Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Огнян Андонов Пейчев

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2009-07-14 2013-03-14 41-во Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2009-07-14 2011-05-26 Атака член
2011-05-26 2013-03-14 Независими член
Постоянни комисии
От До Име позиция
2009-07-29 2011-06-15 Комисия по околната среда и водите зам.-председател
2011-11-09 2013-03-14 Комисия по околната среда и водите член
Няма временни комисии
Няма парламентарни подкомисии
Няма делегации
Групи за приятелство
От До Име позиция
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Алжир член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Афганистан зам.-председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Белгия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Гърция член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Дания зам.-председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Франция член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Чехия член
Зададени въпроси
  • проблемите по заплащането на извършеното строителство на обект "ФОС Ново село"
  • допуснати нарушения по изпълнение на проект по програма ФАР от община Ямбол и извършени плащания
  • регистрацията по ЗДДС на вещите лица към съдебната система
  • промени в Закона на камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране и Закон за Камарата на строителите

Снимка

1073

Лични данни

дата на раждане 1956-03-28
място на раждане Ямбол, България
професия инженер
езици руски
семейно положение женен
имейл ognyan.peychev@parliament.bg
уебсайт