Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Алиосман Ибраим Имамов 70 с. Абланица, България английски, руски преподавател aliosman.imamov@parliament.bg
Дурхан Мехмед Мустафа 52 с. Добра поляна, България руски, турски юрист DMustafa@parliament.bg
Джевдет Ибрям Чакъров 63 Асеновград, България английски, руски лекар djevdet.chakarov@parliament.bg
Андрей Лазаров Пантев 84 с. Раковица, България английски, руски историк a.pantev@parliament.bg
Хасан Илияз Хаджихасан 68 Велико Търново, България икономист H.Hadjihasan@parliament.bg
Марио Иванов Тагарински 65 Ямбол, България английски, руски инженер m.tagarinski@parliament.bg, mtg@dir.bg
Корман Якубов Исмаилов 51 София, България английски, руски, турски икономист korman@parliament.bg
Ремзи Дурмуш Осман 59 Кърджали, България английски, руски юрист remzi.osman@parliament.bg
Неджми Ниязи Али 51 с. Устрен, България английски, руски икономист n.ali@parliament.bg,nedzhmi.ali@parliament.bg
Юнал Тасим Тасим 61 Момчилград, България руски, турски инженер U.Tasim@parliament.bg
Димитър Йорданов Чукарски 53 Видин, България английски, руски, полски юрист d.chukarski@parliament.bg
Бисерка Борова Петрова 46 Монтана, България английски, руски юрист b.petrova@parliament.bg
Дарин Величков Матов 60 Искър, България руски икономист d.matov@parliament.bg
Румен Йорданов Петков 62 Плевен, България руски преподавател rumen.petkov@parliament.bg
Митхат Сабри Метин 51 , английски, турски юрист mithat.metin@parliament.bg
Менда Кирилова Стоянова 67 София, България английски, руски икономист menda.stoyanova@parliament.bg
Петя Николова Раева 47 Пловдив, България английски, руски юрист p.raeva@parliament.bg
Белгин Фикри Шукри 50 Исперих, България руски инженер belgin@parliament.bg
Рамадан Байрам Аталай 66 с. Мъдрево, България руски, турски инженер ratalay@parliament.bg
Хасан Ахмед Адемов 70 Исперих, България английски, руски лекар ademov@parliament.bg
Емел Етем Тошкова 65 Исперих, България английски, руски инженер emel.etem@parliament.bg
Митхат Мехмед Табаков 62 Дулово, България английски, руски, турски лекар tab61@parliament.bg
Асен Димитров Гагаузов 70 Сливен, България руски икономист asen.gagauzov@parliament.bg
Юлиана Генчева Колева 65 Сливен, България английски, френски юрист yuliana.koleva@parliament.bg
Янко Александров Янков 68 с. Беброво, България английски, руски инженер yanko.yankov@parliament.bg
Екатерина Иванова Михайлова 67 Пазарджик, България английски юрист e.michaylova@parliament.bg
Даниел Георгиев Георгиев 45 Бухово, България английски, немски икономист daniel.georgiev@parliament.bg
Емил Кирилов Иванов 58 Мездра, България руски публ. администратор, еколог emil.ivanov@parliament.bg
Касим Исмаил Дал 61 с. Дръндар, България руски, турски непоказана kasim.dal@parliament.bg
Гюнер Фариз Сербест 57 с. Силен, България английски, руски, турски агроном G.Serbest@parliament.bg
Тунчер Мехмедов Кърджалиев 54 Търговище, България руски, турски лекар Kardjaliev@parliament.bg
Юнал Саид Лютфи 79 Харманли, България английски, френски, турски международник younal.loutfi@parliament.bg
Георги Велков Колев 65 Шумен, България руски архитект georgi.kolev@parliament.bg
Христо Дамянов Бисеров 68 Хасково, България френски, руски юрист h.bisserov@parliament.bg
Четин Хюсеин Казак 51 , английски, френски, руски, турски юрист tchetin.kazak@parliament.bg
Атанас Тодоров Мерджанов 60 Елхово, България френски, руски социолог, друга atanas.merdjanov@parliament.bg
Светослав Тончев Тончев 53 Ямбол, България английски, руски юрист svetoslav.tonchev@parliament.bg
Рушен Мехмед Риза 55 с. Николаевка, България английски, турски икономист r.riza@parliament.bg
Румен Кирев Данев 53 Димитровград, България икономист r.danev@parliament.bg
Хамид Бари Хамид 50 с. Сини вир, България английски, руски, турски юрист hamid.hamid@parliament.bg
Лилия Кирилова Христова 65 Варна, България английски, руски икономист liliya.hristova@parliament.bg
Пламен Василев Славов 62 Асеновград, България английски, руски преподавател plamen.slavov@parliament.bg
Спас Янев Панчев 73 с. Илия, България английски, руски инженер, икономист spas.panchev@parliament.bg
Тотю Младенов Младенов 59 Враца, България английски, руски инженер totyu.mladenov@parliament.bg
Тунджай Османов Наимов 54 с. Жълт камък, България английски, руски инженер t.naimov@parliament.bg
Халил Реджепов Летифов 44 Смолян, България английски икономист H.Letifof@parliament.bg
Ферихан Илиязова Ахмедова 55 с. Смирненски, България руски, турски икономист Ferihan.Ahmedova@parliament.bg
Хюсеин Хасан Хафъзов 47 Бургас, България турски преподавател, журналист husein.hafizov@parliament.bg
Щерьо Щерев Щерев 68 Голямо Враново, България английски, турски инженер chtherio.chtherev@parliament.bg
Валентин Иванов Радев 65 Елин Пелин, България английски, руски инженер, икономист, преподавател valentin.radev@parliament.bg
Борис Цветков Цветков 50 София, България английски, руски преподавател boris.tsvetkov@parliament.bg
Атанас Зафиров Зафиров 52 Бургас, България руски икономист, историк Atanas.Zafirov@parliament.bg
Веселин Бориславов Вучков 54 Рила, България английски, руски юрист veselin.vuchkov@parliament.bg
Вежди Летиф Рашидов 71 Димитровград, България френски, руски, турски, чешки художник vezhdi.rashidov@parliament.bg
Валери Мирчев Жаблянов 58 София, България английски, руски преподавател valeri.jablyanov@parliament.bg
Владимир Иванов Иванов 52 София, България английски, руски икономист vladimir.ivanov@parliament.bg
Георги Симеонов Горанов 60 Плевен, България руски юрист, инженер georgi.goranov@parliament.bg
Георги Иванов Андонов 39 , непоказана georgi.andonov@parliament.bg
Дарин Иванов Димитров 61 Попово, България немски, руски лекар darin.dimitrov@parliament.bg
Димитър Ангелов Горов 52 Ловеч, България руски икономист dimitar.gorov@parliament.bg
Дора Илиева Янкова 63 с. Момчиловци, България руски юрист dora.yankova@parliament.bg
Димитър Николов Лазаров 69 Пловдив, България немски, руски юрист dimitar.lazarov@parliament.bg
Ердинч Исмаил Хайрула 49 Момчилград, България английски, руски инженер E.Hayrula@parliament.bg
Евгени Димитров Стоев 61 Велико Търново, България немски, руски икономист evgeni.stoev@parliament.bg
Желязко Иванов Желязков 67 Генерал Тошево, България немски, руски юрист zhelyazko.zhelyazkov@parliament.bg
Иван Тодоров Ибришимов 46 Дупница, България английски, руски лекар ivan.ibrishimov@parliament.bg
Камен Костов Костадинов 53 Шумен, България английски, руски, гръцки юрист kamen.kostadinov@parliament.bg
Любомир Димитров Христов 69 Шумен, България руски, турски инженер lyubomir.hristov@parliament.bg
Мустафа Фахри Ахмед 42 Кърджали, България английски, руски инженер, икономист mustafa.ahmed@parliament.bg
Мустафа Сали Карадайъ 53 с. Борино, България английски, турски икономист MUSTAFA.KARADAYI@parliament.bg
Невин Халил Хасан 55 с. Сокол, България икономист Nevin.Hasan@parliament.bg
Николай Николов Апостолов 58 Девня, България немски, руски инженер nikolay.apostolov@parliament.bg
Петър Василев Мутафчиев 62 Първомай, България руски инженер petar.mutafchiev@parliament.bg
Павел Алексеев Христов 40 Варна, България английски, немски, руски специалист ИТ pavel.hristov@parliament.bg
Ивайло Ангелов Московски 51 Плевен, България английски, немски, руски икономист ivaylo.moskovski@parliament.bg
Шендоан Ремзи Халит 36 Ардино, България английски, турски икономист Sh.Halit@parliament.bg
Георги Цветанов Марков 55 Свищов, България английски, руски икономист georgi.markov@parliament.bg
Нигяр Сахлим Джафер 57 Цар Калоян, България френски, руски, турски лекар health_committee@parliament.bg
Хами Ибрахимов Хамиев 41 Разград, България английски, турски агроном H.Hamiev@parliament.bg
Калин Иванов Милчев 44 Пловдив, България английски, немски, руски, испански, турски инженер kalin.milchev@parliament.bg
Пламен Христов Желязков 42 Добрич, България английски икономист plamen.zhelyazkov@parliament.bg
Биляна Йорданова Бекова 47 София, България икономист bilyana.bekova@parliament.bg