Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Несрин Мустафа Узун 53 с. Добра поляна, България английски, руски икономист
Петър Владимиров Димитров 73 Клисура, България руски икономист p.dimitrov@parliament.bg
Стоян Витанов Витанов 67 Велико Търново, България английски, руски икономист
Мариана Йонкова Костадинова 61 Гълъбово, България английски, руски икономист
Димитър Цвятков Йорданов 58 с. Обединение, България английски, руски икономист dymitar@abv.bg
Юнал Тасим Тасим 60 Момчилград, България руски, турски инженер U.Tasim@parliament.bg
Лидия Сантова Шулева 65 Велинград, България английски, руски икономист lshuleva@yahoo.com
Жори Йорданов Алексиев 71 Лом, България френски, руски инженер
Татяна Стоянова Калканова 57 Стара Загора, България английски, руски преподавател kalkanovat@hotmail.com
Васил Миланов Антонов 66 Монтана, България руски икономист vasil.antonov@parliament.bg
Митхат Сабри Метин 50 , английски, турски юрист mithat.metin@parliament.bg
Атанас Атанасов Папаризов 71 София, България английски, френски, руски, испански, шведски икономист 304ap@nt52.parliament.bg
Йордан Иванов Бакалов 61 Асеновград, България английски, руски инженер jordan.bakalow@parliament.bg
Георги Миланов Георгиев 66 с.Скрът, България английски, руски, турски лекар
Митко Иванов Димитров 60 Свиленград, България английски инженер mdimitrov@abv.bg
Йордан Мирчев Митев 81 с. Недялкова гращица, България немски, руски инженер
Нено Ненов Димов 57 София, България английски, френски друга
Кирил Николаев Добрев 50 София, България английски, руски икономист, инженер kiril.dobrev@parliament.bg
Георги Чавдаров Анастасов 65 София, България руски, гръцки икономист Georgi.Anastasov@parliament.bg
Петър Георгиев Кънев 68 с. Миладиновци, България английски, руски инженер petar.kanev@parliament.bg
Милен Емилов Велчев 56 София, България английски, руски икономист milenveltchev@yahoo.co.uk
Румен Стоянов Овчаров 70 Бургас, България английски, френски, руски инженер rumen.ovcharov@parliament.bg
Ясен Димитров Попвасилев 61 с.Габер, България икономист
Румен Асенов Ангелов 65 Перник, България английски, руски инженер r_angelov@abv.bg
Йордан Кирилов Цонев 65 с. Карапелит, България английски, руски икономист jordan.tsonev@parliament.bg
Асен Йорданов Агов 73 София, България английски, френски, руски журналист Agov@parliament.bg
Марина Борисова Дикова 57 Сандански, България английски, руски юрист
Борис Стефанов Николов 69 с.Ружинци, България руски инженер
Иван Матеев Иванов 77 Смолян, България руски юрист
Евгений Спасов Иванов 67 София, България английски, руски инженер eivanov@aroma-bg.com
Сияна Атанасова Фудулова 52 Балчик, България английски, руски инженер, икономист siyana.fudulova@parliament.bg
Диана Атанасова Хитова 68 с.Камен, България немски, руски юрист dhitova@mail.bg
Христо Кирилов Попов 59 Русе, България английски, френски, руски инженер hristo_popov1962@abv.bg
Минка Стоянова Русева 60 Чирпан, България руски инженер minka_ruseva@abv.bg