Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Партия За Против Въздържал се Отсъства
Заглавие Дата и час
ЗИД на Закона за местните данъци и такси - второ четене - параграф 2 2009-11-25 14:14:00 UTC
ЗИД на Закона за местните данъци и такси - второ четене - параграф 3 2009-11-25 14:15:00 UTC
ЗИД на Закона за местните данъци и такси - второ четене - параграф 4 2009-11-25 14:16:00 UTC
ЗИД на Закона за местните данъци и такси - второ четене - параграф 5 2009-11-25 14:17:00 UTC
ЗИД на Закона за местните данъци и такси - второ четене - параграф 6-предл.Георги Анастасов за отпадане на параграфа 2009-11-25 14:24:00 UTC
ЗИД на Закона за местните данъци и такси - второ четене - параграф 6 2009-11-25 14:24:00 UTC
ЗИД на Закона за местните данъци и такси - второ четене - параграф 7 нов 2009-11-25 14:25:00 UTC
ЗИД на Закона за местните данъци и такси - второ четене - параграф 7 - предл.Г.Анастасов 2009-11-25 14:29:00 UTC
ЗИД на Закона за местните данъци и такси - второ четене - параграф 7(става параграф 8) 2009-11-25 14:29:00 UTC
ЗИД на Закона за местните данъци и такси - второ четене - параграф 8(става параграф 9) 2009-11-25 14:30:00 UTC
ЗИД на Закона за местните данъци и такси - второ четене - параграф 9-предл.А.Имамов 2009-11-25 14:32:00 UTC
ЗИД на Закона за местните данъци и такси - второ четене - параграф 9(става параграф 10) 2009-11-25 14:33:00 UTC
ЗИД на Закона за местните данъци и такси - второ четене - параграф 10(става параграф 11) 2009-11-25 14:34:00 UTC
ЗИД на Закона за местните данъци и такси - второ четене - параграф 12 нов 2009-11-25 14:35:00 UTC
ЗИД на Закона за местните данъци и такси - второ четене - параграф 11(става параграф 13) - пар.16(става пар.18) 2009-11-25 14:36:00 UTC
ЗИД на Закона за местните данъци и такси - второ четене - параграф 17(става пар.19) 2009-11-25 14:37:00 UTC
ЗИД на Закона за местните данъци и такси - второ четене - ПЗР-заглавие 2009-11-25 14:37:00 UTC
ЗИД на Закона за местните данъци и такси - второ четене - параграф 18 нов-предл.Е.Димитров 2009-11-25 14:39:00 UTC
ЗИД на Закона за местните данъци и такси - второ четене - параграф 18 (става параграф 20) 2009-11-25 14:39:00 UTC
ЗИД на Закона за местните данъци и такси - второ четене - параграф 19 (става параграф 21) 2009-11-25 14:40:00 UTC
ЗИД на Закона за местните данъци и такси - второ четене - параграф 20 (става параграф 22) 2009-11-25 14:41:00 UTC
Регистрация 2009-11-26 09:01:00 UTC
ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане - второ четене-процедура за допускане в пленарна зала.......... 2009-11-26 09:04:00 UTC
ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане - второ четене-заглавие 2009-11-26 09:05:00 UTC
ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане - второ четене-параграф 1 - 5 2009-11-26 09:06:00 UTC
ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане - второ четене-параграф 6 2009-11-26 09:06:00 UTC
ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане - второ четене-параграф 7 - 8 2009-11-26 09:07:00 UTC
ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане - второ четене-параграф 9 2009-11-26 09:08:00 UTC
ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане - второ четене-параграф 10 2009-11-26 09:09:00 UTC
ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане - второ четене-параграф 11 2009-11-26 09:19:00 UTC