Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Партия За Против Въздържал се Отсъства
Заглавие Дата и час
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 69 2014-02-11 17:14:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 70 2014-02-11 17:16:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 71 - предложение от Ивелина Василева и група н.п. 2014-02-11 17:19:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 71 - отпада 2014-02-11 17:19:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 72 (става параграф 71) 2014-02-11 17:23:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Раздел ІІ 2014-02-11 17:24:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 73 (става параграф 72) 2014-02-11 17:26:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 74 (става параграф 73)-предложение от Ивелина Василева и група н.п. 2014-02-11 17:28:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 74 (става параграф 73) 2014-02-11 17:28:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 75 (става параграф 74) 2014-02-11 17:30:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 76 (става параграф 75) 2014-02-11 17:33:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 77 и 78 (става параграф 76 и 77) 2014-02-11 17:34:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 79 - отпада 2014-02-11 17:35:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 80 2014-02-11 17:37:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 83 (става параграф 81) - предложение от Ивелина Василева и група н.п. 2014-02-11 17:39:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 83 (става параграф 81) 2014-02-11 17:40:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 84 (става параграф 82) 2014-02-11 17:41:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 85 (става параграф 83) -предложение от Ивелина Василева и група н.п. 2014-02-11 17:44:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Член 85 (става параграф 83) 2014-02-11 17:44:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - Допълнителни разпоредби 2014-02-11 17:45:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - параграф 1 2014-02-11 18:03:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - параграф 2 2014-02-11 18:10:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ - НАИМЕНОВАНИЕ 2014-02-11 18:11:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - параграф 3 - да бъде отхвърлен 2014-02-11 18:12:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - параграф 5 ( става параграф 3) 2014-02-11 18:14:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - параграф 6 - да бъде отхвърлен 2014-02-11 18:15:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - параграф 7 ( става параграф 4) 2014-02-11 18:16:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - параграф 8 ( става параграф 5) - параграф 10 ( става параграф 7) 2014-02-11 18:18:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - параграф 12 ( става параграф 8) 2014-02-11 18:25:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - параграф 13 ( става параграф 9) - параграф 14 ( става параграф 10) 2014-02-11 18:26:00 UTC