Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Яне Георгиев Янев 50 Сандански, България английски, френски, хърватски икономист yanev@parliament.bg;y.yanev@parliament.bg
Станчо Николов Тодоров 72 с. Близнаци, България инженер
Неджми Ниязи Али 49 с. Устрен, България английски, руски икономист n.ali@parliament.bg,nedzhmi.ali@parliament.bg
Владимир Николов Дамгов 74 София, България английски, френски, руски инженер
Борислав Любенов Великов 75 София, България английски, френски, немски, руски, чешки преподавател
Евдокия Иванова Манева-Бабулкова 76 София, България немски, руски икономист emaneva@vip.bg
Златко Тонев Златев 68 Бургас, България френски, руски инженер zlatkozlatev@abv.bg
Евгений Гинев Жеков 61 Стара Загора, България руски икономист ezekov@abv.bg
Йордан Петров Величков 81 с.Кондофрей, България английски, френски, руски, сърбо-хърватски юрист velichkov@mail.bg
Ваньо Евгениев Шарков 59 Белоградчик, България сърбо-хърватски лекар vanyo.sharkov@parliament.bg
Атанас Димитров Щерев 76 Първомай, България английски, руски лекар ashterev@hotmail.com
Иван Георгиев Стаматов 67 Ивайловград, България руски инженер pgns@nt14.parliament.bg
Джевдет Ибрям Чакъров 61 Асеновград, България английски, руски лекар djevdet.chakarov@parliament.bg
Николай Боянов Михайлов 75 Добрич, България английски, френски, руски непоказана