Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Партия За Против Въздържал се Отсъства
Заглавие Дата и час
ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност - второ четене- параграф 30 и 31(става параграф 31 и 32) 2009-11-25 11:52:00 UTC
ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност - второ четене- параграф 32(става параграф 33) 2009-11-25 11:53:00 UTC
ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност - второ четене- параграф 33(става параграф 34) 2009-11-25 11:54:00 UTC
ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност - второ четене- нов параграф 35 2009-11-25 11:54:00 UTC
ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност - второ четене- параграф 34-38(става параграф 36-40) 2009-11-25 11:55:00 UTC
ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност - второ четене- параграф 39(става параграф 41) 2009-11-25 11:56:00 UTC
ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност - второ четене- параграф 40(става параграф 42) -пр. Мартин Димитров 2009-11-25 11:58:00 UTC
ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност - второ четене- параграф 40(става параграф 42) 2009-11-25 11:58:00 UTC
ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност - второ четене- параграф 41(става параграф 43) 2009-11-25 11:59:00 UTC
ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност - второ четене- параграф 42-отпадане 2009-11-25 12:00:00 UTC
ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност - второ четене- параграф 43-46(става параграф 44-47) 2009-11-25 12:01:00 UTC
ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност - второ четене- параграф 47(става параграф 48) 2009-11-25 12:07:00 UTC
ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност - второ четене- Преходни и заключителни разпоредби 2009-11-25 12:08:00 UTC
ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност - второ четене- параграф 48(става параграф 49) 2009-11-25 12:09:00 UTC
ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност - второ четене- параграф 49(става параграф 50) 2009-11-25 12:10:00 UTC
ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност - второ четене- нов параграф 51 2009-11-25 12:12:00 UTC
ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност - второ четене- параграф 50(става параграф 52) 2009-11-25 12:13:00 UTC
ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност - второ четене- нови параграфи 53 2009-11-25 12:14:00 UTC
ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност - второ четене- параграф 51(става параграф 56)-предл.М.Димитров 2009-11-25 12:15:00 UTC
ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност - второ четене- параграф 51(става параграф 56) 2009-11-25 12:16:00 UTC
ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност - второ четене- параграф 52(става параграф 57) 2009-11-25 12:17:00 UTC
ЗИД на Закона за данъците върху доходите на физическите лица - второ четене-процедура за допускане в зала 2009-11-25 12:18:00 UTC
ЗИД на Закона за данъците върху доходите на физическите лица - второ четене-наименование 2009-11-25 12:19:00 UTC
ЗИД на Закона за данъците върху доходите на физическите лица - второ четене-параграф 1-предл.Георги Анастасов 2009-11-25 12:43:00 UTC
ЗИД на Закона за данъците върху доходите на физическите лица - второ четене-параграф 1-предл.Огнян Стоичков 2009-11-25 12:47:00 UTC
ЗИД на Закона за данъците върху доходите на физическите лица - второ четене-параграф 1 2009-11-25 12:48:00 UTC
ЗИД на Закона за данъците върху доходите на физическите лица - второ четене-параграф 2-предл.Огнян Стоичков 2009-11-25 12:52:00 UTC
ЗИД на Закона за данъците върху доходите на физическите лица - второ четене-параграф 2 2009-11-25 12:53:00 UTC
ЗИД на Закона за данъците върху доходите на физическите лица - второ четене-параграф 3 - предл.Г.Анастасов-параграф 3 да отпадне 2009-11-25 12:58:00 UTC
ЗИД на Закона за данъците върху доходите на физическите лица - второ четене-параграф 3 - предл.Имамов 2009-11-25 12:59:00 UTC