Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Спас Янев Панчев

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2009-07-14 2013-03-14 41-во Народно събрание член
2013-05-21 42-ро Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2009-07-14 2013-03-14 Коалиция за България член
2013-05-21 Коалиция за България зам.-председател на ПГ
Постоянни комисии
От До Име позиция
2009-07-29 2013-03-14 Комисия по външна политика и отбрана член
2009-07-29 2013-03-14 Комисия по земеделието и горите член
2013-06-19 Комисия по отбрана член
2013-06-19 Комисия по земеделието и храните зам.-председател
Няма временни комисии
Няма парламентарни подкомисии
Делегации
От До Име позиция
2013-10-03 Делегация в парламентарната асамблея на НАТО зам.-ръководител
Групи за приятелство
От До Име позиция
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Австрия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Албания зам.-председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Индия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Ирак председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Италия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Казахстан член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Либия зам.-председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Русия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Алжир член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Йемен член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Молдова член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Пакистан член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Република Южна Африка член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - КНДР председател
2013-10-17 Група за приятелство България - Алжир зам.-председател
2013-10-17 Група за приятелство България - Индия председател
2013-10-17 Група за приятелство България - Ирак зам.-председател
2013-10-17 Група за приятелство България - Йордания зам.-председател
2013-10-17 Група за приятелство България - Кувейт зам.-председател
2013-10-17 Група за приятелство България - Либия председател
2013-10-17 Група за приятелство България - Македония член
2013-10-17 2014-01-23 Група за приятелство България - Пакистан зам.-председател
2013-10-17 Група за приятелство България - Република Корея член
2013-10-17 Група за приятелство България - Русия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Тайланд зам.-председател
2013-10-17 Група за приятелство България - Узбекистан член
2013-10-17 Група за приятелство България - Турция член
2013-11-27 Група за приятелство България - Сърбия член
Зададени въпроси
 • обгазяване на Стара Загора
 • сеч в ловни стопанства
 • срокове за дерогация за животновъдните ферми
 • заболявания от кучешка тения
 • сеч в ловни стопанства
 • сеч в ловни стопанства
 • сеч в ловни стопанства
 • сеч в ловни стопанства
 • изградената система за борба с градушките
 • сеч в ловни стопанства
 • доклад на Световна банка за глобалното затопляне
 • обгазяване на Стара Загора
 • сеч в ловни стопанства
 • качество и безопасност на предлаганите в търговската мрежа колбаси
 • критерии за конкурс на обществена поръчка по програма "Благотворителност"
 • политиката на Министерството на земеделието и храните след шапната епидемия в България
 • възнагражденията в Министерството на отбраната, структурите на подчинение на министъра на отбраната и в Българската армия
 • необходими действия за довършване и обзавеждане на Дом за стари хора - гр. Гурково, и Център за рехабилитация и дом за възрастни хора - гр. Николаево
 • необходими действия за довършване и обзавеждане на Дом за стари хора - гр. Гурково, и Център за рехабилитация и дом за възрастни хора - гр. Николаево
 • необходими действия за довършване и обзавеждане на Дом за стари хора - гр. Гурково, и Център за рехабилитация и дом за възрастни хора - гр. Николаево
 • необходими действия за довършване и обзавеждане на Дом за стари хора - гр. Гурково, и Център за рехабилитация и дом за възрастни хора - гр. Николаево
 • събиране, транспортиране и обезвреждане на умрели животни, и изгаряне на предназначеното за унищожаване месокостно брашно
 • преструктурирането в жп сектора и спирането на влакове, минаващи през обл. Стара Загора
 • осигурителни вноски на военнослужещите
 • утилизацията на излишни боеприпаси
 • утилизацията на излишни боеприпаси
 • заболявания от кучешка тения
 • утилизацията на излишни боеприпаси
 • ситуацията с шапа в Странджа
 • изградената система за борба с градушките
 • срокове за дерогация за животновъдните ферми
 • заболявания от кучешка тения
 • финансови санкции за плащанията на хектар обработваема площ
 • утилизацията на излишни боеприпаси
 • ситуацията с шапа в Странджа
 • финансови санкции за плащанията на хектар обработваема площ
 • ситуацията с шапа в Странджа
 • изградената система за борба с градушките
 • срокове за дерогация за животновъдните ферми
 • ситуацията с шапа в Странджа
 • защитата на потребителите, ползващи услуги на мобилни оператори в Република България
 • състоянието на музея "Александър Стамболийски" - София
 • състоянието на музея "Александър Стамболийски" - София
 • осигуряване на необходими финансови средства за довършването на обект "Дом за стари хора" - гр. Гурково по микропроекти 1054, 1624 и 1830 в три етапа от Министерството на труда и социалната политика - "Социално инвестиционен фонд"
 • продажба на земи от Държавен фонд чрез поименни компенсационни бонове
 • спазването на стандарт "Стара планина"
 • отводнително-напоителна система "Беленската низина"
 • отводнително-напоителна система "Беленската низина"
 • бъдещето на "Интендантското обслужване" ЕАД
 • отводнително-напоителна система "Беленската низина"
 • бъдещето на "Интендантското обслужване" ЕАД
 • отводнително-напоителна система "Беленската низина"
 • преустановяване на работата на радиопредаватели "Стара Загора 1" и "Стара Загора 2" на средни вълни
 • размера на директните плащания за площ и броя на земеделските производители, които ще ги получат
 • мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери"

Снимка

1049 1468

Лични данни

дата на раждане 1950-02-08
място на раждане с. Илия, България
професия инженер, икономист
езици английски, руски
семейно положение разведен
имейл spas.panchev@parliament.bg
уебсайт