Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Партия За Против Въздържал се Отсъства
Заглавие Дата и час
ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане - второ четене-параграф 12 2009-11-26 09:19:00 UTC
ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане - второ четене-параграф 13 предл.П.Димитров 2009-11-26 09:24:00 UTC
ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане - второ четене-параграф 13 2009-11-26 09:24:00 UTC
ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане - второ четене-параграф 14 - 17 2009-11-26 09:25:00 UTC
ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане - второ четене-параграф нов 18 2009-11-26 09:26:00 UTC
ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане - второ четене-параграф 18(става параграф 19) 2009-11-26 09:27:00 UTC
ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане - второ четене-параграф нов 20 2009-11-26 09:27:00 UTC
ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане - второ четене-параграф 19(става параграф 21) и пар.20 (става п.22) 2009-11-26 09:28:00 UTC
ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане - второ четене-параграф нов 23 2009-11-26 09:29:00 UTC
ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане - второ четене-параграф 21(става пар.24) 2009-11-26 09:29:00 UTC
ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане - второ четене-параграф нов 25-предл.М.Миков-ал.2 т.1 2009-11-26 09:50:00 UTC
ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане - второ четене-параграф нов 25-предл.Имамов - за ал.1 и ал.4 2009-11-26 09:51:00 UTC
ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане - второ четене-параграф нов 25 2009-11-26 09:52:00 UTC
ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане - второ четене-параграф 22(става параграф 26) - 24(става параграф 28) 2009-11-26 09:53:00 UTC
ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане - второ четене-параграф 25 -предл.М.Димитров 2009-11-26 10:33:00 UTC
ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане - второ четене-параграф 26 (става пар.30) 2009-11-26 10:37:00 UTC
ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане - второ четене-нов параграф 31по нова редакция-предл.М.Димитров 2009-11-26 10:41:00 UTC
ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане - второ четене-нов параграф 32 2009-11-26 10:41:00 UTC
ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане - второ четене-параграф 27 отпадане 2009-11-26 10:42:00 UTC
ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане - второ четене-параграф 28 (става пар.33) 2009-11-26 10:44:00 UTC
ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане - второ четене-параграфи 29-32 (става пар.34-37) 2009-11-26 10:45:00 UTC
ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане - второ четене-параграф 33 (става пар.38) 2009-11-26 10:49:00 UTC
ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане - второ четене-Преходни и заключителни разпоредби 2009-11-26 10:49:00 UTC
ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане - второ четене-параграф 34 (става пар.39) 2009-11-26 10:51:00 UTC
ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане - второ четене-параграф нов 40 2009-11-26 10:52:00 UTC
ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане - второ четене-параграфи нови 41 2009-11-26 10:54:00 UTC
ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане - второ четене-параграф 35-42 (става пар.44-51) 2009-11-26 10:55:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене-процедура за допускане в пленарна зала................. 2009-11-26 11:39:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- заглавие 2009-11-26 11:40:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф 1 2009-11-26 11:42:00 UTC