Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Партия За Против Въздържал се Отсъства
Заглавие Дата и час
ЗИД на Закона за данъците върху доходите на физическите лица - второ четене-параграф 3 2009-11-25 13:00:00 UTC
ЗИД на Закона за данъците върху доходите на физическите лица - второ четене-параграф 4 2009-11-25 13:03:00 UTC
ЗИД на Закона за данъците върху доходите на физическите лица - второ четене-параграф 5 2009-11-25 13:04:00 UTC
ЗИД на Закона за данъците върху доходите на физическите лица - второ четене-параграф нов предл.Я.Стоилов и М.Миков 2009-11-25 13:31:00 UTC
ЗИД на Закона за данъците върху доходите на физическите лица - второ четене-параграф нов 6 2009-11-25 13:32:00 UTC
ЗИД на Закона за данъците върху доходите на физическите лица - второ четене-параграф нов 7 2009-11-25 13:34:00 UTC
ЗИД на Закона за данъците върху доходите на физическите лица - второ четене-параграф нов 8 2009-11-25 13:35:00 UTC
ЗИД на Закона за данъците върху доходите на физическите лица - второ четене-параграф 6(става параграф 9) и пар.7(става пар.10) 2009-11-25 13:36:00 UTC
ЗИД на Закона за данъците върху доходите на физическите лица - второ четене-параграф нов 11 2009-11-25 13:38:00 UTC
ЗИД на Закона за данъците върху доходите на физическите лица - второ четене-параграф 8(става параграф 12) 2009-11-25 13:38:00 UTC
ЗИД на Закона за данъците върху доходите на физическите лица - второ четене-параграф нов 13 2009-11-25 13:39:00 UTC
ЗИД на Закона за данъците върху доходите на физическите лица - второ четене-параграф нов 14 2009-11-25 13:41:00 UTC
ЗИД на Закона за данъците върху доходите на физическите лица - второ четене-параграф 9 (става параграф 15) 2009-11-25 13:43:00 UTC
ЗИД на Закона за данъците върху доходите на физическите лица - второ четене-параграф 9 (става параграф 15)-процедура за прегласуване 2009-11-25 13:44:00 UTC
ЗИД на Закона за данъците върху доходите на физическите лица - второ четене-параграф 10 (става параграф 15) 2009-11-25 13:45:00 UTC
ЗИД на Закона за данъците върху доходите на физическите лица - второ четене-параграф 11 (става параграф 16) 2009-11-25 13:47:00 UTC
ЗИД на Закона за данъците върху доходите на физическите лица - второ четене-параграф 12(става параграф 17) - параграф 16(става пар.21) 2009-11-25 13:48:00 UTC
ЗИД на Закона за данъците върху доходите на физическите лица - второ четене-параграф 18(става параграф 22) 2009-11-25 13:50:00 UTC
ЗИД на Закона за данъците върху доходите на физическите лица - второ четене-параграф 19(става параграф 23) 2009-11-25 13:52:00 UTC
ЗИД на Закона за данъците върху доходите на физическите лица - второ четене-процедура Тодор Димитров-удължаване на работното време до т.4-з-на за местни данъци и такси 2009-11-25 13:54:00 UTC
ЗИД на Закона за данъците върху доходите на физическите лица - второ четене-ПЗР-заглавие 2009-11-25 13:55:00 UTC
ЗИД на Закона за данъците върху доходите на физическите лица - второ четене-параграф 20(става параграф 24 2009-11-25 13:55:00 UTC
ЗИД на Закона за данъците върху доходите на физическите лица - второ четене-параграф 21(става параграф 25) 2009-11-25 13:57:00 UTC
ЗИД на Закона за данъците върху доходите на физическите лица - второ четене-параграфи нови 26 2009-11-25 13:58:00 UTC
ЗИД на Закона за данъците върху доходите на физическите лица - второ четене-параграф 29 2009-11-25 13:59:00 UTC
ЗИД на Закона за данъците върху доходите на физическите лица - второ четене-параграфи 22 става пар.30 2009-11-25 14:00:00 UTC
ЗИД на Закона за местните данъци и такси - второ четене - процедура-за допускане в зала на ........ 2009-11-25 14:01:00 UTC
ЗИД на Закона за местните данъци и такси - второ четене - заглавие 2009-11-25 14:02:00 UTC
ЗИД на Закона за местните данъци и такси - второ четене - параграф 1 2009-11-25 14:03:00 UTC
ЗИД на Закона за местните данъци и такси - второ четене - параграф 2 да отпадне - предл.А.Имамов и Г.Анастасов 2009-11-25 14:14:00 UTC