Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Партия За Против Въздържал се Отсъства
Заглавие Дата и час
Закон за оръжията 2010-07-23 13:46:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - параграф 15 ( става параграф 11) 2014-02-11 18:30:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - параграф 16 ( става параграф 12) -- параграф 18 ( става параграф 14) 2014-02-11 18:32:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - параграф 19да бъде отхвърлен 2014-02-11 18:34:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - параграф 19 ( става параграф 15) 2014-02-11 18:35:00 UTC
Закон за ограничаване изменението на климата - второ четене - параграф 20 ( става параграф 16) - параграф 24 ( става параграф 20) 2014-02-11 18:38:00 UTC
Програма за работата на НС за 12 - 14.02.2014г. 2014-02-12 09:04:00 UTC
Програма за работата на НС за 12 - 14.02.2014г.-предложение от Иван Вълков-изслушване на министъра на транспорта..... т.1 2014-02-12 09:10:00 UTC
Програма за работата на НС за 12 - 14.02.2014г.-предложение от Иван Вълков-изслушване на министъра на транспорта..... т.1- процедура за прегласуване - Ст.Иванов 2014-02-12 09:14:00 UTC
Програма за работата на НС за 12 - 14.02.2014г.-предложение от Гинче Караминова - закон за доброволчеството 2014-02-12 09:17:00 UTC
Програма за работата на НС за 12 - 14.02.2014г.-предложение от Гинче Караминова - закон за доброволчеството - процедура за прегласуване - Г.Караминова 2014-02-12 09:18:00 UTC
Решение за гласуване на вот на недоверие на Министерския съвет с министър-председател Пламен Орешарски за провала на правителството в областта на вътрешната сигурност и обществен ред 2014-02-12 09:23:00 UTC
Проект на Изборен кодекс - второ четене - наименование 2014-02-12 09:53:00 UTC
Проект на Изборен кодекс - второ четене - наименование 2014-02-12 09:54:00 UTC
Проект на Изборен кодекс - второ четене - наименование 2014-02-12 09:57:00 UTC
Проект на Изборен кодекс - второ четене - наименование 2014-02-12 09:59:00 UTC
Проект на Изборен кодекс - второ четене Член 1 - процедура Х.Хамид за прекратяване на дебатите 2014-02-12 10:10:00 UTC
Проект на Изборен кодекс - второ четене Член 1 - процедура Х.Хамид за прекратяване на дебатите - прегласуване 2014-02-12 10:12:00 UTC
Проект на Изборен кодекс - второ четене Член 1 - предложение от Кр.Ципов за редакция 2014-02-12 10:13:00 UTC
Проект на Изборен кодекс - второ четене Член 1 - предложение от Кр.Ципов за редакция - прегласуване 2014-02-12 10:15:00 UTC
Проект на Изборен кодекс - второ четене Член 1 - предложение от М. Карадайъ 2014-02-12 10:16:00 UTC
Проект на Изборен кодекс - второ четене Член 1 - предложение от М. Карадайъ 2014-02-12 10:18:00 UTC
Проект на Изборен кодекс - второ четене - Член 1 - предложение от Я.Стоилов за допълнение 2014-02-12 10:25:00 UTC
Проект на Изборен кодекс - второ четене - Член 1 - предложение от Я.Стоилов за допълнение-прегласуване 2014-02-12 10:29:00 UTC
Проект на Изборен кодекс - второ четене - Член 1 2014-02-12 10:30:00 UTC
Проект на Изборен кодекс - второ четене - Член 2 - предложение от Ц.Цачева 2014-02-12 12:02:00 UTC
Проект на Изборен кодекс - второ четене - Член 2 2014-02-12 12:03:00 UTC
Проект на Изборен кодекс - второ четене - Член 3- процедура Янаки Стоилов-заседанието до 19 ч. 2014-02-12 12:04:00 UTC
Проект на Изборен кодекс - второ четене - Член 3 - предложение от Павел Шопов 2014-02-12 13:41:00 UTC
Проект на Изборен кодекс - второ четене - Член 3 -предложение от Мустафа Карадайъ 2014-02-12 13:42:00 UTC