Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Партия За Против Въздържал се Отсъства
Заглавие Дата и час
Програма за работата на НС за 15 - 17.01.2014г. 2014-01-15 09:07:00 UTC
Изказване от името на ПГ-процедура-пряко предаване по БНТ и БНР 2014-01-15 09:16:00 UTC
ЗИД на Закона за кредитните институции - първо четене-процедура за достъп до пленарна зала на .... 2014-01-15 09:35:00 UTC
ЗИД на Закона за кредитните институции - първо четене 2014-01-15 09:56:00 UTC
Закон за предучилищното и училищното образование - първо четене - процедура за пряко предаване по БНТ и БНР - не е прието 2014-01-15 10:11:00 UTC
Закон за предучилищното и училищното образование - първо четене - процедура за пряко предаване по БНТ и БНР - не е прието- прегласуване 2014-01-15 10:13:00 UTC
ЗИД на Закона за защита от дискриминация - първо четене 2014-01-16 09:23:00 UTC
Ратификация на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и правителството на САЩ относно финансирана от САЩ техническа помощ - процедура за допускане в зала 2014-01-16 09:25:00 UTC
Ратификация на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и правителството на САЩ относно финансирана от САЩ техническа помощ - първо четене 2014-01-16 09:33:00 UTC
Ратификация на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и правителството на САЩ относно финансирана от САЩ техническа помощ - първо четене- процедура от А.Мерджанов за второ четене 2014-01-16 09:35:00 UTC
Ратификация на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и правителството на САЩ относно финансирана от САЩ техническа помощ - второ четене 2014-01-16 09:36:00 UTC
Решение за промяна в състава на Комисията по енергетика 2014-01-16 09:40:00 UTC
Решение за промяна в състава на Комисията по икономическа политика и туризъм 2014-01-16 09:41:00 UTC
Решение за промяна в състава на Комисията по въпросите на децата 2014-01-16 09:42:00 UTC
Решение за промяна в състава на Комисията по външна политика 2014-01-16 09:43:00 UTC
Решение за промяна в състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на евр. фондове 2014-01-16 09:44:00 UTC
Решение за промяна в състава на Комисията по труда и социалната политика 2014-01-16 09:45:00 UTC
ЗД на Закона за виното и спиртните напитки - първо четене - процедура за допускане в зала 2014-01-16 09:47:00 UTC
ЗД на Закона за виното и спиртните напитки - първо четене 2014-01-16 09:57:00 UTC
ЗД на Закона за виното и спиртните напитки - първо четене - прегласуване 2014-01-16 09:58:00 UTC
ЗИД на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина - второ четене- процедура за допускане в зала 2014-01-16 10:00:00 UTC
ЗИД на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина - второ четене- наименование 2014-01-16 10:02:00 UTC
ЗИД на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина - второ четене- параграф 1 2014-01-16 10:04:00 UTC
ЗИД на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина - второ четене- параграф 2 2014-01-16 10:05:00 UTC
ЗИД на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина - второ четене- параграф 3 - предложение от Д. Атанасова и група н.п. 2014-01-16 10:43:00 UTC
ЗИД на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина - второ четене- параграф 3 2014-01-16 10:44:00 UTC
ЗИД на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина - второ четене- параграф 3-процедура за прегласуване-Д.Атанасова 2014-01-16 12:10:00 UTC
ЗИД на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина - второ четене- параграф 4 2014-01-16 12:11:00 UTC
ЗИД на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина - второ четене- параграф 5 2014-01-16 12:12:00 UTC
ЗИД на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина - второ четене- параграф 6 2014-01-16 12:14:00 UTC