Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Партия За Против Въздържал се Отсъства
Заглавие Дата и час
ЗИД на Закона за защита срещу домашното насилие - първо четене 2009-11-19 14:30:00 UTC
Регистрация 2009-11-20 11:14:00 UTC
Регистрация 2009-11-25 09:04:00 UTC
Програмата за работата на НС за 25-27 ноември 2009г. 2009-11-25 09:08:00 UTC
Решение за попълване състава на Комисията по образованието 2009-11-25 09:13:00 UTC
ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност - второ четене- процедура за допускане в зала 2009-11-25 09:15:00 UTC
ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност - второ четене- наименование 2009-11-25 09:16:00 UTC
ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност - второ четене- параграф 1 2009-11-25 09:17:00 UTC
ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност - второ четене- параграф 2-9 2009-11-25 09:18:00 UTC
ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност - второ четене- параграф 10 2009-11-25 09:19:00 UTC
ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност - второ четене- параграф 11 2009-11-25 09:20:00 UTC
ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност - второ четене- параграф 12-предложение Петър Димитров 2009-11-25 10:35:00 UTC
ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност - второ четене- параграф 12-. 2009-11-25 10:36:00 UTC
ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност - второ четене- параграф 13 2009-11-25 10:37:00 UTC
ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност - второ четене- параграф 14 нов 2009-11-25 10:39:00 UTC
ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност - второ четене- параграф 14 (става параграф 15) 2009-11-25 10:39:00 UTC
ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност - второ четене- параграф 15(става параграф 16) 2009-11-25 10:40:00 UTC
ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност - второ четене- параграф 16(става параграф 17) и п.17(става п.18) 2009-11-25 10:41:00 UTC
ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност - второ четене- параграф 18(става параграф 19) 2009-11-25 10:43:00 UTC
ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност - второ четене- параграф 19(става параграф 20) 2009-11-25 10:43:00 UTC
ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност - второ четене- параграф 20(става параграф 21) -предл.Мартин Димитров по т.4 2009-11-25 10:50:00 UTC
ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност - второ четене- параграф 20(става параграф 21) 2009-11-25 10:51:00 UTC
ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност - второ четене- параграф 21(става параграф 22) 2009-11-25 10:52:00 UTC
ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност - второ четене- параграф 22(става параграф 23) 2009-11-25 10:54:00 UTC
ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност - второ четене- параграф 23(става параграф 24) 2009-11-25 10:56:00 UTC
ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност - второ четене- параграф 24(става параграф 25) 2009-11-25 10:57:00 UTC
ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност - второ четене- параграф 25(става параграф 26) 2009-11-25 10:58:00 UTC
ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност - второ четене- параграф 26(става параграф 27) - п.28(става п. 29) 2009-11-25 10:58:00 UTC
ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност - второ четене- параграф 29(става параграф 30) - предл.М.Димитров и Мариана Даракчиева 2009-11-25 11:50:00 UTC
ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност - второ четене- параграф 29(става параграф 30) 2009-11-25 11:51:00 UTC