Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Добрин Ненов Данев

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2012-06-06 2013-03-14 41-во Народно събрание член
2013-05-21 42-ро Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2012-06-06 2013-03-14 Коалиция за България член
2013-05-21 Коалиция за България член
Постоянни комисии
От До Име позиция
2012-10-10 2013-03-14 Комисия по земеделието и горите член
2013-06-19 Комисия по земеделието и храните член
2013-06-19 Комисия по околната среда и водите зам.-председател
Няма временни комисии
Няма парламентарни подкомисии
Няма делегации
Групи за приятелство
От До Име позиция
2013-10-17 Група за приятелство България - Виетнам член
2013-10-17 Група за приятелство България - Китай член
2013-10-17 Група за приятелство България - Русия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Франция член
2013-10-30 Група за приятелство България - Либия член
2014-01-24 Група за приятелство България - Пакистан зам.-председател
Зададени въпроси
 • ВиК услуги в с. Сваленик и с. Церовец, общ. Иваново, обл. Русе
 • доклад на Световна банка за глобалното затопляне
 • качество и безопасност на предлаганите в търговската мрежа колбаси
 • ВиК услуги в с. Сваленик и с. Церовец, общ. Иваново, обл. Русе
 • ВиК услуги в с. Сваленик и с. Церовец, общ. Иваново, обл. Русе
 • критерии за конкурс на обществена поръчка по програма "Благотворителност"
 • контрола на качеството на доставени продукти по програма "Благотворителност"
 • отнемане на земя от Института по земеделие и семезнание - Образцов чифлик
 • нотифицирана държавна помощ
 • обявите на конкурси за директори на институти и опитни станции от системата на Селскостопанската академия
 • проблемите с есенната сеитба в звената на Селскостопанската академия
 • ВиК услуги в с. Сваленик и с. Церовец, общ. Иваново, обл. Русе
 • отнемане на земя от Института по земеделие и семезнание - Образцов чифлик
 • нотифицирана държавна помощ
 • обявите на конкурси за директори на институти и опитни станции от системата на Селскостопанската академия
 • проблемите с есенната сеитба в звената на Селскостопанската академия
 • отнемане на земя от Института по земеделие и семезнание - Образцов чифлик
 • нотифицирана държавна помощ
 • отнемане на земя от Института по земеделие и семезнание - Образцов чифлик
 • нотифицирана държавна помощ
 • разкопаването на тръбопроводи в землищата на с. Тръстеник и с. Иваново
 • разкопаването на тръбопроводи в землищата на с. Тръстеник и с. Иваново
 • разкопаването на тръбопроводи в землищата на с. Тръстеник и с. Иваново
 • отнемане на земя от Института по земеделие и семезнание - Образцов чифлик
 • разкопаването на тръбопроводи в землищата на с. Тръстеник и с. Иваново
 • отнемане на земя от Института по земеделие и семезнание - Образцов чифлик
 • разкопаването на тръбопроводи в землищата на с. Тръстеник и с. Иваново
 • отнето право на ползване на 1206,248 дка обработваема земя от Института по земеделие и семезнание "Образцов чифлик" - Русе
 • отнето право на ползване на 1206,248 дка обработваема земя от Института по земеделие и семезнание "Образцов чифлик" - Русе
 • отнето право на ползване на 1206,248 дка обработваема земя от Института по земеделие и семезнание "Образцов чифлик" - Русе
 • отнето право на ползване на 1206,248 дка обработваема земя от Института по земеделие и семезнание "Образцов чифлик" - Русе
 • отнето право на ползване на 1206,248 дка обработваема земя от Института по земеделие и семезнание "Образцов чифлик" - Русе
 • национални доплащания в сектор "Животновъдство" за 2013 г

Снимка

1132 1559

Лични данни

дата на раждане 1962-12-08
място на раждане с. Иваново, България
професия икономист
езици френски, руски
семейно положение женен
имейл dobrin.danev@parliament.bg
уебсайт