклад
 • дейността на Комисията по цени и реимбурсиране към министъра на здравеопазването
 • политиката на Министерството на здравеопазването за снабдяване с лекарствени продукти в страната
 • дейността на Комисията по цени и реимбурсиране към министъра на здравеопазването, във връзка с изготвяне и публикуване на доклад
 • дейността на Комисията по цени и реимбурсиране към министъра на здравеопазването
 • политиката на Министерството на здравеопазването за снабдяване с лекарствени продукти в страната
 • политиката на Министерството на здравеопазването за стимулирането на заетите в сектора през 2010 и 2011 г
 • дейността на Комисията по цени и реимбурсиране към министъра на здравеопазването, във връзка с изготвяне и публикуване на доклад
 • политиката на Министерството на здравеопазването за стимулирането на заетите в сектора през 2010 и 2011 г
 • дейността на Комисията по цени и реимбурсиране към министъра на здравеопазването, във връзка с изготвяне и публикуване на доклад
 • финансиране на общински болници през 2012 г
 • финансиране на общински болници през 2012 г
 • финансиране на общински болници през 2012 г
 • преструктурирането в жп сектора и спирането на влакове, минаващи през обл. Стара Загора
 • решаване на проблемите в спешната медицинска помощ
 • предстоящо спиране на пътнически влакове, които преминават през област Стара Загара
 • обгазяване на гр. Гълъбово с емисии от серен диоксид
 • перспективите за развитие на държавните лечебни заведения в гр. Стара Загора
 • политиката на правителството по отношение на привличане на чужди инвестиции
 • политиката на правителството по отношение на привличане на чужди инвестиции
 • политиката на Министерството на здравеопазването по изпълнение на проекти, финансирани от европейските фондове
 • политиката на Министерството на здравеопазването в областта на трансплантациите
 • финансовото състояние на държавната психиатрична болница "Георги Кисьов", гр. Раднево
 • реализация на програма "Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни заведения", чиито бенефициент е Министерството на здравеопазването
 • въвеждане в действие на "Централизирана информационна система за отпускане на медикаменти по реда на Наредба № 34"
 • въвеждане в действие на "Централизирана информационна система за отпускане на медикаменти по реда на Наредба № 34"
 • въвеждане в действие на "Централизирана информационна система за отпускане на медикаменти по реда на Наредба № 34"
 • присъединяване на ТЕЦ АЕS - Гълъбово към енергийната система
 • въвеждане в действие на "Централизирана информационна система за отпускане на медикаменти по реда на Наредба № 34"
 • осигуряване на необходими финансови средства за довършването на обект "Дом за стари хора" - гр. Гурково по микропроекти 1054, 1624 и 1830 в три етапа от Министерството на труда и социалната политика - "Социално инвестиционен фонд"
 • функционирането на позитронно-емисонния томограф в Университетска болница "Св. Марина" - Варна
 • остойностяване и заплащане на медицинската помощ в Република България
 • преустановяване на работата на радиопредаватели "Стара Загора 1" и "Стара Загора 2" на средни вълни
 • поети ангажименти, съгласно Закона за здравното осигуряване
 • обгазяване на град Стара Загора с азотни оксиди

Снимка

1040

Лични данни

дата на раждане 1957-07-22
място на раждане Стара Загора, България
професия лекар
езици френски, руски
семейно положение женен
имейл evgeniy.zhelev@parliament.bg
уебсайт