Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Партия За Против Въздържал се Отсъства
Заглавие Дата и час
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф 2-предл.Кр.Велчев-чл.4 2009-11-26 11:49:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф 2 2009-11-26 11:50:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф 3 2009-11-26 11:51:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф 3(става пар.4) 2009-11-26 11:52:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф 4(става пар.5) 2009-11-26 11:53:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф 5(става пар.6) 2009-11-26 11:54:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф 6(става пар.7) 2009-11-26 11:56:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф нов 8 2009-11-26 11:57:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф 7(става пар.9) 2009-11-26 11:58:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф 8(става пар.10) 2009-11-26 11:59:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф нов 11 2009-11-26 12:00:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф нов 12 2009-11-26 12:02:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф нов ...предл.Я.Янев и група н.п.(точка 1) 2009-11-26 12:27:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф нов 13 2009-11-26 12:28:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф 9-предл.М.Димитров и И.Иванов 2009-11-26 12:59:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф 9 (става пар.13) 2009-11-26 13:00:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф 10 (става пар.14) 2009-11-26 13:03:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф 11(става пар.15) 2009-11-26 13:05:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф 12 (става пар.16) 2009-11-26 13:06:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф 13 (става пар.17) 2009-11-26 13:06:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф нов 18 2009-11-26 13:07:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф 14 (става пар.19) 2009-11-26 13:28:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф 15 (става пар.20) 2009-11-26 13:29:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф 16 (става пар.21) 2009-11-26 13:31:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф 17 (става пар.22) 2009-11-26 13:32:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф 18 (става пар.23) 2009-11-26 13:34:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- нов параграф 24 2009-11-26 13:35:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- нов параграф 25 2009-11-26 13:36:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф 19 и 20 (става пар.26 и 27) 2009-11-26 13:37:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- нов параграф 28 2009-11-26 13:38:00 UTC