Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Бойко Стефанов Великов 67 Велико Търново, България английски, немски, руски преподавател boyko.velikov@parliament.bg
Димитър Иванов Абаджиев 56 Омуртаг, България английски, руски юрист abadjiev@bsbg.net
Лъчезар Благовестов Тошев 59 Свищов, България английски, немски, руски биолог l.toshev@parliament.bg
Марио Иванов Тагарински 63 Ямбол, България английски, руски инженер m.tagarinski@parliament.bg, mtg@dir.bg
Иван Николаев Иванов 76 Пловдив, България английски, френски, руски инженер ivan.n.ivanov@parliament.bg; dsbivanov@yahoo.com
Стела Димитрова Ангелова-Банкова 72 с. Тлачене, България руски преподавател
Исмет Яшаров Саралийски 66 Кърджали, България
Георги Костов Станилов 65 Бургас, България
Мариана Йонкова Костадинова 61 Гълъбово, България английски, руски икономист
Сийка Недялкова Димовска 46 Дупница, България
Кръстьо Илиев Петков 78 Димово, България krp@primasoft.bg
Димитър Цвятков Йорданов 58 с. Обединение, България английски, руски икономист dymitar@abv.bg
Христо Любенов Георгиев 83 София, България преподавател
Мустафа Зинал Хасан 61 Хасково, България
Недялко Иванов Калъчев 53 София, България cibalob@.com