Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Георги Иванов Икономов 54 Банско, България английски, руски икономист georgi.ikonomov@parliament.bg
Георги Иванов Андонов 39 , непоказана georgi.andonov@parliament.bg
Корнелия Петрова Нинова 54 с. Крушовица, България английски, френски юрист korneliya.ninova@parliament.bg
Димитър Бойчев Петров 58 Поморие, България английски, руски мениджър dimitar.boychev@parliament.bg
Стоян Иванов Иванов 60 Бургас, България руски журналист stoyan.ivanov@parliament.bg
Стоян Янков Гюзелев 63 Бургас, България английски, немски, руски икономист stoyan.gyuzelev@parliament.bg
Димитър Йорданов Атанасов 62 Варна, България английски, руски инженер dimitar.atanasov@parliament.bg
Димитър Анастасов Карбов 51 Варна, България английски, руски стифадор, друга dimitar.karbov@parliament.bg
Йордан Кирилов Цонев 66 с. Карапелит, България английски, руски икономист jordan.tsonev@parliament.bg
Евгени Димитров Стоев 60 Велико Търново, България немски, руски икономист evgeni.stoev@parliament.bg
Марио Иванов Тагарински 64 Ямбол, България английски, руски инженер m.tagarinski@parliament.bg, mtg@dir.bg
Петър Владимиров Димитров 74 Клисура, България руски икономист p.dimitrov@parliament.bg
Никола Иванов Белишки 56 Панагюрище, България инженер nikola.belishki@parliament.bg
Рамадан Байрам Аталай 66 с. Мъдрево, България руски, турски инженер ratalay@parliament.bg
Любомир Владимиров Владимиров 49 Русе, България английски, руски университетски преподавател lyubomir.vladimirov@parliament.bg
Диан Тодоров Червенкондев 51 Сливен, България английски, руски икономист dian.chervenkondev@parliament.bg
Ариф Сами Агуш 70 с. Сандрово, България немски, руски инженер arif.agush@parliament.bg
Елин Елинов Андреев 55 с. Давидково, България преподавател elin.andreev@parliament.bg
Николай Тодоров Мелемов 59 с. Полковник Серафимово, България английски, руски лекар nikolay.melemov@parliament.bg, dermax@mail.bg
Борис Крумов Грозданов 77 с. Якимово, България немски, руски преподавател boris.grozdanov@parliament.bg
Анна Георгиева Янева 68 София, България руски икономист anna.yaneva@parliament.bg
Валентин Алексиев Николов 51 Габрово, България английски, руски инженер valentin.nikolov@parliament.bg
Румен Стоянов Овчаров 70 Бургас, България английски, френски, руски инженер rumen.ovcharov@parliament.bg
Стоян Тодоров Мавродиев 53 Хасково, България английски, руски икономист stoyan.mavrodiev@parliament.bg
Мартин Димитров Димитров 46 София, България английски, френски икономист dimitrovmartin@parliament.bg
Иван Йорданов Божилов 41 София, България английски, руски непоказана ivan.bozhilov@parliament.bg
Доброслав Дилянов Димитров 45 Плевен, България английски икономист dobroslav.dimitrov@parliament.bg
Камен Маринов Петков 45 София, България английски, руски, испански, италиански икономист kamen.petkov@parliament.bg
Петър Атанасов Курумбашев 55 Плевен, България английски, руски инженер, журналист pkouroumbashev@parliament.bg
Драгомир Велков Стойнев 47 Триполи, Либия английски, френски, руски икономист dragomir.stoynev@parliament.bg
Недялко Тенев Недялков 71 Стара Загора, България английски, немски, руски инженер nedyalko.nedyalkov@parliament.bg
Нели Иванова Калнева-Митева 63 с. Шаново, България английски, руски инженер neli.kalneva@parliament.bg: neli_iva@abv.bg
Иван Николаев Иванов 77 Пловдив, България английски, френски, руски инженер ivan.n.ivanov@parliament.bg; dsbivanov@yahoo.com
Лили Боянова Иванова 59 с. Габрица, България английски икономист lili.boyanova@parliament.bg
Делян Александров Добрев 45 Хасково, България английски икономист delian.dobrev@parliament.bg
Цвета Вълчева Караянчева 55 Болярово, България руски инженер tsveta.karayancheva@parliament.bg
Румен Кирев Данев 53 Димитровград, България икономист r.danev@parliament.bg
Недялко Живков Славов 49 Златоград, България английски икономист nedyalko.slavov@parliament.bg
Пламен Тенев Русев 58 Стара Загора, България английски, руски инженер plamen.roussev@parliament.bg