Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Дурхан Мехмед Мустафа 51 с. Добра поляна, България руски, турски юрист DMustafa@parliament.bg
Ирена Любенова Соколова 52 Перник, България английски, руски психолог, психотерапевт irena.sokolova@parliament.bg
Дарин Величков Матов 59 Искър, България руски икономист d.matov@parliament.bg
Камен Костов Костадинов 52 Шумен, България английски, руски, гръцки юрист kamen.kostadinov@parliament.bg
Ариф Сами Агуш 69 с. Сандрово, България немски, руски инженер arif.agush@parliament.bg
Драгомир Велков Стойнев 46 Триполи, Либия английски, френски, руски икономист dragomir.stoynev@parliament.bg
Емил Димитров Караниколов 63 Казанлък, България английски, немски, руски, шведски икономист emil.karanikolov@parliament.bg
Касим Исмаил Дал 60 с. Дръндар, България руски, турски непоказана kasim.dal@parliament.bg
Лили Боянова Иванова 59 с. Габрица, България английски икономист lili.boyanova@parliament.bg
Гюнер Фариз Сербест 57 с. Силен, България английски, руски, турски агроном G.Serbest@parliament.bg
Георги Велков Колев 64 Шумен, България руски архитект georgi.kolev@parliament.bg
Четин Хюсеин Казак 50 , английски, френски, руски, турски юрист tchetin.kazak@parliament.bg
Светослав Тончев Тончев 52 Ямбол, България английски, руски юрист svetoslav.tonchev@parliament.bg
Рушен Мехмед Риза 54 с. Николаевка, България английски, турски икономист r.riza@parliament.bg
Антоний Йорданов Йорданов 57 Пловдив, България английски, руски друга antoniy.yordanov@parliament.bg
Георги Цвятков Терзийски 56 Габрово, България английски, руски юрист georgi.terziyski@.parliament.bg
Спас Янев Панчев 73 с. Илия, България английски, руски инженер, икономист spas.panchev@parliament.bg
Ферихан Илиязова Ахмедова 55 с. Смирненски, България руски, турски икономист Ferihan.Ahmedova@parliament.bg
Атанас Зафиров Зафиров 51 Бургас, България руски икономист, историк Atanas.Zafirov@parliament.bg
Георги Стоянов Кадиев 56 Бургас, България английски, немски, руски, полски, виетнамски икономист georgi.kadiev@parliament.bg
Джевдет Ибрям Чакъров 62 Асеновград, България английски, руски лекар djevdet.chakarov@parliament.bg
Ердинч Исмаил Хайрула 48 Момчилград, България английски, руски инженер E.Hayrula@parliament.bg
Любен Петров Татарски 64 Разлог, България английски инженер l.tatarski@parliament.bg
Магдалена Ламбова Ташева 70 Горна Оряховица, България английски, руски журналист magdalena.tasheva@parliament.bg
Мехмед Юмер Атаман 53 с. Караманци, България немски икономист mehmed.ataman@parliament.bg
Пенко Атанасов Атанасов 60 Сунгурларе, България английски, руски агроном penko.atanasov@parliament.bg
Бюнямин Хюсеин Хасан 59 с. Трем, България английски, руски, турски преподавател byunyamin.hasan@parliament.bg