Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Партия За Против Въздържал се Отсъства
Заглавие Дата и час
Проект на Изборен кодекс - второ четене - Член 15-няма кворум-процедура за прегласуване 2014-02-12 16:19:00 UTC
Проект на Изборен кодекс - второ четене - Член 16 - предложение от Мустафа Карадайъ 2014-02-12 16:28:00 UTC
Проект на Изборен кодекс - второ четене - Член 16 - предложение от М.Манолова 2014-02-12 16:29:00 UTC
Проект на Изборен кодекс - второ четене - Член 16 2014-02-12 16:30:00 UTC
Проект на Изборен кодекс - второ четене - Член 16а - предложение от Ц.Цачева 2014-02-12 16:50:00 UTC
Проект на Изборен кодекс - второ четене - Член 17 - предложение от Мустафа Карадайъ 2014-02-13 09:03:00 UTC
Проект на Изборен кодекс - второ четене - Член 17 - предложение от Мая Манолова и група н.п. 2014-02-13 09:04:00 UTC
Проект на Изборен кодекс - второ четене - Член 17 - предложение от Ц.Цачева 2014-02-13 09:05:00 UTC
Проект на Изборен кодекс - второ четене - Член 17 2014-02-13 09:05:00 UTC
Проект на Изборен кодекс - второ четене - Глава трета 2014-02-13 09:24:00 UTC
Проект на Изборен кодекс - второ четене - Глава трета 2014-02-13 09:25:00 UTC
Проект на Изборен кодекс - второ четене - Член 18 - предложение от Мустафа Карадайъ 2014-02-13 09:26:00 UTC
Проект на Изборен кодекс - второ четене - Член 18 - предложение от Ц.Цачева 2014-02-13 09:27:00 UTC
Проект на Изборен кодекс - второ четене - Член 18 2014-02-13 09:28:00 UTC
Проект на Изборен кодекс - второ четене - Член 19 2014-02-13 09:30:00 UTC
Закон за оръжията 2010-07-30 09:31:00 UTC
Проект на Изборен кодекс - второ четене - Раздел ІІ 2014-02-13 09:30:00 UTC
Проект на Изборен кодекс - второ четене - Член 20 - предложение от Ц.Цачева 2014-02-13 09:32:00 UTC
Проект на Изборен кодекс - второ четене - Член 20 2014-02-13 09:33:00 UTC
Проект на Изборен кодекс - второ четене - Член 20а - предложение от Ц.Цачева 2014-02-13 09:34:00 UTC
Проект на Изборен кодекс - второ четене - Член 21 2014-02-13 09:36:00 UTC
Проект на Изборен кодекс - второ четене - Член 22 2014-02-13 09:38:00 UTC
Проект на Изборен кодекс - второ четене - Член 25 2014-02-13 09:41:00 UTC
Проект на Изборен кодекс - второ четене - Член 26 и Член 27 2014-02-13 09:42:00 UTC
Проект на Изборен кодекс - второ четене - Член 28 2014-02-13 09:47:00 UTC
Проект на Изборен кодекс - второ четене - Член 31 - предложение от Мустафа Карадайъ 2014-02-13 09:49:00 UTC
Проект на Изборен кодекс - второ четене - Член 31 2014-02-13 09:50:00 UTC
Проект на Изборен кодекс - второ четене - Член 32 2014-02-13 09:51:00 UTC
Проект на Изборен кодекс - второ четене - Член 33 - предложение от Ц.Цачева 2014-02-13 09:54:00 UTC
Проект на Изборен кодекс - второ четене - Член 33 2014-02-13 09:54:00 UTC