Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2009-09-04

Председателствал: председателят Цецка Цачева
Секретари: Петър Хлебаров и Пламен Нунев 


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Регистрирани са 181 народни представители, налице е необходимият кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.)

Продължаваме с:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ПОСТОЯННИ ДЕЛЕГАЦИИ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ОРГАНИЗАЦИИ.
Както знаете, с решение до момента сме приели структурата на всяка една от делегациите. Днес предстои да изберем персоналния състав на същите. 
Постъпили са писмени предложения от някои от парламентарните групи, останалите ще имат възможност да ги направят в залата.
„Решение относно избиране на състав и ръководство на постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз”.
Ръководител на делегацията съгласно структурата и ръководството, които сме приели, е представител на ПГ на ГЕРБ. Предложението е за Цецка Цачева Данговска, заместник-ръководител - Моника Ханс Панайотова. От ПГ на Движението за права и свободи за член се предлага господин Христо Дамянов Бисеров. От ПГ на „Атака” се предлага Деница Стоилова Гаджева. От ПГ на „Ред, законност и справедливост” се предлага господин Атанас Семов. 
Моля да гласуваме персоналния състав на делегацията, така както беше предложен.
Гласували 180 народни представители: за 180, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.

„Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО”.
Припомням решението относно разпределението на членовете на делегацията между парламентарни групи: ръководител на делегацията от ГЕРБ, заместник-ръководител от ГЕРБ, заместник-ръководител от „Ред, законност и справедливост” и членове от ПГ на „Коалиция за България”, групата на Движението за права и свободи и един член от ПГ на „Синята коалиция”. 
Предложението за ръководител на делегацията от името на ПГ на ГЕРБ е за господин Доброслав Дилянов Димитров, за заместник-ръководител – Димитър Иванов Аврамов. За заместник-ръководител от ПГ на „Ред, законност и справедливост” е предложен господин Марио Тагарински. 
Заповядайте, господин Найденов.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
За член в делегацията в Парламентарната асамблея на НАТО от името на „Коалиция за България” предлагаме господин Георги Пирински.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря. 
От ПГ на Движението за права и свободи предложението е за господин Корман Исмаилов, от ПГ на Синята коалиция предложението е за господин Асен Йорданов Агов.
Моля да гласуваме персонален състав на делегацията за НАТО.
Гласували 194 народни представители: за 194, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Преминаваме към гласуване на състава и ръководството на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Съставът и ръководството на делегацията е както следва: основни членове, ръководител на делегацията и заместник-ръководител от ПГ на ГЕРБ, заместник-ръководител от ПГ на „Синята коалиция”, членове: ПГ на ГЕРБ – един, „Коалиция за България” – един. Заместващи членове: по двама от ПГ на ГЕРБ, един от ПГ на „Коалиция за България”, един от ПГ на Движението за права и свободи и един от ПГ на „Атака”.
Предложенията за ръководител на делегацията от ПГ на ГЕРБ е за господин Стоян Тодоров Мавродиев, заместник-ръководител - Светлин Димитров Танчев, член - Лъчезар Богомилов Иванов, заместващи членове - Красимир Георгиев Ципов и Искра Фидосова Искренова.
От ПГ на „Синята коалиция” за заместник-ръководител в тази делегация предложението е за господин Димо Георгиев Гяуров, за основен член от „Коалиция за България” - господин Румен Овчаров, за заместващ член - Анна Янева. От ПГ на Движението за права и свободи предложението за заместващ член е в лицето на господин Георги Колев, и заместващ член от ПГ на „Атака” Венцислав Асенов Лаков.
Моля, гласувайте поименния състав на ръководството на тази делегация.
Гласували 199 народни представители: за 199, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
Преминаваме към избор на състава и ръководството на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Предложението от ПГ на ГЕРБ е за ръководител Живко Веселинов Тодоров, заместник-ръководител - Джема Маринова Грозданова, заместващи представители - Александър Руменов Ненков, Петър Методиев Петров, Станислав Стоянов Иванов, Красимир Неделчев Минчев. От „Синята коалиция” предложението е за заместник-ръководител господин Лъчезар Благовестов Тошев, за заместващ член - Кирчо Димитров Димитров. От името на „Коалиция за България” за основен член се предлага господин Янаки Стоилов, за заместващ член - госпожа Корнелия Нинова. Кандидатурата на „Атака” е за основен член господин Десислав Славов Чуколов. От името на ПГ на Движението за права и свободи се предлага господин Алиосман Имамов.
Моля, гласувайте състава на делегацията.
Гласували 198 народни представители: за 198, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
Преминаваме към избор и състав на ръководство на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на черноморското икономическо сътрудничество. 
Предложение от ПГ на ГЕРБ за ръководител – господин Свилен Николов Крайчев, заместник-ръководител – Стоян Янков Гюзелев, член - Димитър Йорданов Атанасов. От ПГ на „Коалиция за България” за член - господин Пламен Орешарски. От ПГ на Движението за права и свободи - господин Касим Дал.
Моля да гласуваме предложения състав на делегацията.
Гласували 198 народни представители: за 198, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
Избор на състав и ръководство на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива.
Предложението за председател е от ПГ на „Ред, законност и справедливост”. Предложен е господин Цветан Цветанов.
Предложенията от ПГ на ГЕРБ са за заместник-ръководител - Силвия Атанасова Хубенова, член - Любомила Станиславова Станиславова.
Предложението от ПГ на „Коалиция за България” за член е госпожа Меглена Плугчиева.
Моля да гласуваме предложения персонален състав за ръководство и членове на делегацията.
Гласували 198 народни представители: за 198, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
Избор на ръководство и състав на постоянната делегация на Народното събрание в Асамблеята на европейската сигурност и отбрана/Асамблея на Западноевропейския съюз.
За ръководител предложението, съгласно приетото решение за структура на тази комисия, е от ПГ на „Синята коалиция”, която предлага господин Иван Николаев Иванов.
От ПГ на ГЕРБ се предлагат за: заместник-ръководител - господин Делян Александров Добрев, членове - доц. Геновева Иванова Алексиева и Владислав Евгениев Димитров, заместващи членове - господин Светослав Тончев Тончев, Иван Дечков Колев и Димитър Борисов Главчев.
От ПГ на „Коалиция за България” за заместник-ръководител се предлага господин Атанас Мерджанов и за заместващ член господин Кирил Добрев.
ПГ на „Атака” предлага кандидатурата на господин Борислав Тодоров Стоянов като основен член.
От ПГ на ДПС за заместник-ръководител е предложен господин Ремзи Осман.
Моля да гласуваме персоналния състав и ръководството на делегацията.
Гласували 196 народни представители: за 196, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
Избор на състав и ръководство на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония.
Предложението за председател от ПГ на ДПС е за господин Четин Казак.
Предложението на ПГ на „Атака” за заместник-ръководител е за госпожа Калина Венелинова Крумова.
От ПГ на ГЕРБ за член е предложен господин Михаил Ненов Николόвски и Юлиана Генчева Колева.
Моля да гласуваме ръководството и състава на тази делегация.
Гласували 184 народни представители: за 184, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
Избор на състав и ръководство на постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по Православие.
От ПГ на „Атака”: господин Волен Николов Сидеров – ръководител на делегацията.
От името на ПГ на ГЕРБ предложенията са за членове - Тодор Атанасов Димитров, Ирена Любенова Соколова.
От ПГ на ДПС предложението е за господин Йордан Цонев.
От ПГ на „Коалиция за България” предложението е за професор Андрей Пантев.
Моля да гласуваме състава на делегацията и нейното ръководство.
Гласували 193 народни представители: за 191, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Избор на състав и ръководство на постоянната делегация на Народното събрание в Евросредиземноморската парламентарна асамблея.
За ръководител на делегацията от ПГ на „Коалиция за България” предложението е за господин Драгомир Стойнев.
От ПГ на ГЕРБ предложението е за господин Емил Димитров Караниколов.
От ПГ на Движението за права и свободи предложението е за господин Камен Костадинов.
Моля да гласуваме състава и ръководството на тази делегация.
Гласували 198 народни представители: за 198, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
С това приехме съставите и ръководствата на десетте постоянни делегации на Народното събрание в международни парламентарни организации.
След почивка от 35 мин. в 11,00 ч. продължаваме с Парламентарен контрол.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми дами и господа народни представители, за периода от 28 август 2009 г. до      3 септември 2009 г. са постъпили нови питания от народни представители към министри, както следва:
- питане от народния представител Иван Йорданов Костов и Мартин Димитров Димитров към Бойко Борисов – министър-председател на Република България, относно поправяне на щети, нанесени на българската държава от бившия министър-председател Симеон Сакскобургготски. Следва да се отговори в пленарното заседание на 11 септември 2009 г.;
- постъпило е питане от народния представител Иван Йорданов Костов към Цветан Генчев Цветанов – заместник министър-председател и министър на вътрешните работи, относно действията на Министерството на вътрешните работи срещу политическата корупция на най-високо ниво. Следва да се отговори в пленарното заседание на 18 септември 2009 г.
Постъпили са писмени отговори: 
- от министър-председателя на Република България Бойко Борисов на въпрос от народния представител Иван Костов;
- от министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев на въпрос от народния представител Ваньо Шарков; 
- от министъра на правосъдието Маргарита Попова на въпрос от народния представител Ваньо Шарков;
- от министъра на здравеопазването Божидар Нанев на въпрос от народните представители Ваньо Шарков и Иван Костов.

Преминаваме към:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Отговори на Симеон Дянков – заместник министър-председател и министър на финансите, на въпрос от народния представител Михаил Райков Миков относно политиката за изпълнение на изискванията на Шенген; на въпрос от народния представител Меглена Иванова Плугчиева-Александрова относно рискове при усвояване на средствата по Оперативна програма „Административен капацитет” след закриване на Министерството на държавната администрация и административната реформа; на въпрос от народния представител Пламен Василев Орешарски относно изпълнение на заявени ангажименти като първи действия след сформиране на правителството на ГЕРБ.
Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков ще отговори на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов относно резултатите от досегашната дейност на Българския енергиен холдинг. 
Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков ще отговори на въпрос от народния представител Петър Василев Мутафчиев относно политиката по разкриване на наследството от бившето управление на страната; втори отговор на въпрос от народния представител Петър Василев Мутафчиев относно политиката по разкриване на наследството от бившето управление на страната. Няма дублиране, по един и същи начин е формулирано съдържанието, но става реч за различни неща. Следва въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов относно продажбата на летище Търговище.
Тотю Младенов – министър на труда и социалната политика, ще отговори на въпрос от народния представител Драгомир Велков Стойнев относно намеренията за изплащане на енергийни помощи за 2009-2010 г.
Следва въпрос от народния представител Михаил Миков – народен представител от Парламентарната група на Коалиция за България, относно политиката за изпълнение на изискванията на Шенген, отправен към господин Симеон Дянков – заместник министър-председател и министър на финансите.
Господин Миков, моля да развиете въпроса си.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател Цецка Цачева.
Уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители! Политиката по Шенген е възлова политика за България след членството ни в Европейския съюз. Тя означава за българските граждани повече свобода и повече права в рамките на единното европейско пространство. Тя означава на прост език, че когато българският гражданин отиде да живее в страна от Европейския съюз, ако България е член на Шенген, за него ще бъдат много по-лесни достъпът до банкови кредити, контактите с мобилните оператори и много повече удобства.
Поради тази причина смятам, че вашето правителство, господин Дянков, оценява важността за изпълнението на целта на България – Шенген 2011 г. Затова въпреки трудностите, тежестите и въпреки забавянията вие освен прокламирана воля трябва да имате знания и възможности да реализирате в тези къси срокове изключително тежки задачи.
На този фон много странно прозвуча едно Ваше изявление от началото на месец август тази година по повод купуването на хеликоптери за осигуряване контрола на външната граница. Ако не ме лъже паметта, Вие го направихте в Пловдив – доста фриволно изказване, че не са нужни такива хеликоптери, че те са туристически и че България няма да ги купи. 
При Вас стоят проекти за около 60 млн. евро за контактуване по „Шенген фасилити”, които спешно трябва да бъдат придвижени като процедури, защото тези хеликоптери не бяха купени от предишното правителство, а цялата документация, изискваща дълга и сложна подготовка, включително партньорство с Европейската комисия, отнема месеци. Сега трябват бързи действия за реализация – не само за хеликоптерите, но и за бусовете за „Гранична полиция”, за корабите за морска граница и за системите за синя и зелена граница.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Времето изтече.
МИХАИЛ МИКОВ: В този смисъл съм задал въпроса: ще купите ли или не тези хеликоптери? Той във висока степен се обезсмисли от вчерашното съобщение на сайта на Министерството на финансите, от което се вижда, че днес сте поканили кандидатите на отварянето на офертите. Вие отговорихте на този въпрос вчера – днес сте ги поканили. (Звуков сигнал от председателя Цецка Цачева за приключване на изказването.)
Въпросът ми е: как ще продължите по политиката Шенген, за да може наистина България да стане член на Шенгенското пространство от 2011 г.? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Миков.
Има думата за отговор господин Симеон Дянков – заместник министър-председател и министър на финансите.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМЕОН ДЯНКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Миков! Техническите спецификации на проекта, който визирате, са изготвени от Министерство на вътрешните работи и представени в Министерството на финансите, дирекция „Централно звено на финансиране и договаряне” на 19 март 2009 г. Обществената поръчка за купуването им е обявена на 1 април тази година, когато Вие бяхте министър на вътрешните работи. След нейното провеждане обаче по препоръка на оценителната комисия на 25 май 2009 г. Министерството на финансите е прекратило процедурата, тъй като подадените от участниците оферти не отговарят на предварително обявените условия. На свое заседание от 8 юни 2009 г. Комитетът за управление, наблюдение и контрол в качеството си на управляващ орган по инструмента Шенген взе решение да се стартира нова процедура за купуването на 2 бр. хеликоптери от лек тип и 1 бр. хеликоптер от среден тип. Процедурата е съгласно одобрения още през 2008 г. бюджет на проекта в размер на 30 млн. евро. На 24 юни 2009 г. Министерството на вътрешните работи е представило в Министерството на финансите ревизирани технически спецификации за хеликоптерите и поръчката е обявена повторно на 1 юли 2009 г.
Вие би трябвало добре да знаете, че по нея са получени оферти, които предстои да бъдат оценени през м. септември 2009 г. Оценителната комисия включва експерти от МВР, представител от Министерството на финансите и външен експерт. С писмо от 1 септември 2009 г. Министерството на финансите отправи запитване до Министерството на вътрешните работи за потвърждение относно необходимостта от купуване на въпросните летателни средства. Със свое писмо от 2 септември 2009 г. МВР изразява положителното си отношение относно необходимостта от провеждане на въпросната обществена поръчка. След разглеждане на получените оферти от експертната оценителна комисия ще бъде издадено решение на възложителя в съответствие със законодателството в областта на обществените поръчки. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Дянков.
Заповядайте, господин Миков.

МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа! Хубаво е, че от тази трибуна се разсея едно от скандалните - в кавички - изявления за скандалните хеликоптери на предишното правителство. Радвам се, че в последните дни тук се е завъртяла някаква кореспонденция с вътрешния министър, защото и той не пропусна да направи редица безотговорни изявления по отношение на хеликоптерите, включително и за сега закупения хеликоптер по ФАР, който е част от системата, която в годините е договаряна с Европейската комисия. И е добре политическата пропаганда, която се прави в тези месеци по отношение действията на старото правителство, да не пречи на министрите да си вършат текущата работа. Защото сроковете са много къси, отговорностите са изключително тежки, сроковете за изпълнение на такива сложни машини като хеликоптери и кораби са една, две, три години, те не са бутилки с ракия да минеш през магазина да си ги купиш, и там приемствеността, последователността е изключително важна.
Ще продължим да контролираме изпълнението не само на обществените поръчки, но и всички действия по изпълнение на Шенгенските ангажименти на България. Защото пак казвам: няма по-голяма европейска политика в следващите две години от тази, и цялата отговорност ще носи правителството, но резултатите от един неуспех ще ги понесат българските граждани. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Миков.
Господин Дянков, желаете ли дуплика? Имате право на отговор. Заповядайте.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМЕОН ДЯНКОВ: Благодаря.
Фактите за Националната индикативна програма 2007-2009 на инструмента Шенген са следните и бих искал да ги подчертая тук: ние имаме три години, за да усвоим средства на стойност 161 млн. евро. 
Какво е направено за първите две години и седем месеца, когато нашето правителство влезе на власт, от тези 161 млн. евро? Сключени са договори на стойност 33 млн. евро, от които са изплатени едва 17 млн. евро – една десета. Значи за първите две години и седем месеца на предишното правителство са направени само 10% от работата, а ние за последните пет месеца трябва да свършим 90% от тази работа. Дали това е направено от мързел или от некомпетентност – Вие можете да прецените, господин Миков. 
Въпросът е, че само за пет месеца - оттук до края на декември 2009 г., когато спира тази програма и сроковете за договаряне, ние трябва да свършим 90% от работата. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Дянков.
Въпрос на народния представител Меглена Плугчиева относно рискове при усвояване на средствата по Оперативна програма „Административен капацитет” след закриване на Министерство на държавната администрация и административната реформа, отправен към господин Симеон Дянков – заместник министър-председател и министър на финансите.
Заповядайте, госпожо Плугчиева, да развиете въпроса си.
МЕГЛЕНА ПЛУГЧИЕВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин вицепремиер и министър господин Дянков! Моят въпрос е продиктуван от тревогата, с която в последните няколко седмици различни представители, които са бенефициенти по програма „Административен капацитет”, се обадиха при мен с очакване за повече информация и с притеснения, че с промяната, която правителството предприе със закриването на Министерството на държавната администрация, това пряко касае и засяга действията и на Оперативна програма „Административен капацитет”. Това е една от най-успешните програми и то може да се види както в сайта на министерството, така и с конкретните цифри, които мога да представя и в момента. 
Над 230 са бенефициентите по тази оперативна програма. Това са представители не само на държавната администрация, но много по-важно - това е съдебната система, която е бенефициент по програмата, и различни неправителствени организации. Тази програма, по която има стартирали вече 25 процедури, което означава, че 60% от всички процедури по програмата са стартирали, има постъпили 1288 проектни предложения и 258 са одобрените проекти на стойност 146 млн. лв.
Данните, с които разполагам, разбира се, са до 15 юли. Надявам се и междувременно да има някакво развитие. Бяха сключени 252 договора на стойност 140 млн. лв. и изключително важно е, че до края на годината трябва да бъдат разплатени 30 млн. лв. по проектите, които се изпълняват.
Трябва също да подчертая, че действието по програмата е изключително интензивно и са изплатени общо 62 млн. лв., което означава, че средствата по програмата за 2007 г. вече са изплатени на 100% и 98% от средствата за 2008 г.
Предвид факта, че настъпи тази промяна с прехвърлянето на управляващия орган на оперативната програма към Министерство на финансите, се създават редица предпоставки, които затрудняват работата на програмата и поставят под въпрос нейното реално изпълнение, а също така и разплащанията и реализацията на проектите. Още повече, пак повтарям, те са с изключителна важност за съдебната система.
Затова моят въпрос към Вас, господин министър, е какви мерки сте предприели за промяна в нормативната база и всякакви други управленски, административни и организационни действия, както и съгласувателна процедура с Европейската комисия, за да не се нарушава работата по програмата и бенефициентите да не бъдат поставени в затруднено положение, още повече, че говорим и за оценка на съответствието. Както е известно, тази оценка на съответствието е свързана с определени срокове и подаването на искания за междинни плащания, за да може програмата безпроблемно да продължи да работи. Очаквам Вашия отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте за отговор, господин Дянков.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМЕОН ДЯНКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожа Плугчиева! Функциите на управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет” вече се изпълняват от Министерство на финансите. С промяна на устройствения правилник на министерството се създаде Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет”, която е управляващ орган на оперативната програма. Считано от 11 август 2009 г., са уредени въпросите, свързани с нормалното изпълнение на оперативната програма. Функциите, структурата и човешкият ресурс на управляващия орган се запазват такива, каквито са. Министерство на финансите е предприело съответните действия за промени в националното законодателство там, където трябва. Започна и работата по изменение на наименованията на управляващия орган и на някои от конкретните бенефициенти от самата оперативна програма. Подчертавам: те нямат отношение към същността, цялостното съдържание и обхвата на програмата. 
В писмо до господин Владимир Шпидла – комисар по заетостта, социалните въпроси и равните възможности в Европейската комисия, съм поставил въпроса за извършването на несъществени изменения в текста на ОПАК и очаквам неговия отговор за начина на съгласуването им с Европейската комисия. В писмото аргументирано съм посочил позицията на Министерство на финансите, че няма необходимост от преразглеждане на целия текст на програмата. 
За Ваша информация на 2 септември 2009 г. в Брюксел се проведе среща между представители на Главна дирекция „Заетост, социални въпроси и равни възможности” на Европейската комисия, заместник-министър на финансите, отговорен за ОПАК, Ана Михайлова и изпълняващия длъжността директор на Дирекция „ОПАК” Мария Димитрова. На срещата бяха обсъдени гореизложените въпроси. Единственото необходимо условие за положителна резолюция на предложението на министерството е решение на Комитета за наблюдение на ОПАК, одобряващо промените.
Като следваща стъпка управляващият орган на ОПАК ще изпрати информативно писмо до комисията, описващо взетото решение. Предвижда се тези промени да бъдат разгледани в началото на м. октомври. 
Що се отнася до извършването на оценка на съответствието от одитния орган, то такава ще бъде направена само върху промените в системите за управление и контрол. За целта е необходимо формално одобрение от страна на Европейската комисия на измененията в ОПАК.
По отношение на предстоящите междинни плащания по програмата от страна на Европейската комисия на 13 юли 2009 г. Дирекция „Национален фонд” в Министерство на финансите изпрати в комисията сертификат и отчет за разходите, както и заявления за междинни плащания. По този начин се изпълниха разпоредбите на чл. 82 на Регламент 1083 от 2006 г. и няма риск за авансовите плащания, които вече са представени на Европейската комисия. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Дянков.
Госпожо Плугчиева, заповядайте за реплика.
МЕГЛЕНА ПЛУГЧИЕВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Господин министър, Вие изброихте стъпките, които предстоят. Те наистина отговарят на регламента, който се занимава и решава тази материя. Аз искам само най-учтиво да обърна внимание, че има срокове, в които това трябва да се направи.
Апелирам към Вас и към министерството заседанието на Комитета по наблюдение, който се занимава с Оперативна програма „Административен капацитет”, да стане час по-скоро. Иначе абсолютно се влиза в конфликт със сроковете, които предстоят. Още повече, трябва да припомня, че след това подаденото искане за промяна, което трябва да бъде решено на заседание на Комитета по наблюдение, се изпраща в Брюксел, но комисията си запазва правото в тримесечен срок да се произнесе. Разбирате, че това може да отпрати нещата във времето – чак в края на годината или началото на следващата. Това може да се отрази изключително лошо на междинните плащания.
Затова моята молба, съвет, апел към Вас е наистина да се ускорят процесите, по същия начин – и новата одитна оценка на управляващия орган на програмата. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Дуплика? Господин заместник министър-председателят не желае право на отговор.
Преминаваме към въпроса на народния представител Пламен Орешарски относно изпълнение на заявени ангажименти като първи действия след сформиране на правителство на ГЕРБ.
Господин Орешарски, заповядайте да развиете въпроса си.
ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин вицепремиер, сред основните Ваши идеи и намерения за първи действия след сформиране на правителството бяха: актуализиране на държавния бюджет, сключване на споразумение с Международния валутен фонд и веднага след това – подаване на молба за членство в Еврозоната. Днес, малко повече от месец след като е сформирано правителството, Ви моля да уточните актуалните си виждания по тези доста важни въпроси:
Възнамерявате ли да актуализирате държавния бюджет за 2009 г. и в какви насоки? Водите ли разговори с мисията на Международния валутен фонд за България и уведомена ли е Европейската комисия за тези действия? Как се промениха възгледите Ви за пътя към евентуално бъдещо членство на страната в Еврозоната? Все още ли мислите, че членството в ERM ІІ и Еврозоната е въпрос на молба до съответните институции? Благодаря Ви предварително за отговора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Орешарски.
Господин Дянков има правото на отговор.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМЕОН ДЯНКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Орешарски, преминавам директно към отговорите на трите Ви въпроса.
По първия въпрос: на 11 август Министерският съвет прие Постановление № 196 за съкращаване на разходите на отделните ведомства и веднага предприе мерки за увеличаване на събираемостта на бюджетните приходи. Очаква се те да доведат до постигане на балансиран бюджет в края на 2009 г.
Считам, че относно съкращенията на разходната част на Бюджет 2009 е казано вече достатъчно. Мерките в тази посока бяха положително оценени от страна на участниците в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси ЕКОФИН, което се състоя само преди два дни в Брюксел.
По втория въпрос: уведомяване на Европейската комисия за отношенията с Международния валутен фонд е необходимо единствено в случай че страната има ясно намерение за поемане на нови заеми от фонда. Към днешна дата правителството няма такова намерение.
На 10 септември очакваме редовна мисия на Международния валутен фонд в България. Предвидените теми за разговори са: преглед на публичните финанси и анализ на цялостната икономическа ситуация в страната. На това посещение са поканени и ще присъстват и представители на Европейската комисия.
По третия въпрос: възгледите ми по отношение на бъдещото членство на страната в Еврозоната остават такива, каквито са били в последните няколко месеца. Право и задължение на България по силата на договора за присъединяване към Европейския съюз е да въведе еврото като официално платежно средство. Първа стъпка за осъществяването на тази цел е участие на националната валута във Валутния механизъм ІІ. 
Не считам, че членството в ERM ІІ и Еврозоната е въпрос единствено на подаване на молба до съответните институции. България не бива да продължава практиката от близкото минало да бъде пасивен наблюдател на интеграционните процеси. Твърде много възможности са били пропуснати при управлението на вашето правителство и сега трябва да се положат огромни усилия за задвижване на процесите в условията на влошена макроикономическа обстановка и в България, и в Европейския съюз. Крайно време е да започнем активна политика за участието на българския лев в ERM ІІ, а в по-дългосрочен план – за присъединяване на страната към Еврозоната.
Ние, господин Орешарски, за разлика от вас, имаме и волята, и знанията да направим всичко, което трябва да бъде направено, и да го направим с успех. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Дянков.
Господин Орешарски, заповядайте за реплика.
ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ (КБ): Благодаря, господин вицепремиер.
Изключително съм удовлетворен, че Вашите тези вече се покриват с всички мои твърдения от началото на тази година. Благодаря Ви. (Частични ръкопляскания от КБ.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: С това въпросите към заместник министър-председателя и министър на финансите господин Дянков са изчерпани.
Преминаваме към въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов относно резултатите от досегашната дейност на Българския Енергиен Холдинг, отправен към господин Трайчо Трайков – министър на икономиката, енергетиката и туризма.
Заповядайте, господин Иванов.
ИВАН ИВАНОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Преди една година, на 18 септември 2008 г., беше създаден Българският Енергиен Холдинг. В холдинга бяха обединени 8 държавни дружества – бих казал, най-значителните в енергетиката. Те съгласно устава на холдинга са собственост и са директно подчинени на БЕХ. Беше заявено, че това води до изключителното съсредоточаване на активи, на обща стойност от порядъка на 8,5 млрд. лв. активи, и заедно с това – консолидирани приходи в рамките на 3,6 млрд. лв.
Днес, една година след създаването на холдинга, си заслужава да поставим въпроса: какво постигна БЕХ за една година?
Бившият министър на енергетиката от предишното правителство господин Румен Овчаров в интервю буквално преди няколко дни каза, че нито една от трите основни задачи, които БЕХ си е поставил, не е реализирана. Това е директен цитат от неговото интервю.
По този повод бих добавил още нещо. Холдингът трябваше до края на 2008 г. в изпълнение на изискванията на Европейската комисия, свързани с реализацията на третия либерализационен пакет в енергетиката, да изведе активите и собствеността на електроенергийния системен оператор от НЕК и да ги приведе на директно подчинение на холдинга. Това трябваше да стане още преди девет месеца. Не се случи.
Холдингът беше заявил, че в рамките на изтеклата 2008 г. ще актуализира бизнес плановете на осемте държавни дружества с оглед да се насочат към проекти, които са важни и които са с бърза възвръщаемост. И това не се случи.
Господин министър, по този повод аз задавам въпрос към Вас: какви средства и за какво са изхарчени от БЕХ от създаването му досега? Колко и какви международни търгове е спечелил БЕХ извън страната, каквото заявление имаше? И оттам – полезно ли е съществуването на БЕХ към момента?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Иванов.
Господин министър, заповядайте за отговор.

МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов! В отговор на първата част от Вашия въпрос относно това какви средства и за какво са изхарчени от БЕХ Ви представям следната информация, касаеща оперативните разходи за дейността на холдинга от януари 2009 г. до юли 2009 г. Включително: оперативните разходи възлизат общо на 5 млн. 130 хил. лв., от които 67 хил. лв. са изразходвани за материали, близо 1 млн. 500 хил. лв. са разходи за персонал, 2 млн. 337 хил. лв. за външни услуги, 536 хил. лв. - амортизации, близо 700 хил. лв. - други разходи за дейността. 
От тези данни е видно, че най-голям дял в структурата на оперативните разходи имат разходите за външни услуги – 45%, и разходите за персонал – 30 на сто. Почти половината от разходите за външни услуги са похарчени за консултантски услуги. Те възлизат на 47% или 1 млн. 94 хил. лв., останалите 53% са изразходвани за ремонти, застраховки, комуникации, охрана – 25 хил. лв., абонаментен сервиз – 37 хил. лв., топлинна и електрическа енергия и вода – 100 хил.лв., лизинг на автомобили за нуждите на холдинга – 227 хил. лв., реклами и обяви – 500 хил. лв., лизинг на автомобили за дъщерни дружества, които още не са префактурирани – 237 хил. лв., други разходи – 278 хил. лв. Гореспоменатите разходи са текущи и необходими за осъществяване дейността на БЕХ, но те не включват разходи, свързани с придобиване на активи както на БЕХ, така и на дъщерните дружества.
Бих желал да Ви информирам, че във връзка с изпълнението на постановленията на Министерския съвет № 259 от 27.10.2008 г. и № 299 от 8.12.2008 г. в момента Агенцията за държавна финансова инспекция извършва проверка по изразходването на средствата, постъпили в БЕХ ЕАД чрез бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката за повишаването на капитала от страна на държавата на дружеството, които възлизат общо на 700 млн. лв.
По отношение на втората част на Вашия въпрос, свързана с инвестиционната активност в регионален план на БЕХ, Ви информирам, че към настоящия момент БЕХ няма спечелени такива търгове.
В заключение бих искал да допълня, че Министерството на икономиката, енергетиката и туризма е дало ход на една по-обстойна проверка по отношение на изпълнение на първоначално заложените цели при създаването на холдинга – те са десетина, която да удостовери законосъобразността и целесъобразността на направените разходи, в това число оперативни, финансови и управленски. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Трайков.
Реплика от господин Иванов.
ИВАН ИВАНОВ (СК): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, аз Ви благодаря за отговора, който в рамките на възможните три минути беше сравнително изчерпателен.
Искам да изтъкна, че Синята коалиция беше единствената политическа сила на изборите 2009 г., която заяви, че една от нейните задачи, ако участва в управлението, е закриването на БЕХ. 
Ще кажа аргументите, които съм изтъквал през годините, включително и когато се обсъждаше неговото създаване.
 Преди всичко създаването на една такава мегаструктура убива конкуренцията в отрасъл енергетика в България – една сравнително малка страна. 
На второ място - всяка такава мегаструктура създава тромавост в управлението и неслучайно споменах за решения, които трябваше да бъдат взети преди девет месеца, а още не са реализирани. 
На трето място - създава финансова непрозрачност и нещо, което е подобно на кроссубсидиране - от дружества, които са губещи, се получават средства, които идват от дружества, които са печеливши, и оттам до голяма степен размазване на отговорностите на дружествата, които са свързани в холдинга. 
И не на последно място – създава условия за корупция и за безотчетност.
Вие казахте за какво са изразходвани средствата. Следващата седмица имам вече депозиран специален въпрос към Вас, свързан именно с консултантските дейности в енергетиката. Половината от средствата на БЕХ са изразходвани за консултантски дейности. Затова ли беше всъщност създаден и до какво доведоха тези консултантски дейности в рамките на тази една година? По тази причина и като имам предвид, че независимо от създаването на БЕХ, за което се говореше, че ще има светли перспективи, основни дружества в него – НЕК, АЕЦ „Козлодуй”, „Мини Марица-изток“, са на загуба, която е чувствителна и е свързана включително и с управлението, и че БЕХ не е изпълнил контролните функции така, както трябва, за да се излезе от това състояние. Аз, както и политическата сила, която представлявам, бихме подкрепили разформироването на БЕХ, защото това ще изчисти както инвестиционната среда, така и финансовото състояние на всяко едно от дружествата. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Иванов.
Право на дуплика – не желае господин Трайков.
Преминаваме към отговор на въпрос от Петър Мутафчиев – народен представител от Парламентарната група на Коалиция за България, относно политиката по разкриване на наследството от бившето управление на страната, отправен към господин Александър Цветков – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Заповядайте, господин Мутафчиев, да развиете своя въпрос.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър! Моят въпрос е свързан именно с политиката, която правителството на ГЕРБ обяви - че ще разкрие наследството от бившето управление. Погледнато формално, във вашето желание да запознаете обществото с истината за наследството, което сте получили, за да може след време да се отчетете за това, което е свършено, няма нищо лошо. За съжаление цялата тази кампания като че ли премина от кампания с добри намерения в кампания на клевети и много често по медиите започнаха да се появяват твърдения, които въобще не отговарят на истината. Това ме предизвика да задам актуалния си въпрос и следващото питане, господин министър.
Напоследък отговорни фактори от управляващото мнозинство, включително председатели на комисии, продължават да представят пред обществото за една от сделките, която е сключена в „Български държавни железници” ЕАД за доставката на вагони втора употреба, че има сериозни нарушения в процедурата, което е създало възможности за корупционни практики. Този въпрос не се поставя сега. Той беше поставен преди няколко месеца, в началото на м. март, когато аз бях министър, от тогавашния народен представител и бивш шеф на НСС Атанас Атанасов, защото имаше такива сигнали. Тогава, господин министър, на базата на това питане аз информирах прокуратурата и с мое изрично писмо поисках да се извърши проверка в БДЖ именно на тази сделка – има ли подобни нарушения, включително и повлиял ли е някой от Министерството на транспорта, тъй като много често сделки в предприятията се опитват да се прехвърлят като, виждате ли, това са сделки на министрите, имало ли е влияние от страна на отговорни фактори в Министерството на транспорта за сключването на тази сделка и по време на процедурата? На 29 юни прокуратурата излезе със свое заключение.
Моят актуален въпрос, господин министър, е: известни ли са Ви констатациите на прокуратурата по случая и какви са те? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Мутафчиев.
Министър Цветков, имате право на отговор.
МИНИСТЪР АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Мутафчиев! За да възвърнем загубеното доверие към страната ни, преди всичко е необходима прозрачност на действията и публичност на фактите и резултатите от тях. Смятам, че няма нужда да Ви информирам подробно относно съдържащия се във въпроса Ви казус, тъй като Вие като бивш министър на транспорта сте много добре запознат с него, още повече, че на     13 март т.г. по време на парламентарния контрол сте отговорили на въпрос относно обществената поръчка за рециклиране на 30 броя спални вагони за нуждите на БДЖ. По повод депозираното до Върховната касационна прокуратура от Вас писмо в качеството Ви на министър на транспорта и подаден анонимен сигнал за извършено престъпление относно обществена поръчка за рециклиране на 30 броя вагони е назначена проверка.

Към настоящия момент тя е приключила, като същата е била извършена от служители на ДАНС под ръководството и контрола на Софийска градска прокуратура. След мое запитване до Върховната касационна прокуратура с цел получаване на подробна информация по казуса бе установено, че с постановление от 20 август т.г. Софийската градска прокуратура е образувала наказателно производство срещу виновните длъжностни лица от Министерството на транспорта и БДЖ за извършено престъпление по Наказателния кодекс. Предмет на разследване по делото ще бъде процесната сделка, а също и стойността на закупените вагони, като настъпили вредни последици от инкриминираното деяние.
Освен очакваните резултати от провеждащото се разследване, на 18 септември ще приключи и разпоредената от мен проверка от Инспектората на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по този комплициран случай. 
Уважаеми господин Мутафчиев, след приключване на всички проверки поемам ангажимента лично да Ви информирам за резултатите от тях. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин министър.
Право на реплика – господин Мутафчиев.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаеми господин министър, струва ми се, че бъркате сделките. Говорим за закупуване на втора употреба спални вагони. Говорим за проверка и ясна констатация от прокуратурата, в която – ще ви прочета – не става дума за рециклиране. Става дума за сделката за закупуване на вагони от швейцарска фирма, за която господин Яне Янев често говори.
С изх. № 6763/2009 г., 22 юни, Софийската градска прокуратура след извършването на тази проверка за доставка на тези вагони постанови:
„Видно от установената фактическа обстановка по преписката, не се установяват признаци на извършени престъпления по служба или друго престъпление от общ характер от обективна страна, което е достатъчна предпоставка да се приеме, че е налице несъставляемо деяние. Установени са правомерни действия на отговорните длъжностни лица по извършване и приключване на процесната по преписката процедура по ЗОП, които са извършени по предвидения в закона и правилата на дружеството ред”. 
Най-отдолу се казва:
„Постанових: отказвам да образувам наказателно производство по материалите, съдържащи се в преписка 6763/2009 г. по описа на СГП”.
Това е заключението на прокуратурата. Това, което Вие ми отговаряте, ли е вярното, или което е представила прокуратурата в Български държавни железници? Учудва ме, че получих подобен отговор. Аз също ще попитам и прокуратурата как така след като е установено, че няма никакви нарушения – ще предоставя цялото постановление на прокуратурата – в момента Вие казвате, че има следствие спрямо длъжностни лица, след като и ДАНС е направила проверка на тази сделка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин министър, заповядайте да ползвате правото на дуплика.
МИНИСТЪР АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа, уважаеми господин Мутафчиев! Това постановление, с което Вие запознахте уважаемите народни представители, е отказ за образуване на наказателно постановление във връзка с подадения анонимен сигнал. Във връзка с подадените материали от Вашето писмо е образувано наказателно производство срещу служители на Министерството на транспорта и БДЖ. Има два казуса. По единия е отказано образуването на наказателно производство, а по другия е образувано. Писмото е от Върховната касационна прокуратура с дата 3 септември 2009 г. с вх. № 3274. Няма грешка. Това е факт. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Цветков.
Питане от народния представител Петър Мутафчиев от Парламентарната група на Коалиция за България относно политиката по разкриване на наследството от бившето управление на страната към Александър Цветков – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Заповядайте, господин Мутафчиев, да развиете питането си.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Пак ли е по анонимен сигнал?
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! 
Уважаеми господин министър, след като веднъж сделката е проверена, след като са проверени всички длъжностни лица, включително разпитани и от ДАНС, как така на 3 септември 2009 г., вероятно по някаква поръчка, отново се тръгва и се върви към подобна проверка? 
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Имате питане. (Оживление и ръкопляскания в залата.)
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ: Нека да направят проверката, но Ви гарантирам, че след като веднъж прокуратурата е казала, че няма нарушение, няма! 
Второто ми питане е свързано пак с тази политика, за която Вие говорите.
В началото на м. август тази година по вестниците беше предоставена информация, че при Вашето встъпване, дни преди това, вашият предшественик и от Министерството на финансите са раздали 9 млн. 300 хил. лв. от парите на данъкоплатеца, тоест от българския държавен бюджет, за консултанти по железопътни проекти. По медиите тези проекти бяха посочени като скандални.
 За какво става дума? За изработване на идейни проекти за развитие на жп възел София (говорим за високите скорости на влаковете, които трябва да постигнем по ангажименти към Европейския съюз), за жп възел Пловдив, за Радомир - Гюешево, за Пловдив - Михайлово, а също така и за създаване на модерна система за организация на управлението на влаковете и за купуване на компютри за управляващия орган в Министерството на транспорта. 
А сега относно моето питане към Вас. Тъй като министерството не реагира и не можахме да разберем защо след като тези средства са разходвани, не сте ги дали на прокуратурата? Кои са консултантските фирми, на които са били раздадени тези средства? Кои са проектите, които са обявени? Това ли са истинските проекти? Според Вас необходими ли са те за развитието на железопътния сектор? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Мутафчиев.
Господин Цветков, заповядайте.
МИНИСТЪР АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Уважаеми господин Мутафчиев, още от самото начало на встъпването ми в длъжност като министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията обявих, че въпросът с реализацията на проектите, свързани с европейски средства, е от основно значение. Затова може би първото, което направих, е възлагане изготвянето на анализ по изпълнението на всички проекти, предвидени за финансиране, както по Програма ИСПА на Европейския съюз, така и по Оперативна програма „Транспорт”. Предварителните резултати от този анализ не са никак обнадеждаващи. 
На първо място, отчете се сериозно закъснение на проектите по Оперативна програма „Транспорт” и по Програма ИСПА, като това е предизвикано от различни причини – лошо управление на проектите, липса на синхрон между отделните институции и много други.
На второ място, минимум усвоени средства по тези съществени за развитието на страната ни програми. Говорим за нищожния 1,5% по Оперативна програма „Транспорт” и около 39% по Програма ИСПА, като срокът за усвояване на средствата по последната е 2010 г. 
И на трето, но не на последно място, липса на доверие към страната ни. Това налага създаването на спешен пакет от мерки за възстановяване на това доверие от чуждестранните ни партньори чрез осигуряване на максимална прозрачност при провеждане на процедурите по проектите.
По повод цитираните от Вас публикации в медийното пространство аз като министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията своевременно направих проверка за действителността на същите. Установих, че става дума за процедурите по пет проекта за техническа помощ – за подновяване и реконструкция на железопътния участък Пловдив-Михайлово, за модернизация на железопътната линия Радомир-Гюешево и за развитие на железопътните възли Бургас, София и Пловдив, плюс проект, финансиран по Оперативна програма „Транспорт” за изготвяне на стратегия за внедряване на европейска железопътна система за управление на трафика.
Общата прогнозна стойност на проектите е 9 млн. 211 хил. лв.
Видно от предоставените обосновки от страна на бенефициента – Национална компания „Железопътна инфраструктура”, и одобрението на Европейската комисия на средствата за тези проекти, същите са безспорно необходими за развитието на железопътната инфраструктура на страната, защото допълват и мултиплицират ефекта от проектите, които ще се изпълняват, като същевременно ще се решат и градоустройствени проблеми. Тръжните процедури са в ход, средствата не са разходвани към момента и за тях все още няма избрани изпълнители, за да се посочат имената на избраните фирми.
Никой не оспорва важността на тези проекти за развитието и модернизацията на железопътната ни инфраструктура. Става въпрос за сериозното закъснение при стартирането на тяхната подготовка.
Уважаеми господин Мутафчиев, ако още от самото начало на стартирането й в Оперативна програма „Транспорт” са били включени най-вече реално изпълними проекти, сега вече можеше да извършваме реални строителни действия по проектите, без да се опитваме да мислим стратегии за намаляване на риска от неусвояване на средствата от фондове на Европейския съюз. Благодаря ви за вниманието.
 ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин министър.
За реплика – господин Мутафчиев.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Благодаря Ви, господин министър, че се спряхте частично на въпроса, който Ви зададох за разходваните 9,3 млн. Значи тези средства не са разходвани, тези средства не са от бюджета, не са определени включително и изпълнители на така наречените консултантски дейности – това са дейности за изработване на идейни проекти за железопътния транспорт. Значи няма истина в това, което се пише по вестниците. И аз се радвам, че Вие казахте това, за да се знае, че голяма част от упреците, които се хвърлят към правителството, са необосновани упреци, че са скалъпени, за да дискредитират предишното управление. И аз мисля, че когато говорим, че трябва да се знае истината, нека да се знае истината! Ние също сме грешили, някои грешки сме видели, други – не. Кажете ги, но ги кажете така, че да не се клевети! Да не се казват лъжи! Защото ще дойде времето, в което и вас ще ви оценяват.
А по отношение на състоянието на Оперативната програма, това не ми беше въпрос, искам да Ви кажа, че това беше правителството, което даде старта на двата големи проекта по ИСПА – жп линията Пловдив-Свиленград и строителството на Дунав мост. Две правителства не можаха да започнат строителството на Дунав мост, ние успяхме да направим и договорите, включително осигурихме по ИСПА шест проекта по Оперативна програма „Транспорт” за железниците. Да, 1,5% казвате, но имайте предвид, че жп проект не се прави за шест месеца, че София-Видин ще се прави четири години за следващия период. Осигуряваме ви шест проекта, с които можете да влезете в N+3 - три до 2010 г., и да осигурите 100% тези средства. 
Въпросът ми е считате ли, че ще успеем наистина с последните два проекта, които са вложени по Програма ИСПА, а това е проектът Пловдив-Бургас и Пловдив-София, да приключите до 2010 г., така че да влезем в правилото N+3?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте за отговор, господин Цветков.
МИНИСТЪР АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Мутафчиев! Реализацията на проектите по ИСПА са изключително закъснели както по Дунав мост, така и по реализацията на отсечката Пловдив-Свиленград. Вие знаете, Програма ИСПА е с период от 2000 г. до 2010 г. До този момент усвояването на средствата за девет години е 39%, така че сега проведохме срещи и с изпълнителите, и с инженерите, и с ръководителите на управляващите органи на проектите. Тези проекти действително са безнадеждно закъснели и вероятността да не можем да усвоим средствата до края на 2010 г. е абсолютно реална.
Фактите, които Ви изнасям, са абсолютно достоверни и Вие отлично го знаете. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания в ГЕРБ.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Мутафчиев, заповядайте.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Благодаря Ви за тази информация. Да, закъснели са проектите, и по Дунав мост знаете защо – защото имаше проблеми с румънската страна. Но безнадеждно не са закъснели, господин министър! Затова създайте необходимата организация, която ние бяхме започнали. Бавите се, включително с внасянето на едно споразумение с Европейската инвестиционна банка, което трябва да бъде потвърдено от българския парламент, за да удължим финансирането, така че този риск да намалее. Проблеми винаги ще има, когато има изпълнители на крайгранични проекти. Аз разбирам това, знам колко трудно ми е било, но вие трябва да оценявате и това, което досега сме направили. Защото ние дадохме големия старт на Програма ИСПА. Защото ние приключихме най-големия проект с 2 млн. по-малко от бюджета. Това е единственият проект по ИСПА, който е бил осъществен с 2 млн. по-малко средства, отколкото е бил бюджетът, това е летище София. Затова на нас ни дадоха средства, за да можем да си подготвим и идейните проекти за оперативните програми. Но аз още веднъж се надявам, господин министър, че когато говорите и за оперативната програма, ще говорим истината, а няма да се опитваме да се оправдаваме едни с други. Защото клеветата не е най-добрият съветник. Защото ако клеветите един министър, той може да го преглътне, но клеветите ли един министър, клеветите едно цяло управление, клеветите и политическата сила, от която е той. Затова ние няма да си мълчим, когато има клеветнически кампании към нас. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Мутафчиев.
Третият въпрос към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков е от народния представител Иван Николаев Иванов относно продажбата на летище Търговище.
Господин Иванов, заповядайте.

ИВАН ИВАНОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, на             10 ноември 1999 г. е отнет лицензът на летище Търговище и е заличено от списъка от регистъра на летищата в страната. Впоследствие, когато се отдават на концесия летище Варна и летище Бургас, летище Търговище се присъединява като неоперативен актив към летище Пловдив. Правени са, макар и плахи, опити да се установи дали летището може да бъде отдадено на концесия, но след като това не се случва с летище Русе, тези опити са прекратени за летище Търговище. Дотук всичко това е нормално и изведнъж в последните два месеца, между другото в последните дни на управлението на правителството на Сергей Станишев, се случват няколко непонятни за мен неща или може би има някаква друга логика, която те могат да обяснят. 
Първо, на 22 юни се взима спешно решение за продажба на летище Търговище и това става по начин, като че ли това е действително приоритет за държавата. Очаква се да започне оценка на летището, която да продължи месеци. Оценката е направена експресно, буквално за седмици, и летището е оценено само за 445 хил. лв., като в това се включват: 945 декара площ – две сгради (едната на летището плюс ресторант с площ 845 кв. м и друга масивна едноетажна сграда за техническо обслужване – 216 кв. м). Оценката не е оспорена, след което се подават документи от четири фирми. На три от фирмите се отказва да бъдат допуснати до търга с тайно наддаване поради пропуски в документите и остава една-единствена фирма, на един 20-годишен младеж, втори курс студент във Варненския свободен университет – Иво Петров, който е обявен за победител. Съжалявам, че господин Мутафчиев не е тук, защото вероятно ще има отношение към него.
По този повод отправям към Вас следния въпрос, господин министър: защитен ли е според Вас общественият интерес при продажбата на летище Търговище? Ще предприемете ли действия за разтрогване на договора за продажба и ще поискате ли повторна оценка на летището от друг екип лицензирани оценители? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Иванов.
Има думата за отговор министър Цветков.
МИНИСТЪР АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Иванов, след като бях информиран за казуса с продажбата на активи от бившето летище Търговище, незабавно разпоредих на звеното за вътрешен одит към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията да бъде извършена спешна проверка по случая. В изготвения предварителен одитен доклад се съдържат констатации, отразяващи неспазени разпоредби и нарушения на някои процедури и изисквания на законови и подзаконови нормативни актове.
Съгласно оценката на лицензираните оценители, пазарната стойност на активите, представляващи бившето летище Търговище, е в размер на 445 хил. 235 лв., което е 10,49% от балансовата стойност на същите. Тоест почти 10 пъти по-ниска. Това буди основателни съмнения в коректността на проведената процедура, още повече, че лицензираният оценител е избран без конкурс.
За да се установи дали е засегнат общественият интерес от продажбата на имота, възложих изготвянето в най-кратки срокове на нова повторна оценка на активите на бившето летище Търговище от друг екип независими лицензирани оценители. Новата оценка ще бъде готова до две седмици.
Уважаеми господин Иванов, след получаване на възложената нова оценка на обекта и в случай, че в окончателния одитен доклад се потвърдят констатациите за извършени нарушения на звеното за вътрешен одит към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, от моя страна ще бъдат предприети всички необходими законови действия за опазване интересите на държавата и обществото. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин министър.
Заповядайте за реплика, господин Иванов.
ИВАН ИВАНОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Удовлетворен съм от позицията, която заемате. Искам да Ви пожелая действията, които заявихте, че ще бъдат предприети, действително да бъдат осъществени в сроковете, които заявихте. Защото тази сделка, извършена буквално в последните дни на предишното управление, дава отговор на част от въпросите, които постави господин Мутафчиев, свързани с клеветене на управлението. Няма клевета в това да се заяви ясно, че министерството не е изпълнило своите ангажименти, за да защити обществения интерес, а не е изпълнило своите ангажименти, защото летище Търговище всъщност е част от летище Пловдив, чийто принципал е министърът на транспорта, защото тогава той се казваше само министър на транспорта. Министърът на транспорта трябваше да оспори направената оценка именно с аргумента, че тя е 10 пъти по-ниска от балансовата стойност на летище Търговище.
На следващо място, търгът реално губи своя смисъл, ако са отстранени всички останали участници с изключение на един-единствен. Там също търгът можеше да бъде преустановен. Това е низ от нарушения, низ от липса на действия в защита на общественият интерес.
Пожелавам Ви да осъществите действително, първо, оценката, която сте възложили, да бъде направена по действителната стойност на летището. Второ, да се проведе един прозрачен търг, колкото е възможно с повече участници, за да може, след като летището ще бъде действително продадено, в страната да влязат повече приходи в този момент на икономическа и финансова криза, защото те ще бъдат в интерес на обществото. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Иванов.
Ще ползвате ли право на дуплика? Не.
От народния представител Драгомир Стойнев от Парламентарната група на Коалиция за България е постъпил въпрос до господин Тотю Младенов – министър на труда и социалната политика, относно намеренията за изплащане на енергийните помощи за 2009 и  2010 г.
Господин Стойнев, заповядайте да развиете въпроса си.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми заместник-председатели на Народното събрание, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, в публичното пространство се появи информация, че енергийните помощи за социално слабите граждани няма да се изплащат по досегашния ред преди началото на отоплителния сезон, а ще бъдат изплащани на два пъти – в края на годината, говорим за м. ноември и декември, и в началото на 2010 г.
Към мен се обърнаха много социално слаби граждани от Софийска област, но аз Ви задавам въпрос от името на тези 333 хил. социално слаби граждани на тази страна, тъй като за тях тези енергийни помощи са жизнено важни. 
Господин министър, хората са притеснени от съвсем простият факт – ако Вие наистина разделите помощите на два пъти, ще ги ограничите в количеството закупени енергийни ресурси.
Какво имам предвид? Всички знаем, че примерно дървата и въглищата струват по-евтино преди началото на отоплителния сезон, отколкото ако бъдат закупени през януари, февруари или март, да речем. Това означава, че за дадена сума пари хората ще си купят    по-малки количества от тези енергийни ресурси. От друга страна, ако предприемете подобна стъпка, вие ще накарате тези социално слаби хора, които са най-уязвимите в нашето общество, да плащат и два пъти транспорт. 
Именно поради тази причина, господин министър, искам тук да информирате Народното събрание за мотивите и по възможност за окончателното Ви решение по този социален въпрос. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Заповядайте, господин Младенов.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Стойнев, в изпълнение на Постановление на Министерския съвет № 196 от 11 август т.г. за допълнителни мерки за ограничаване нелихвените разходи и трансферите по републиканския бюджет за 2009 г. всички първостепенни разпоредители с бюджетни кредити представиха в Министерството на финансите актуализирано разпределение на своите бюджети по програми и по политики. Съгласно цитираното постановление бюджетът на Министерството на труда и социалната политика беше намален с 90,5 млн. лв. Вследствие на извършения анализ на изпълнението на различните програми за първото полугодие за тази година и очакванията за равнището на разходите до м. декември бяха предприети различни мерки, гарантиращи реализацията на политиката при спазване на строга финансова дисциплина в условията на икономическа криза и редуциран бюджет.
Една от мерките касае реализацията на програмата за целевото енергийно подпомагане в частта й за механизма на изпълнението на отпуснатите помощи за този отоплителен сезон. Беше сформирана работна група от експерти на Министерството на труда, Агенцията за социално подпомагане, която да разработи промените в тази наредба, с която се регламентира отпускането на този вид помощ. Тъй като това е най-широкообхватната програма в областта на социалното подпомагане и защитата на хората с ниски доходи, проектът беше предоставен за обсъждане на вниманието на социалните партньори в Комисията по доходи и жизнено равнище към Националния съвет за тристранно сътрудничество. Съвместно с тях бяха прецизирани и доработени предложените текстове, като целта на всички беше да се минимизират рисковете за хората и да се намери оптималният вариант за гарантиране на социалната им защита в този кризисен период. На 24 август 2009 г. проектът за изменение и допълнение беше утвърден от Националния съвет за тристранно сътрудничество.
Позволете ми накратко да ви запозная с новите моменти от тази наредба в условията и реда за отпускането на целевата помощ. Променя се механизмът на изплащането на целевата помощ, като вместо еднократно и авансово тя ще се изплаща в пари на два пъти – до 31 декември за месеците ноември и декември за текущата година и до 31 януари за месеците януари, февруари и март. На хората, които се отопляват с твърдо гориво, се дава възможност за личен избор по отношение на начина на получаване на целевата помощ в пари или чрез превод на отпуснатата помощ на избран от тях търговец на твърдо гориво, който ще им го достави.
Във втория случай разплащането ще се осъществява директно между дирекциите „Социално подпомагане” и търговците. В случаи, когато снабдяването с твърди горива бъде затруднено и същите не бъдат доставени, със заповед на директора на Дирекция „Социално подпомагане” помощта ще може да бъде предоставена на правоимащите лица и семейства в пари. Наредбата влиза в сила от датата на публикуването й в „Държавен вестник” и предвид съкратените срокове за реализацията Агенцията за социално подпомагане има готовност и ще предприеме необходимите действия за осъществяване на кампания в средствата за масово осведомяване и по места чрез териториалните структури за подробно разясняване на тези промени. Приемането на документи ще продължи до 31 октомври, като нашите очаквания са броят на подадените молби и декларации да достигне около 360 хиляди. За изплащането на отпуснатите помощи при променения механизъм за двукратно разплащане до края на годината ще бъдат необходими около 39,7 млн. лв. За помощите за м. януари, февруари и март 2010 г. ще бъдат необходими около 59 млн. лв., които ще се осигурят от бюджета на Министерството на труда и социалната политика в началото на следващата година и ще се изплатят до края на м. януари 2010 г.
Уважаеми господин Стойнев, за да може максимално да бъдем полезни и да защитим интересите на хората, започнахме целенасочена кампания по места. Още през първата половина на м. август са предприети необходимите действия от териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане за провеждането на предварителна разяснителна кампания, насочена към търговците на твърди горива. Целта е те да бъдат запознати с подготвените промени и да бъдат убедени, че могат без притеснения да доставят на хората твърдо гориво за целия сезон, без за него да е заплатена пълната цена, и че в тези случаи дължимите суми ще им бъдат приведени още в началото на следващата година от нас. Още повече, че тази практика съществуваше в продължение на няколко години и никой от тях не е имал проблеми, когато контрагент е била самата държава. 
Искам да ви уверя, че всеки човек, който има право на подпомагане, ще го получи и няма да има случай, в който помощите да бъдат спрени поради липса на средства. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин министър.
Заповядайте, господин Стойнев.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (КБ): Благодаря Ви, господин министър.
Това, което ме притеснява, е, че заявихте, че първата помощ ще бъде изплатена до 31 декември. Това означава, че хората ще трябва сами да авансират закупуването на именно тези енергийни ресурси. Пак повтарям, това са най-уязвите хора в нашето общество, те нямат този ресурс. Второто плащане ще бъде в края на 31 януари, а няма как да стане по простата причина, че постановлението за изпълнение на бюджета се приема горе-долу около 31 януари. Това означава, че ще отидем към м. февруари за плащането на втората част от необходимите енергийни ресурси. Тогава тези 333 хил. души ще студуват януари, февруари и март. Наистина Ви умолявам от името на тези хора да предприемете нужните действия, да преразгледате своята политика, защото тези хора не заслужават такова отношение. Благодаря ви. (Шум и реплики от ГЕРБ.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте за дуплика, господин Младенов.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, господин Стойнев! Обясних в моето експозе, че нито един гражданин на Република България, който има право на социална помощ за отопление, няма да бъде ощетен. Що се отнася до средствата, които ще бъдат осигурени до 31 януари 2010 г. на тези граждани, които пожелаят да си набавят дърва и въглища за целия сезон още сега, за плащанията, които ще направи Министерството на труда и социалната политика до тези фирми, ще бъде спазен срокът 31 януари, тъй като министърът на финансите го е гарантирал в Националния съвет за тристранно сътрудничество пред социалните партньори.
Искам да Ви уведомя, че няма да има никакъв проблем за хората и това ще бъде разяснено навсякъде в цялата страна. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин министър.
С това приключихме парламентарният контрол за днешното пленарно заседание.
Следващото редовно заседание ще бъде в сряда, 9 септември, от 9,00 ч.
Закривам настоящото пленарно заседание. (Звъни.)

 (Закрито в 12,22 ч.)Председател:
			Цецка Цачева

Секретари:
			Петър Хлебаров

			Пламен Нунев