Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.


Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Елисавета Петрова Миленова 68 Стара Загора, България
Елка Кирилова Димова 67 Шабла, България
Елка Панчова Анастасова 58 Кюстендил, България
Емануела Здравкова Спасова 54 София, България английски инженер emanouela.spassova@parliament.bg
Емануил Николов Йорданов 59 София, България
Емел Етем Тошкова 62 Исперих, България английски, руски инженер emel.etem@parliament.bg
Емил Константинов Георгиев 61 с.Медковец, България френски, руски лекар
Емил Кирилов Иванов 55 Мездра, България руски публ. администратор, еколог emil.ivanov@parliament.bg
Емил Димитров Райнов 58 с. Драгодан, България английски, руски лекар emil.raynov@parliament.bg
Емил Димитров Гущеров 49 Дупница, България английски, руски инженер emil.gushterov@parliament.bg
Емил Димитров Караниколов 60 Казанлък, България английски, немски, руски, шведски икономист emil.karanikolov@parliament.bg
Емил Делчев Димитров 56 София, България английски, немски икономист emil.dimitrov@parliament.bg
Емил Илиев Кошлуков 54 Пазарджик, България kvgo@nt52.parliament.bg
Емил Страхилов Костадинов 63 Благоевград, България английски, френски, руски инженер Emil.Kostadinov@parliament.bg
Емил Веселов Филипов 81 Бургас, България
Емил Йорданов Радев 49 , английски, немски, руски юрист emil.radev@parliament.bg
Емил Янакиев Капудалиев 78 Варна, България
Емил Генов Василев 54 Велико Търново, България английски, немски, руски юрист advvasilev@abv.bg
Емил Тодоров Лилов 66 с. Цар Петрово, България
Емилия Тодорова Томова 67 София, България
Емилия Радкова Масларова 71 Якоруда, България немски, руски икономист e.maslarova@parliament.bg
Енчо Вълков Малев 65 с. Росица, България руски инженер
Ердинч Илияз Хаджиев 59 с. Карапелит, България руски, турски лекар
Ердинч Исмаил Хайрула 45 Момчилград, България английски, руски инженер E.Hayrula@parliament.bg
Ердоан Мустафов Ахмедов 44 Омуртаг, България турски икономист erdoan.ahmedov@parliament.bg
Жан Василев Виденов 61 Пловдив, България
Жара Веселинова Пенева-Георгиева 45 , България zhara.peneva@parliament.bg
Жеко Стоянов Иванов 81 с. Люлин, България
Жельо Иванов Бойчев 45 София, България английски икономист zhelyo.boychev@parliament.bg
Желязко Иванов Желязков 63 Генерал Тошево, България немски, руски юрист zhelyazko.zhelyazkov@parliament.bg