Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Яне Георгиев Янев 50 Сандански, България английски, френски, хърватски икономист yanev@parliament.bg;y.yanev@parliament.bg
Емил Йорданов Радев 50 , английски, немски, руски юрист emil.radev@parliament.bg
Бойко Стефанов Великов 67 Велико Търново, България английски, немски, руски преподавател boyko.velikov@parliament.bg
Николай Горанов Коцев 56 Враца, България руски предприемач, друга nikolay.kotzev@parliament.bg, n.kocev@abv.bg
Валентин Николов Иванов 59 Добрич, България руски икономист valentin.ivanov@parliament.bg
Десислав Славов Чуколов 46 Русе, България английски, немски, руски непоказана D.Chukolov@parliament.bg
Димо Георгиев Гяуров 58 Варна, България английски, руски юрист dimo.gyaurov@parliament.bg
Камен Костов Костадинов 51 Шумен, България английски, руски, гръцки юрист kamen.kostadinov@parliament.bg
Рушен Мехмед Риза 53 с. Николаевка, България английски, турски икономист r.riza@parliament.bg