Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2013-05-21 42-ро Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2013-05-21 Коалиция за България член
Постоянни комисии
От До Име позиция
2013-06-19 Комисия по земеделието и храните председател
2013-07-03 Комисия по образованието и науката член
Няма временни комисии
Няма парламентарни подкомисии
Няма делегации
Групи за приятелство
От До Име позиция
2013-10-17 Група за приятелство България - Азербайджан член
2013-10-17 Група за приятелство България - Китай член
2013-10-17 Група за приятелство България - Русия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Италия председател
2013-10-17 Група за приятелство България - Молдова член
Зададени въпроси
 • "Белите петна" в Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи
 • "Белите петна" в Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи
 • "Белите петна" в Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи
 • "Белите петна" в Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи
 • мярка "Добавена стойност в земеделието и горите" по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г
 • "Белите петна" в Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи
 • мярка "Добавена стойност в земеделието и горите" по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г
 • "Белите петна" в Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи
 • подпомагане на земеделските производители в секторите овощарство и зеленчукопроизводство
 • мярка "Добавена стойност в земеделието и горите" по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г
 • "Белите петна" в Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи
 • подпомагане на земеделските производители в секторите овощарство и зеленчукопроизводство
 • мярка "Добавена стойност в земеделието и горите" по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г
 • "Белите петна" в Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи
 • подпомагане на земеделските производители в секторите овощарство и зеленчукопроизводство
 • мярка "Добавена стойност в земеделието и горите" по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г
 • "Белите петна" в Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи
 • усвояването на средствата по мярка 511 "Техническа помощ" от Програмата за развитие на селските райони
 • усвояването на средствата по мярка 511 "Техническа помощ" от Програмата за развитие на селските райони
 • усвояването на средствата по мярка 511 "Техническа помощ" от Програмата за развитие на селските райони
 • усвояването на средствата по мярка 511 "Техническа помощ" от Програмата за развитие на селските райони
 • взети кредити и междуфирмени заеми от "Напоителни системи" ЕАД, за периода от 01.09.2009 г. до 01.06.2013 г
 • усвояването на средствата по мярка 511 "Техническа помощ" от Програмата за развитие на селските райони
 • взети кредити и междуфирмени заеми от "Напоителни системи" ЕАД, за периода от 01.09.2009 г. до 01.06.2013 г
 • усвояването на средствата по мярка 511 "Техническа помощ" от Програмата за развитие на селските райони
 • взети кредити и междуфирмени заеми от "Напоителни системи" ЕАД, за периода от 01.09.2009 г. до 01.06.2013 г
 • усвояването на средствата по мярка 511 "Техническа помощ" от Програмата за развитие на селските райони
 • взети кредити и междуфирмени заеми от "Напоителни системи" ЕАД, за периода от 01.09.2009 г. до 01.06.2013 г
 • действието на лобистките текстове в Закона за горите
 • изпълнение на чл. 46 "б" и чл. 46 "г", ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност
 • системата на държавни помощи в земеделието за 2013 г
 • действието на лобистките текстове в Закона за горите
 • изпълнение на чл. 46 "б" и чл. 46 "г", ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност
 • системата на държавни помощи в земеделието за 2013 г
 • действието на лобистките текстове в Закона за горите

Снимка

1459

Лични данни

дата на раждане 1958-09-28
място на раждане Карнобат, България
професия икономист
езици английски, руски
семейно положение омъжена
имейл svetla.piralkova@parliament.bg
уебсайт