Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Снежина Минчева Маджарова 55 Сливен, България английски юрист snezhina.madzharova@parliament.bg
Атанас Зафиров Зафиров 50 Бургас, България руски икономист, историк Atanas.Zafirov@parliament.bg
Веселин Вълев Пенев 59 Пловдив, България английски, руски икономист V.Penev@parliament.bg
Емил Йорданов Радев 51 , английски, немски, руски юрист emil.radev@parliament.bg
Красимир Неделчев Стефанов 51 София, България английски икономист krasimir.stefanov@parliament.bg
Кирил Николаев Добрев 50 София, България английски, руски икономист, инженер kiril.dobrev@parliament.bg
Любомир Ангелов Петков 45 Плевен, България английски, немски журналист lyubomir.petkov@parliament.bg
Мустафа Сали Карадайъ 52 с. Борино, България английски, турски икономист MUSTAFA.KARADAYI@parliament.bg
Волен Николов Сидеров 66 Ямбол, България журналист volen.siderov@parliament.bg
Илиан Сашов Тодоров 41 София, България английски, руски, испански ilian.todorov@parliament.bg
Шендоан Ремзи Халит 35 Ардино, България английски, турски икономист Sh.Halit@parliament.bg
Владислав Тошков Николов 48 Плевен, България английски икономист vladislav.nikolov@parliament.bg
Калина Петрова Балабанова 32 София, България английски, немски, руски инженер kalina.balabanova@parliament.bg
Димитър Георгиев Кочков 55 София, България английски, руски инженер, психолог dimitar.kochkov@parliament.bg
Ива Димитрова Кусева 45 Поморие, България английски, руски юрист iva.kuseva@parliament.bg