Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Димитър Ангелов Горов

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2009-11-17 2013-03-14 41-во Народно събрание член
2013-05-21 42-ро Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2009-11-17 2013-03-14 Коалиция за България член
2013-05-21 Коалиция за България член
Постоянни комисии
От До Име позиция
2010-02-11 2013-03-14 Комисия по бюджет и финанси член
2013-06-19 Комисия по енергетика член
2013-06-19 Комисия по бюджет и финанси член
Няма временни комисии
Няма парламентарни подкомисии
Няма делегации
Групи за приятелство
От До Име позиция
2013-10-17 Група за приятелство България - Гърция член
2013-10-17 Група за приятелство България - Китай член
2013-10-17 Група за приятелство България - Русия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Турция член
2013-11-27 Група за приятелство България - Сърбия зам.-председател
Зададени въпроси
 • функционирането на железопътната линия Левски - Троян
 • цената на водата на територията на общ. Ловеч
 • цената на водата на територията на общ. Ловеч
 • ремонта на пътя Казачево - Дебнево - Велчево
 • цената на водата на територията на общ. Ловеч
 • ремонта на пътя Казачево - Дебнево - Велчево
 • увеличаване броя на Съвета на директорите на Информационно обслужване АД
 • цената на водата на територията на общ. Ловеч
 • ремонта на пътя Казачево - Дебнево - Велчево
 • цената на водата на територията на общ. Ловеч
 • ремонта на пътя Казачево - Дебнево - Велчево
 • стопанисването на казармата в гр. Ловеч
 • цената на водата на територията на общ. Ловеч
 • ремонта на пътя Казачево - Дебнево - Велчево
 • липса на водоснабдяване за гр. Луковит, в периода 27.05.2012 г. до 04.06.2012 г
 • липса на водоснабдяване за гр. Луковит, в периода 27.05.2012 г. до 04.06.2012 г
 • липса на водоснабдяване за гр. Луковит, в периода 27.05.2012 г. до 04.06.2012 г
 • неизплатени заплати на работници от "Елма" АД - Троян
 • възможности за по-актуално управление на ресурсите от Сребърния фонд
 • провеждани процедури по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Наредба за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) за избор на финансова услуга
 • провеждани процедури по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Наредба за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) за избор на финансова услуга
 • политиката на правителството, свързана с рехабилитацията и реконструкцията на пътища втори и трети клас от Републиканската пътна мрежа
 • политиката на правителството, свързана с рехабилитацията и реконструкцията на пътища втори и трети клас от Републиканската пътна мрежа
 • реформите в БДЖ
 • финансовото оздравяване на БДЖ
 • балирани твърди битови отпадъци в Ловешкото депо
 • политиката на Министерството на земеделието и храните по отношение на развитието на науката в сектор "Земеделие"
 • повишение на пенсиите в Република България
 • дейността на земеделското аташе в Париж
 • извършено залесяване на територията на Ловешка област
 • поети ангажименти към Световната банка от страна на министерството като условие за отпускане на заем
 • политиката на министерството за гарантиране на финансовата стабилност и създаване условия за прозрачност на приходите от билети
 • изплащане на компенсации по Закона за уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове
 • функционирането на железопътната линия Левски - Троян
 • функционирането на железопътната линия Левски - Троян
 • политиката на правителството по отношение на наличните количества зърно, ежемесечните консумации и движението на цените на пшеницата, брашното и хляба
 • помощ на животновъди за фураж
 • политиката на правителството по отношение на наличните количества зърно, ежемесечните консумации и движението на цените на пшеницата, брашното и хляба
 • изграждане на екарисаж в община Угърчин, Ловешка област
 • опазване на държавния горски фонд от пожари
 • железопътната катастрофа на гара Септември, на 18.10.2010 г
 • продажба на земеделска земя от Държавния поземлен фонд
 • продажба на земеделска земя от Държавния поземлен фонд
 • железопътната катастрофа на гара Септември, на 18.10.2010 г
 • обявени намерения за емитиране на външен дълг
 • катастрофата на гара Драгоман
 • намаляване на субсидията за Фонд работна заплата /ФРЗ/ на театрите в страната
 • уволнението на директори от Агенция "Митници"
 • уволнението на директори от Агенция "Митници"
 • депонирането на твърди битови отпадъци от софийска община в новопостроеното регионално депо за твърди битови отпадъци обслужващо общините Ловеч, Летница и Угърчин
 • кадровата политика на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по отношение на "Булгартабак"
 • актуалното състояние на Оперативна програма "Административен капацитет"
 • закриването на Общински център за работа с деца при община Априлци
 • прекратяване дейността на общинска служба по земеделие - гр. Ябланица

Снимка

1085 1546

Лични данни

дата на раждане 1971-09-01
място на раждане Ловеч, България
професия икономист
езици руски
семейно положение женен
имейл dimitar.gorov@parliament.bg
уебсайт