Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Партия За Против Въздържал се Отсъства
Заглавие Дата и час
Регистрация 2009-11-19 09:05:00 UTC
Регистрация 2009-11-19 09:09:00 UTC
Програма за работата на НС за 18 - 20 ноември 2009г.-предложение на Ц.Цачева за две нови точки 2009-11-19 09:13:00 UTC
Решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България-процедура за допускане в зала 2009-11-19 09:17:00 UTC
Решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България 2009-11-19 09:49:00 UTC
Решение за прекратяване пълномощията на народен представител 2009-11-19 09:53:00 UTC
ЗИД на Закона за здравното осигуряване -първо четене-вносител-В.Шарков и М.Димитров 2009-11-19 10:58:00 UTC
ЗИД на Закона за здравното осигуряване -първо четене-вносител-Лъчезар Иванов 2009-11-19 10:59:00 UTC
ЗИД на закона за водите - второ четене-наименование 2009-11-19 11:42:00 UTC
ЗИД на закона за водите - второ четене-процедура за допускане в зала 2009-11-19 11:44:00 UTC
ЗИД на закона за водите - второ четене-параграф 1 2009-11-19 11:44:00 UTC
ЗИД на закона за водите - второ четене-параграф 2 2009-11-19 11:46:00 UTC
ЗИД на закона за водите - второ четене-параграф 8 (става параграф 10) 2009-11-19 11:56:00 UTC
ЗИД на закона за водите - второ четене-Преходни и заключителни разпоредби 2009-11-19 11:57:00 UTC
ЗИД на закона за водите - второ четене-нов параграф 11 2009-11-19 11:58:00 UTC
ЗИД на закона за водите - второ четене-параграф 9 (става параграф 12) 2009-11-19 12:01:00 UTC
Закон за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2010 г.-първо четене-процедура за допускане в зала 2009-11-19 12:04:00 UTC
Закон за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2010 г.-първо четене 2009-11-19 12:20:00 UTC
Решение относно подкрепа на европейски актове за осъждане на престъпленията на комунистическите и националсоциалистическите режими-точка 1 2009-11-19 13:28:00 UTC
Решение относно подкрепа на европейски актове за осъждане на престъпленията на комунистическите и националсоциалистическите режими-точка 2 2009-11-19 13:29:00 UTC
Решение относно подкрепа на европейски актове за осъждане на престъпленията на комунистическите и националсоциалистическите режими-точка 3 2009-11-19 13:30:00 UTC
Решение относно подкрепа на европейски актове за осъждане на престъпленията на комунистическите и националсоциалистическите режими-точка 4 2009-11-19 13:31:00 UTC
Решение относно подкрепа на европейски актове за осъждане на престъпленията на комунистическите и националсоциалистическите режими-точка 6 2009-11-19 13:33:00 UTC
Решение относно подкрепа на европейски актове за осъждане на престъпленията на комунистическите и националсоциалистическите режими-точка 7 2009-11-19 13:34:00 UTC
Решение относно подкрепа на европейски актове за осъждане на престъпленията на комунистическите и националсоциалистическите режими 2009-11-19 13:35:00 UTC
Решение за приемане Декларация на Народното събрание на Република България по повод Резолюция на Съвета по правата на човека на ООН № S-12/1 от 16 октомври 2009г. и ""доклада Голдстоун""-процедура Пирински-прекратяване разискванията" 2009-11-19 13:50:00 UTC
Решение за приемане Декларация на Народното събрание на Република България по повод Резолюция на Съвета по правата на човека на ООН № S-12/1 от 16 октомври 2009г. и ""доклада Голдстоун""-процедура Пирински-отлагане гласуването" 2009-11-19 13:51:00 UTC
ЗИД на Закона за влизането 2009-11-19 13:53:00 UTC
ЗИД на Закона за влизането 2009-11-19 14:04:00 UTC
ЗИД на Закона за чужденците в Република България - първо четене 2009-11-19 14:17:00 UTC