Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Асен Йорданов Агов 73 София, България английски, френски, руски журналист Agov@parliament.bg
Марио Иванов Тагарински 63 Ямбол, България английски, руски инженер m.tagarinski@parliament.bg, mtg@dir.bg
Корман Якубов Исмаилов 49 София, България английски, руски, турски икономист korman@parliament.bg
Неджми Ниязи Али 49 с. Устрен, България английски, руски икономист n.ali@parliament.bg,nedzhmi.ali@parliament.bg
Димитър Иванов Аврамов 44 Монтана, България английски, немски икономист dimitar.avramov@parliament.bg
Георги Георгиев Пирински 73 Ню Йорк, САЩ английски, френски, руски икономист G.Pirinski@parliament.bg
Костадин Василев Язов 45 Рудозем, България икономист kostadin.yazov@parliament.bg
Доброслав Дилянов Димитров 44 Плевен, България английски икономист dobroslav.dimitrov@parliament.bg