Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Партия За Против Въздържал се Отсъства
Заглавие Дата и час
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 53 - предложение от Ивелина Василева и група н.п. 2014-02-11 15:56:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 53 2014-02-11 15:57:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 54 - предложение от Ивелина Василева и група н.п. 2014-02-11 16:00:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 54 2014-02-11 16:01:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Раздел VІІІ - наименование 2014-02-11 16:02:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 55 - предложение от Ивелина Василева и група н.п. 2014-02-11 16:05:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 55 2014-02-11 16:06:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 56 2014-02-11 16:09:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 57 - предложение от Ивелина Василева и група н.п. 2014-02-11 16:18:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 57 2014-02-11 16:19:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 58 - предложение от Ивелина Василева и група н.п. 2014-02-11 16:45:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 58 2014-02-11 16:46:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Раздел ІХ - наименование 2014-02-11 16:48:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 59 - предложение от Ивелина Василева и група н.п. 2014-02-11 16:50:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 59 2014-02-11 16:50:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 60 предложение от Ивелина Василева и група н.п. 2014-02-11 16:52:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 60 2014-02-11 16:53:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 61 2014-02-11 16:56:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 64 2014-02-11 16:57:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 65 - предложение от Ивелина Василева и група н.п. 2014-02-11 16:59:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 65 2014-02-11 17:01:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 66 2014-02-11 17:02:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 67-предложение от Ивелина Василева и група н.п. 2014-02-11 17:05:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Раздел ІІЧлен 67 -отменено 2014-02-11 17:06:00 UTC
ЗИД на Закона за защита на лица 2014-02-26 10:12:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 67 2014-02-11 17:07:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене -Раздел ІІІ 2014-02-11 17:09:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 68 - предложение от Ивелина Василева и група н.п. 2014-02-11 17:11:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 68 2014-02-11 17:12:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 69 - предложение от Ивелина Василева и група н.п. 2014-02-11 17:13:00 UTC